Matematik A

Matematik A giver dig forudsætninger for at starte på f.eks. en naturvidenskabelig universitetsuddannelse, tekniske universitetsuddannelser, medicinstudiet, økonomistudiet m.fl. Formålet med matematik A (hhx) er at styrke dine kompetencer indenfor abstraktion, logisk tænkning og matematiske ræsonnementer. Vi kommer til at arbejde med både en teoretisk og en anvendelsesorienteret tilgang. Faget har berøringsflader med både samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder.

Matematikken på hhx (højere handelseksamen) adskiller sig fra stx særligt ved et større fokus på finansiel regning, og hvordan man kan anvende matematisk teori inden for økonomisk videnskab. Bemærk, at vi kun udbyder dobbelt forløb i København, hvis du skal højne dit niveau fra matematik C. Kurset kan læses af både GSK og SOF kursister. Matematik A kan også læses online. 

Du skal være opmærksom på, at uanset om du læser et fag med fysisk fremmøde eller online, foregår eksamen altid med fysisk fremmøde på skolen.

DIG_tre_unge_indgang.jpg
Om faget

Hhx-matematik kan være særligt relevant for dig, der ønsker at tage en videregående uddannelse inden for det økonomiske og samfundsvidenskabelige område.

Formålet med matematik A (hhx) er at styrke dine kompetencer indenfor abstraktion, logisk tænkning og matematiske ræsonnementer. Vi kommer til at arbejde med både en teoretisk og en anvendelsesorienteret tilgang. Hhx-matematikken har især berøringsflader med både samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder. 

Hovedemnet på matematik A er arbejdet med matematisk analyse, som omfatter differential- og integralregning, herunder løsning af differentialligninger. Herudover arbejder vi med sandsynlighedsregning og statistisk hypotesetest, vektorregning og kvadratiske funktioner. 

Matematik A giver dig forudsætninger for at starte på f.eks. en naturvidenskabelig universitetsuddannelse, tekniske universitetsuddannelser, CBS, medicinstudiet, økonomistudiet m.fl. Indgangsniveauet forudsætter afsluttet B-niveau.

Vi starter med repetition af centralt C og B-stof som f.eks. lineær programmering, finansiel regning og differentialregning, da det kan være længe siden du har arbejdet med matematik. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i HHX bekendtgørelsen her. 

GSK - Matematik B-A - Dag - Juli 2024

Start- og slutdato: 8. juli 2024 - 7. august 2024
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2024 August - Sygeeksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • SU-berettiget

GSK - Matematik B-A - Online - August 2024

Start- og slutdato: 19. august 2024 - 22. november 2024
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • Ej SU-berettiget

GSK - Matematik B-A - Aften - August 2024

Start- og slutdato: 20. august 2024 - 28. november 2024
Praktisk info: Aftensundervisning
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • Ej SU-berettiget

GSK - Matematik C-A - Dag - September 2024

Start- og slutdato: 9. september 2024 - 22. november 2024
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • SU-berettiget

GSK - Matematik B-A - Eftermiddag - Oktober 2024

Start- og slutdato: 7. oktober 2024 - 22. november 2024
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • SU-berettiget

GSK - Matematik B-A - Formiddag - Oktober 2024

Start- og slutdato: 7. oktober 2024 - 22. november 2024
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • SU-berettiget

GSK - Matematik B-A - Dag - November 2024

Start- og slutdato: 30. oktober 2024 - 29. november 2024
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • SU-berettiget

GSK - Matematik B til A - EUC Sjælland - Juli 2024

Start- og slutdato: 8. juli 2024 - 2. august 2024
Praktisk info: Undervisningen foregår mandag til fredag kl. 08.30 til 15.30
Eksamensperiode: August 2024
Sted: EUC Sjælland: Jagtvej 2G, 4700 Næstved, tlf.nr.: 5575 3300, mail: eucsj@eucsj.dk
  • SU-berettiget
  • GSK/SOF

Praktiske oplysninger

For at blive optaget på et suppleringskursus skal du have en afsluttet gymnasial eksamen. Du kan søge ind, hvis du har f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU (Grønland) eller en afsluttet erhvervsuddannelse.

Du kan læse et fag på et ønsket niveau, hvis den videregående uddannelse, du vil søge ind på, har det som specifikt adgangskrav, og hvis du har gennemført det nærmest underliggende niveau. Hvis du fx gerne vil læse medicin på KU, som har matematik A som specifikt adgangskrav, kan du blive optaget på matematik B til A, hvis du har gennemført matematik B.  Hvis du ikke har bestået det nærmest underliggende niveau (matematik B), kan vi i nogle tilfælde kræve, at du læser det ikke-beståede niveau igen. 

Matematik A afsluttes med både en skriftlig og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst af din underviser på kurset. Den skriftlige eksamenstermin kan du se ved tilmelding. Både den mundtlige og skriftlige eksamen foregår med fysisk tilstedeværelse i København.

GSK online giver dig maksimal fleksibilitet og præcis samme undervisningsindhold og antal obligatoriske hjemmeopgaver som på suppleringsfag med almindelig fremmødeundervisning.  

Vi gør meget ud af online undervisning på GSK. Online undervisning er ikke selvstudium, hvor du er overladt til dig selv.

På GSK har du en fast underviser, som vil være tilknyttet dit kursus fra start til slut. Din underviser tilrettelægger din undervisning med stor variation, således at du har mulighed for blandt andet at gå i dialog, deltage i webinarer, læse tekster og lave skriftlige opgaver. Motivation og variation er vigtigt for læreprocessen, og det er vigtigt, at du som kursist har mulighed for sparring og løbende feedback. Online-undervisningen er bygget op, således at du arbejder grundigt med målsætninger fra læreplanen - så du ved endt kursusgang er klar til den fysiske eksamen på skolen.

Du skal sætte ca. 20 timer af hver uge til undervisning og obligatoriske skriftlige opgaver, hvis du vil have det optimale ud af dit online kursus på GSK her på Niels Brock.

Det stiller særlige krav til dig som studerende at læse online.

Du skal være kontinuerligt studieaktiv, logge ind på vores læringsplatform mitnielsbrock.dk, aflevere opgaver, læse, besvare interaktive quizzer osv..

Du skal også deltage i ugentlige webinarer, som typisk er fastlagt om eftermiddagen eller aftenen. Der er mødepligt til webinarerne.

 

At studere online er fleksibelt, men det kræver også selvdisciplin og flid. Onlineundervisningen er lige så tidskrævende som almindelig undervisning.

Hvis du ikke er studieaktiv, risikerer du at blive udmeldt og miste muligheden for at tage din eksamen.

GSK-kurser, også onlinekurser, er i udgangspunktet et éngangstilbud til dig om at kunne supplere din eksamen, så du kan komme ind på den videregående uddannelse, du ønsker.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.

Mange elever bliver ofte skræmt lidt væk ved tanken om matematik på A-niveau. Men det er der ingen grund til. Matematik på A-niveau er naturligvis lidt mere krævende og svært end de øvrige niveauer, men lad det ikke afholde dig, hvis det er barrieren for at komme ind på drømmestudiet. Husk på, at du har forinden allerede har gennemført B-niveauet og derfor vil være klædt ret godt på. Vi starter med en repetition af centralt stof fra C og B niveauet, så du får de bedste forudsætninger allerede fra start, men matematik A kræver også en høj studieaktiv og en god indsats fra din side.

Hvis du har behov for løfte matematik op på A niveau eller forbedre din karakter i faget, så er GSK i matematik A en oplagt mulighed. Flere uddannelser, heriblandt økonomi- og medicinstudiet og en naturvidenskabelig universitetsuddannelse, kræver matematik på A niveau og er din drømmeuddannelse af samme krav, kan du med GSK hæve dit niveau.

Hvor lang tid det tager at supplere matematik A, varierer alt efter, hvilket kursus du vælger. GSK kan både vælges som formiddag, eftermiddag, dag, aften og online undervisning. Vælger du dagundervisning i sommerferien er forløbet mere intenst, men tager til gengæld kun en måneds tid. Aften undervisning tager omkring 3 måneder. Du kan læse mere om perioderne under de enkelte suppleringskurser.

Du kan læse matematik A som supplering hos Niels Brock. Undervisningen foregår på Nørre Voldgade 34, hvor det ene af vores i alt fire handelsgymnasier har placering. Vi tilbyder også GSK i matematik A som onlinekurser, der er oplagt til dig med lang transporttid. Derudover har vi et kursus hos EUC Sjælland, som er beliggende i Næstved.