GSK online

GSK er for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. 

Har du brug for gymnasial supplering for at komme ind på din drømmeuddannelse? På GSK online kan du læse ét eller flere fag hjemmefra, hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Forløbet foregår online – en fleksibel måde at blive klar til en videregående uddannelse på, uanset om du skal forbedre dine karakterer eller tage fag på et højere niveau for at imødekomme adgangskravene til den uddannelse, du søger. GSK online er en oplagt mulighed for dig, hvis du samtidig skal passe et arbejde eller har lang transporttid til Niels Brock i København – du skal dog være indstillet på, at der vil være fastlagt ugentlige webinarer med mødepligt. Webinarerne er typisk fastlagt om eftermiddagen eller aftenen.

Du skal være opmærksom på, at uanset om du læser et fag med fysisk fremmøde eller online, foregår eksamen altid med fysisk fremmøde på skolen.

 

Der er stadig ledige pladser på vores gymnasiale suppleringskurser.

Tilmeld et onlinekursus

Niels Brock elever på HHX JTPS trappe

Du kan også læse i København

Ved du allerede, at du vil læse et GSK fag, men vil du hellere følge undervisningen sammen med andre i et klasselokale, så kan du finde det fag, du leder efter på denne side. Der foregår undervisningen centralt i København.

Praktiske oplysninger

For at blive optaget på et suppleringskursus skal du have en afsluttet gymnasial eksamen. Du kan søge ind, hvis du har f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU (Grønland) eller en afsluttet erhvervsuddannelse.

Derudover skal du mangle faget og niveauet for at opfylde adgangskravene til drømmeuddannelsen.

GSK-supplering er gratis, hvis du begynder dit suppleringskursus senest den 1. oktober 2 år efter, den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Du skal som GSK-kursist p.t. betale kr. 550,- i deltagergebyr, såfremt din adgangsgivende eksamen er mere end to år gammel.

De mundtlige og skriftlige eksaminer afholdes efter kursets sidste undervisningsgang. Alle eksaminer foregår i København på en af Niels Brocks lokationer. Vær opmærksom på at dette også gør sig gældende for vores onlinekurser.

Eksamensperioderne er henholdsvis maj-juni for kurser med opstart i foråret, august for kurser med opstart i sommerferien og december for kurser med opstart i efteråret. Du kan også se eksamensterminen her for de kurser, vi udbyder på nuværende tidspunkt.

GSK er gymnasiale suppleringskurser.

Et suppleringsfag, er et fag, som du kan tage efter at have afsluttet en erhvervsuddannelse eller gymnasial eksamen, for enten at forbedre din karakter eller hæve faget op på et højere niveau.

Du kan anvende GSK til at supplere med, hvis du skal forbedre din karakter eller hæve faget op på et højere niveau for at leve op til adgangskravene på den videregående uddannelse, du drømmer om.

Gymnasial supplering er en gratis eller billig måde at supplere din eksamen, så du kan komme videre med dine uddannelsesdrømme. De fleste GS-kurser giver også mulighed for at søge SU.

GSK-kurser, også onlinekurser, er i udgangspunktet et engangstilbud. Det betyder at det er vigtigt, du melder fra inden kursusstart, hvis du skulle blive forhindret.

GSK online giver dig maksimal fleksibilitet og præcis samme undervisningsindhold og antal obligatoriske hjemmeopgaver som på suppleringsfag med almindelig fremmødeundervisning.

Vores onlinekurser er tilrettelagt, så du får mulighed for at lære gennem en variation af digitale øvelser, webinarer og digitalt undervisningsmateriale.

Det stiller særlige krav til dig som studerende at læse online. Du skal være kontinuerligt studieaktiv, logge ind på vores læringsplatform mitnielsbrock.dk, aflevere opgaver, læse, besvare interaktive quizzer osv.. Du skal også deltage i ugentlige webinarer, som typisk er fastlagt om eftermiddagen eller aftenen. Der er mødepligt til webinarerne. At studere online er fleksibelt, men det kræver også selvdisciplin og flid. Onlineundervisningen er lige så tidskrævende som almindelig undervisning, så du skal regne med at bruge omkring 20 timer ugentligt på kurset – lidt afhængigt af, hvordan kurset er planlagt og dine forudsætninger.

Hvis du ikke er studieaktiv, risikerer du at blive udmeldt og miste muligheden for at tage din eksamen. GSK-kurser, også onlinekurser, er i udgangspunktet et éngangstilbud til dig om at kunne supplere din eksamen, så du kan komme ind på den videregående uddannelse, du ønsker.

Undervisningssproget er dansk.

Vi skal gøre dig opmærksom på, at du skal bruge en bærbar pc eller Mac for at kunne gennemføre undervisningen på Niels Brock, samt have mulighed for at installere Office-pakken. Du vil få adgang til Office-pakken af Niels Brock ved kursets opstart.

På GSK kan du søge den samme specialpædagogiske støtte, som du kender fra gymnasiet. Det er vigtigt, at du søger så tidligt som muligt af hensyn til ekspeditionstiden hos Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet i forhold til de korte GSK-forløb. Du kan dog tidligst søge, når du er optaget på kurset.

Du søger ekstra forberedelsestid til eksamen her 

Øvrige former for støtte, herunder hjælp til ordblindhed søges her

Selvom du er onlineelev på Niels Brock, er du stadig underlagt Niels Brocks studie- og ordensregler. 

Der er krav om studieaktivitet, således at manglende overholdelse af mødepligt og aflevering af obligatorisk skriftligt arbejde kan medføre udmeldelse.

Som udgangspunkt følges studie- og ordensregler gældende for gymnasieområdet, dog tilpasset de typisk korte forløb på GSK.

Du finder Niels Brocks studie- og ordensregler for GSK her: Studie- og ordensregler.

Bemærk at GSK online- samt aftenkurser normalt ikke er SU-berettigede. Hvis du leder efter et SU-berettiget gymnasialt suppleringskursus, skal du kigge på vores fysiske kurser.

Har du spørgsmål angående SU på dit kursus kan vores SU-kontor hjælpe dig: minsu@brock.dk

Kontakt

Studievejleder
Stefan Mortensen Studievejleder