Kemi C

Med GSK Kemi C bliver du hurtigt klar til optagelse på din drømmeuddannelse. Du skal blandt andet bruge Kemi C, hvis du vil læse til optiker, laborant, bioanalytiker eller diætist. Kemi på C-niveau giver dig en grundlæggende introduktion til kemiens fagsprog, begreber og metoder – og så lærer du at lave simple kemiske beregninger og får mulighed for at lave eksperimenter i vores helt nye sciencelokale i København K. 

Du skal være opmærksom på, at uanset om du læser et fag med fysisk fremmøde eller online, foregår eksamen altid med fysisk fremmøde på skolen.

DIG_science_dreng_tavle.jpg
Om faget

På Niels Brock kan du læse kemi C på bare 3 måneder. Her lærer du om kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser.

Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab og har stor betydning for samfundets fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling, både nationalt og internationalt. Kemi er blandt andet en vigtig del af forskningen inden for bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljø, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion. Undervisningen på Kemi C supplering foregår om aftenen, så det er let at passe det ind i en travl hverdag med arbejde og skole. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i STX bekendtgørelsen her. 

GSK - Kemi 0 til C - Nørrebro Gymnasium - Juli 2024

Start- og slutdato: 8. juli 2024 - 26. juli 2024
Praktisk info: Undervisningen foregår mandag til fredag kl. 08.10 til 13.45
Eksamensperiode: August 2024
Sted: Nørrebro Gymnasium: Titangade 13 A, 2200 København N, tlf.: 3583 1826, mail: nbgym@nbgym.dk
  • SU-berettiget
  • GSK/SOF
Læs mere

Undervisning og eksamen foregår hos Nørrebro Gymnasium – spørgsmål angående studie-og SU-vejledning, herunder specialpædagogisk støtte, skal rettes direkte til Nørrebro Gymnasium.

Kontaktoplysninger til Nørrebro Gymnasium: Titangade 13 A, 2200 København N, tlf.: 3583 1826, mail: nbgym@nbgym.dk

GSK - Kemi 0 til C - Nørrebro Gymnasium - August 2024

Start- og slutdato: 26. august 2024 - 20. november 2024
Praktisk info: Undervisningen foregår mandag og onsdag aften fra kl. 17.00 til 20.10
Eksamensperiode: December 2024
Sted: Nørrebro Gymnasium: Titangade 13 A, 2200 København N, tlf.: 3583 1826, mail: nbgym@nbgym.dk
  • Ej SU-berettiget
  • GSK/SOF
Læs mere

Undervisning og eksamen foregår hos Nørrebro Gymnasium – spørgsmål angående studie-og SU-vejledning, herunder specialpædagogisk støtte, skal rettes direkte til Nørrebro Gymnasium.

Kontaktoplysninger til Nørrebro Gymnasium: Titangade 13 A, 2200 København N, tlf.: 3583 1826, mail: nbgym@nbgym.dk

Praktiske oplysninger

For at blive optaget på et suppleringskursus skal du have en afsluttet gymnasial eksamen. Du kan søge ind, hvis du har f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU (Grønland) eller en afsluttet erhvervsuddannelse.

Kemi C afsluttes med en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato oplyser din underviser på kurset. 

GSK online giver dig maksimal fleksibilitet og præcis samme undervisningsindhold og antal obligatoriske hjemmeopgaver som på suppleringsfag med almindelig fremmødeundervisning.  

Vi gør meget ud af online undervisning på GSK. Online undervisning er ikke selvstudium, hvor du er overladt til dig selv.

På GSK har du en fast underviser, som vil være tilknyttet dit kursus fra start til slut. Din underviser tilrettelægger din undervisning med stor variation, således at du har mulighed for blandt andet at gå i dialog, deltage i webinarer, læse tekster og lave skriftlige opgaver. Motivation og variation er vigtigt for læreprocessen, og det er vigtigt, at du som kursist har mulighed for sparring og løbende feedback. Online-undervisningen er bygget op, således at du arbejder grundigt med målsætninger fra læreplanen - så du ved endt kursusgang er klar til den fysiske eksamen på skolen.

Du skal sætte ca. 20 timer af hver uge til undervisning og obligatoriske skriftlige opgaver, hvis du vil have det optimale ud af dit online kursus på GSK her på Niels Brock.

Det stiller særlige krav til dig som studerende at læse online.

Du skal være kontinuerligt studieaktiv, logge ind på vores læringsplatform mitnielsbrock.dk, aflevere opgaver, læse, besvare interaktive quizzer osv..

Du skal også deltage i ugentlige webinarer, som typisk er fastlagt om eftermiddagen eller aftenen. Der er mødepligt til webinarerne.

 

At studere online er fleksibelt, men det kræver også selvdisciplin og flid. Onlineundervisningen er lige så tidskrævende som almindelig undervisning.

Hvis du ikke er studieaktiv, risikerer du at blive udmeldt og miste muligheden for at tage din eksamen.

GSK-kurser, også onlinekurser, er i udgangspunktet et éngangstilbud til dig om at kunne supplere din eksamen, så du kan komme ind på den videregående uddannelse, du ønsker.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.