Matematik B

Matematik B giver adgang til en lang række videregående uddannelser og tages hvert år af studenter, der drømmer om alt fra optagelse på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi til en karriere som fysioterapeut. Har du også brug for Matematik B for at komme ind på din drømmeuddannelse? Så tilmeld dig her på siden og blive klar til at søge ind på en videregående uddannelse på bare 4 måneder. Her lærer du blandt andet at håndtere formler og bruge symboler til at løse matematiske opgaver. 

Du kan både læse matematik B i København og tage faget online. 

Du skal være opmærksom på, at uanset om du læser et fag med fysisk fremmøde eller online, foregår eksamen altid med fysisk fremmøde på skolen.

Om faget

Matematik B repeterer grundlæggende matematik og de forskellige begreber fra c-niveauet, fx teori om lineære- og eksponentielle funktioner samt andengradspolynomier og deskriptiv statistik. 

Matematikken på hhx (højere handelseksamen) adskiller sig fra stx særligt ved et større fokus på finansiel regning, og hvordan man kan anvende matematisk teori inden for økonomisk videnskab. 

Det største emne på b-niveau er differentialregning, og igen får du kendskab til mange forskellige måder at anvende differentialregning inden for økonomi. Det andet store emne er sandsynlighedsregning og teori om fordelinger. 

Matematik B giver adgang til en lang række videregående uddannelser, fx statskundskab eller HA-uddannelser på CBS. Hhx-matematik kan være særligt relevant for dig, der ønsker at tage en videregående uddannelse inden for det økonomiske og samfundsvidenskabelige område. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i HHX bekendtgørelsen her. 

GSK - Matematik C-B - Dag - Juli 2024

Start- og slutdato: 8. juli 2024 - 7. august 2024
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2024 August - Sygeeksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • SU-berettiget

GSK - Matematik C-B - Online - August 2024

Start- og slutdato: 19. august 2024 - 22. november 2024
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • Ej SU-berettiget

GSK - Matematik C-B - Aften - August 2024

Start- og slutdato: 20. august 2024 - 28. november 2024
Praktisk info: Aftensundervisning
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • Ej SU-berettiget

GSK - Matematik 0-B - Dag - September 2024

Start- og slutdato: 9. september 2024 - 22. november 2024
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • SU-berettiget

GSK - Matematik C-B - Formiddag - Oktober 2024

Start- og slutdato: 7. oktober 2024 - 22. november 2024
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • SU-berettiget

GSK - Matematik C-B - Eftermiddag - Oktober 2024

Start- og slutdato: 7. oktober 2024 - 22. november 2024
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • SU-berettiget

GSK - Matematik C-B - Dag - November 2024

Start- og slutdato: 30. oktober 2024 - 29. november 2024
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • SU-berettiget

Praktiske oplysninger

For at blive optaget på et suppleringskursus skal du have en afsluttet gymnasial eksamen. Du kan søge ind, hvis du har f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU (Grønland) eller en afsluttet erhvervsuddannelse.

Du kan læse et fag på et ønsket niveau, hvis den videregående uddannelse, du vil søge ind på, har det som specifikt adgangskrav, og hvis du har gennemført det nærmest underliggende niveau. Hvis du fx gerne vil læse statskundskab på KU, som har matematik B som specifikt adgangskrav, kan du blive optaget på matematik c til b, hvis du har gennemført matematik c. Hvis du ikke har bestået det nærmest underliggende niveau (matematik C), kan vi i nogle tilfælde kræve, at du læser det ikke-beståede niveau igen. 

Matematik B afsluttes med en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen tager blandt andet udgangspunkt i en projektopgave, du skal aflevere på kurset. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst af din underviser på kurset. Eksamen foregår med fysisk tilstedeværelse i København.

GSK online giver dig maksimal fleksibilitet og præcis samme undervisningsindhold og antal obligatoriske hjemmeopgaver som på suppleringsfag med almindelig fremmødeundervisning.  

Vi gør meget ud af online undervisning på GSK. Online undervisning er ikke selvstudium, hvor du er overladt til dig selv.

 

På GSK har du en fast underviser, som vil være tilknyttet dit kursus fra start til slut. Din underviser tilrettelægger din undervisning med stor variation, således at du har mulighed for blandt andet at gå i dialog, deltage i webinarer, læse tekster og lave skriftlige opgaver. Motivation og variation er vigtigt for læreprocessen, og det er vigtigt, at du som kursist har mulighed for sparring og løbende feedback. Online-undervisningen er bygget op, således at du arbejder grundigt med målsætninger fra læreplanen - så du ved endt kursusgang er klar til den fysiske eksamen på skolen.

Du skal sætte ca. 20 timer af hver uge til undervisning og obligatoriske skriftlige opgaver, hvis du vil have det optimale ud af dit online kursus på GSK her på Niels Brock.

Det stiller særlige krav til dig som studerende at læse online.

Du skal være kontinuerligt studieaktiv, logge ind på vores læringsplatform mitnielsbrock.dk, aflevere opgaver, læse, besvare interaktive quizzer osv..

Du skal også deltage i ugentlige webinarer, som typisk er fastlagt om eftermiddagen eller aftenen. Der er mødepligt til webinarerne.

 

At studere online er fleksibelt, men det kræver også selvdisciplin og flid. Onlineundervisningen er lige så tidskrævende som almindelig undervisning.

Hvis du ikke er studieaktiv, risikerer du at blive udmeldt og miste muligheden for at tage din eksamen.

GSK-kurser, også onlinekurser, er i udgangspunktet et éngangstilbud til dig om at kunne supplere din eksamen, så du kan komme ind på den videregående uddannelse, du ønsker.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.

Med matematik B bliver forskellige begreber og det grundlæggende matematik fra C niveauet repeteret, samtidig med, at du lærer nye emner og teorier, der dykker længere ned i faget. Det største af emnerne på matematik B er differentialregning, men du kommer også omkring emner som sandsynlighedsregning og teori om fordelinger. Matematik B hos HHX har et større fokus på at anvende teorien indenfor økonomisk videnskab og finansiel regning.

Matematik B er fagligt på et lidt højere niveau end C niveauet. Om det er svært eller ej, er et meget individuelt spørgsmål, men da du allerede har gennemført C niveauet er du klædt godt på. Undervisningen vil starte med repetition af general matematik fra det forrige niveau, så du kommer godt fra start, selv om det er et stykke tid siden du har haft matematik. GSK kræver altid, at du selv lægger en god indsats og har en høj studieaktivitet.

Mange videregående uddannelser kræver matematik på B niveau og derfor er der også mange studenter, der tager supplering i matematik B. Kræver din drømmeuddannelse også, at du har matematik på B niveau, er GSK derfor en god mulighed. Det gælder uanset om det er fra 0 eller om du tidligere har haft matematik på C niveau.

Hvor lang tid det tager at supplere matematik B, afhænger af det kursus du vælger. GSK tilbydes både som formiddag, eftermiddag, dag, aften og online undervisning. Det korteste og mest intense kursus er dagundervisning hen over sommeren, som tager omkring en måned. Vælger du derimod GSK som aftenundervisning, tager kurset omkring 3 måneder. Du kan læse meget mere om start- og slutdato under de enkelte kurser.