Spansk A supplering

GSK + SOF

Spansk er et af verdens allerstørste modersmål og på spansk A supplering bliver du godt klædt på at til begå dig i den spansktalende del af verden. I undervisningen lærer du at tale og skrive spansk og så beskæftiger vi os med de spansktalende landes kultur, historie og samfundsforhold. Med spansk A kan du blive klar til optagelse på en videregående uddannelse, til et udvekslingsophold i Sydamerika eller til en god dialog med de lokale på din næste rejse. 

Læs mere om, hvad du lærer på spansk A supplering herunder. 

Niels_Brock_22okt_198864.jpg
Formål og undervisning

På spansk A supplering lærer du at tilegne dig helt basale sprogfærdigheder, så du er i stand til at læse og forstå spanske tekster samt kommunikere på et hensigtsmæssigt flydende spansk - både via skrift som tale.I undervisningen på Spansk A vil du beskæftige dig med den historie, kultur og de samfundsforhold, der relaterer sig til både Spanien og Sydamerika – du vil her dykke ned i emner som fx spansk ungdomskultur og det kontrastfyldte Latinamerika. Spansk A kan læses af både GSK- og SOF-kursister. Spansk A undervisningen på Niels Brock er ud fra HHX bekendtgørelsen som er tonet mod handelskorrespondence. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i HHX bekendtgørelsen her. 

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her 

Spansk A afsluttes med både en skriftlig eksamen og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato oplyser din underviser på kurset. Den skriftlige eksamensdato kan du se ved tilmelding. 

Der er krav om studieaktivitet på alle GSK-kurser. På fremmødekurserne, som er SU-berettigede, skal du aflevere alle obligatoriske opgaver og naturligvis komme til undervisningen og udføre de læringsaktiviteter, underviseren definerer. Som onlinekursist skal man være studieaktiv online på mitnielsbrock.dk – mindst hver syvende dag - og lave alle obligatoriske afleveringer.  Hvis man ikke honorerer kravene, bliver det registreret, og man risikerer at blive udmeldt og dermed miste muligheden for at modtage SU, gå til eksamen eller tage gymnasiale suppleringskurser i fremtiden.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.