GSK online

GSK er for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. 

Har du brug for gymnasial supplering for at komme ind på din drømmeuddannelse? På GSK online kan du læse ét eller flere fag hjemmefra, hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Forløbet foregår online – en fleksibel måde at blive klar til en videregående uddannelse på, uanset om du skal forbedre dine karakterer eller tage fag på et højere niveau for at imødekomme adgangskravene til den uddannelse, du søger. GSK online er en oplagt mulighed for dig, hvis du samtidig skal passe et arbejde eller har lang transporttid til Niels Brock i København – du skal dog være indstillet på, at der vil være fastlagt ugentlige webinarer med mødepligt. Webinarerne er typisk fastlagt om eftermiddagen eller aftenen.

Du skal være opmærksom på, at uanset om du læser et fag med fysisk fremmøde eller online, foregår eksamen altid med fysisk fremmøde på skolen.

 

Der er stadig ledige pladser på vores gymnasiale suppleringskurser.

Tilmeld et onlinekursus

Niels Brock elever på HHX JTPS trappe

Du kan også læse i København

Ved du allerede, at du vil læse et GSK fag, men vil du hellere følge undervisningen sammen med andre i et klasselokale, så kan du finde det fag, du leder efter på denne side. Der foregår undervisningen centralt i København.

Praktiske oplysninger

Adgangskrav

Alle, der har en gymnasial eller erhvervsuddannelse og mangler et fag eller et niveau, eller som skal forbedre sine karakterer for at blive optaget på en konkret videregående uddannelse, kan søge.

SU

Bemærk at GSK online- samt aftenkurser ikke er SU-berettigede. Hvis du leder efter et SU-berettiget gymnasialt suppleringskursus, skal du kigge på vores fysiske kurser.

GSK er gratis, hvis du påbegynder dit suppleringskursus senest den 1. oktober 2 år efter din adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Du skal som GSK-kursist betale kr. 550,- i deltagergebyr, såfremt din adgangsgivende eksamen (STX, HF, HHX, HTX, GIF, GU og EUD+EUX-fag) er mere end to år gammel.

De mundtlige og skriftlige eksaminer afholdes efter kursets sidste undervisningsgang. Alle eksaminer foregår i København på en af Niels Brocks lokationer. Vær opmærksom på at dette også gør sig gældende for vores onlinekurser.

Eksamensperioderne er henholdsvis maj-juni for kurser med opstart i foråret, august for kurser med opstart i sommerferien og december for kurser med opstart i efteråret. Du kan også se eksamensterminen her for de kurser, vi udbyder på nuværende tidspunkt.

Gymnasial suppleringskursus (GSK) er for dig, der har brug for at forbedre karakteren i et fag eller tage et fag på et højere niveau for at opfylde kravene til optagelse på ønskeuddannelsen.  For at blive optaget på et suppleringsfag, skal du have en gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse. Du kan søge ind, hvis du har afsluttet fx STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU eller en erhvervsuddannelse. Undervisningen på GSK er gratis, hvis du begynder dit suppleringskursus senest den 1. oktober andet år efter, den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

GSK online giver dig maksimal fleksibilitet og præcis samme undervisningsindhold og antal obligatoriske hjemmeopgaver som på suppleringsfag med almindelig fremmødeundervisning i Niels Brocks lokaler på Nørre Voldgade 34.   

Vores onlinekurser er tilrettelagt, så du får mulighed for at lære gennem en variation af digitale øvelser, webinarer og digitalt undervisningsmateriale. Der er en høj grad af fleksibilitet og mulighed for støtte med en blanding af online fjernundervisning og mulighed for undervisning og vejledning i Niels Brocks lokaler i København. Derudover vil der op mod eksamen ugentligt være mulighed for at benytte lektiecaféer i matematik.   

Det stiller særlige krav til dig som studerende at læse online. Du skal være kontinuerligt studieaktiv, logge ind på vores læringsplatform mitnielsbrock.dk, aflevere opgaver, læse, besvare interaktive quizzer osv. – mindst hver syvende dag. Du skal også deltage i ugentlige webinarer, som typisk er fastlagt om eftermiddagen eller aftenen. Der er mødepligt til webinarerne. At studere online er fleksibelt, men det kræver også selvdisciplin og flid. Onlineundervisningen er lige så tidskrævende som almindelig undervisning, så du skal regne med at bruge omkring 20 timer ugentligt på kurset – lidt afhængigt af, hvordan kurset er planlagt og dine forudsætninger.

Hvis du ikke er studieaktiv, risikerer du at blive udmeldt og miste muligheden for at tage din eksamen. GSK-kurser, også onlinekurser, er i udgangspunktet et éngangstilbud til dig om at kunne supplere din eksamen, så du kan komme ind på den videregående uddannelse, du ønsker. Derfor er det vigtigt, at du meddeler Niels Brock, hvis du i en kortere periode ikke kan være studieaktiv, eller hvis du ikke ønsker at tage kurset alligevel.

Vi skal gøre dig opmærksom på, at du skal bruge en bærbar pc eller Mac for at kunne gennemføre undervisningen på Niels Brock, samt have mulighed for at installere Office-pakken. Du vil få adgang til Office-pakken af Niels Brock ved kursets opstart.

På GSK kan du søge den samme specialpædagogiske støtte, som du kender fra gymnasiet. Det er vigtigt, at du søger så tidligt som muligt, gerne ved tilmeldingen med den eventuelle fornødne dokumentation. Dette er af hensyn til ekspeditionstiden i forhold til de korte GSK-forløb.

Selvom du er onlineelev på Niels Brock, er du stadig underlagt Niels Brocks studie- og ordensregler. 

Der er krav om studieaktivitet, således at manglende overholdelse af mødepligt og aflevering af obligatorisk skriftligt arbejde kan medføre udmeldelse.

Som udgangspunkt følges studie- og ordensregler gældende for gymnasieområdet, dog tilpasset de typisk korte forløb på GSK.

Du finder Niels Brocks studie- og ordensregler for GSK her: Studie- og ordensregler.

Onlinekurserne på GSK er ikke SU-berettigede.

Kontakt

Studievejleder
Stefan Mortensen Studievejleder