Kemi C

Med Kemi C som enkeltfag bliver du hurtigt klar til optagelse på din drømmeuddannelse. Du skal blandt andet bruge Kemi C, hvis du vil læse til optiker, laborant, bioanalytiker eller diætist. Kemi på C-niveau giver dig en grundlæggende introduktion til kemiens fagsprog, begreber og metoder – og så lærer du at lave simple kemiske beregninger og får mulighed for at lave eksperimenter i vores helt nye sciencelokale i København K. 

DIG_science_dreng_tavle.jpg
Om faget

På Niels Brock kan du læse kemi C som enkeltfag på bare 3 måneder. Her lærer du om kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser.

Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab og har stor betydning for samfundets fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling, både nationalt og internationalt. Kemi er blandt andet en vigtig del af forskningen inden for bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljø, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion. Undervisningen på Kemi C supplering foregår om aftenen, så det er let at passe et GSK enkeltfag ind i en travl hverdag med arbejde og skole. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i STX bekendtgørelsen her. 

Kemi 0 til C

Start- og slutdato: 30. august 2021 - 1. december 2021
Praktisk info: Mandag og onsdag - aften hold - fra kl. 17.00 til 20.10
Eksamensperiode: Kontakt Nørrebro gymnasium
Sted: Nørrebro Gymnasium, Titangade 13 A, 2200 København N
  • GSK/SOF
Læs mere

Undervisningen finder sted hos Nørrebro Gymnasium, Titangade 13 A, 2200 København N, tlf.: 3583-1826, mail: nbgym@nbgym.dk

For studievejledning, SU, eksamen og øvrige oplysninger se på Nørrebro Gymnasium – www.nbgym.dk

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her 

Kemi C afsluttes med en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato oplyser din underviser på kurset. 

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. På fremmødekurserne, som er SU-berettigede, skal du aflevere alle obligatoriske opgaver og naturligvis komme til undervisningen og udføre de læringsaktiviteter, underviseren definerer. Som onlinekursist skal man være studieaktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer.  Hvis man ikke honorerer kravene, bliver det registreret, og man risikerer at blive udmeldt og dermed miste muligheden for at modtage SU, gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.