Kemi C

Mangler du Kemi C for at opnå adgang til dit ønskestudie? Med suppleringsfaget Kemi C opnår du et grundlæggende kendskab til kemiens fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder. I kemi C skal eleverne opnå kendskab til grundlæggende kemifaglig viden og eksperimentelle metoder. Elevernes opnåede kemiske viden og kundskaber vil sammen med generelle naturvidenskabelige kompetencer bidrage til deres almendannelse og til at kvalificere deres valg af videre uddannelser. Undervisning foregår kun i København. 

DIG_science_dreng_tavle.jpg
Om faget

Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes, beskrives og forklares. Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab. Kemi har stor betydning for samfundets fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling, både nationalt og internationalt, idet der i kemisk forskning arbejdes med f.eks. bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion. Kemisk viden og metoder udgør i dag et centralt element i en række uddannelser og erhverv inden for de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige områder. Det er essentielt for kemifaget, at kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem teori, modeller og eksperimenter. 

I kemi C skal eleverne opnå kendskab til grundlæggende kemifaglig viden og eksperimentelle metoder. Elevernes opnåede kemiske viden og kundskaber vil sammen med generelle naturvidenskabelige kompetencer bidrage til deres almendannelse og til at kvalificere deres valg af videre uddannelser. 

Kemi 0 til C

Start- og slutdato: 5. juli 2021 - 30. juli 2021
Praktisk info: Mandag til fredag - daghold - kl. 8.30 til 13.50
Sted: Nørrebro Gymnasium, Titangade 13 A, 2200 København N
  • SU-berettiget
Læs mere

Undervisningen finder sted hos Nørrebro Gymnasium, Titangade 13 A, 2200 København N, tlf.: 3583-1826, mail: nbgym@nbgym.dk

For studievejledning, SU, eksamen og øvrige oplysninger se på Nørrebro Gymnasium – www.nbgym.dk