Spansk A supplering

Spansk er et af verdens allerstørste modersmål og på spansk A supplering bliver du godt klædt på at til begå dig i den spansktalende del af verden. I undervisningen lærer du at tale og skrive spansk og så beskæftiger vi os med de spansktalende landes kultur, historie og samfundsforhold. Med spansk A kan du blive klar til optagelse på en videregående uddannelse, til et udvekslingsophold i Sydamerika eller til en god dialog med de lokale på din næste rejse. 

Læs mere om, hvad du lærer på spansk A supplering herunder. 

Niels_Brock_22okt_198864.jpg
Formål og undervisning

På spansk A supplering lærer du at tilegne dig helt basale sprogfærdigheder, så du er i stand til at læse og forstå spanske tekster samt kommunikere på et hensigtsmæssigt flydende spansk - både via skrift som tale.I undervisningen på Spansk A vil du beskæftige dig med den historie, kultur og de samfundsforhold, der relaterer sig til både Spanien og Sydamerika – du vil her dykke ned i emner som fx spansk ungdomskultur og det kontrastfyldte Latinamerika. Spansk A kan læses af både GSK- og SOF-kursister. Spansk A undervisningen på Niels Brock er ud fra HHX bekendtgørelsen som er tonet mod handelskorrespondence. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i HHX bekendtgørelsen her. 

GSK - Spansk B-A - Dag - Juli

Start- og slutdato: 4. juli 2022 - 29. juli 2022
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 3. august - 26. august 2022
Sted: Niels Brock, GSK og enkeltfag
  • SU-berettiget

Praktiske oplysninger

For at kunne blive optaget på GSK skal du have en gymnasial uddannelse. For at læse et supplerende overbygningsforløb (SOF) gælder der særlige regler. Se her 

Spansk A afsluttes med både en skriftlig og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst af din underviser på kurset. Den skriftlige eksamenstermin kan du se ved tilmelding. Både den mundtlige og skriftlige eksamen foregår med fysisk tilstedeværelse i København.

GSK online giver dig maksimal fleksibilitet og præcis samme undervisningsindhold og antal obligatoriske hjemmeopgaver som på suppleringsfag med almindelig fremmødeundervisning i Niels Brocks lokaler på Nørre Voldgade 34.  

Vi gør meget ud af online undervisning på GSK. Online undervisning er ikke selvstudium, hvor du er overladt til dig selv.

På GSK har du en fast underviser, som vil være tilknyttet dit kursus fra start til slut. Din underviser tilrettelægger din undervisning med stor variation, således at du har mulighed for blandt andet at gå i dialog, deltage i webinarer, læse tekster og lave skriftlige opgaver. Motivation og variation er vigtigt for læreprocessen, og det er vigtigt, at du som kursist har mulighed for sparring og løbende feedback. Online-undervisningen er bygget op, således at du arbejder grundigt med målsætninger fra læreplanen - så du ved endt kursusgang er klar til den fysiske eksamen på skolen.

Du skal sætte ca. 20 timer af hver uge til undervisning og obligatoriske skriftlige opgaver, hvis du vil have det optimale ud af dit online kursus på GSK her på Niels Brock.

Det stiller særlige krav til dig som studerende at læse online. Du skal være kontinuerligt studieaktiv, logge ind i dit rum på vores læringsplatform mitnielsbrock.dk mindst hver syvende dag, og derudover sørge for at aflevere opgaver, læse, besvare interaktive quizzer osv. At studere online er fleksibelt, men det kræver også selvdisciplin og flid.

 

Hvis du ikke er studieaktiv, risikerer du at blive udmeldt og miste muligheden for at tage din eksamen. GSK-kurser, også onlinekurser, er i udgangspunktet et éngangstilbud til dig om at kunne supplere din eksamen, så du kan komme ind på den videregående uddannelse, du ønsker. Derfor er det vigtigt, at du meddeler Niels Brock, hvis du i en kortere periode ikke kan være studieaktiv, eller hvis du ikke ønsker at tage kurset alligevel.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.