Samfundsfag B

På Samfundsfag B får du indsigt i grundlæggende samfundsfaglige problemstillinger og beslutningsprocesser. I undervisningen lærer du blandt andet at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre, og du får viden om politiske og økonomiske retninger.

På Niels Brock kan du læse GSK Samfundsfag B enten med fysisk fremmøde i København eller som onlineforløb. Uanset om du læser faget med fysisk fremmøde eller som onlineforløb, foregår eksamen altid med fysisk fremmøde i København.

Du skal være opmærksom på, at uanset om du læser et fag med fysisk fremmøde eller online, foregår eksamen altid med fysisk fremmøde på skolen.

DIG_tre_unge_indgang.jpg
Om faget

Samfundsfag på B-niveau omhandler danske og internationale samfundsforhold med udgangspunkt i tre kerneområder: Sociologi, politik og økonomi.

Gennem disse områder vil du opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber, og du får en teoretisk samt metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at forklare samfundsmæssige begreber. Undervisningen skal fremme almendannelsen og studiekompetencen igennem forståelsen for danske og internationale samfundsforhold.

Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i STX bekendtgørelsen her:

Praktiske oplysninger

For at blive optaget på et suppleringskursus skal du have en afsluttet gymnasial eksamen. Du kan søge ind, hvis du har f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU (Grønland) eller en afsluttet erhvervsuddannelse.

Du kan læse et fag på et ønsket niveau, hvis den videregående uddannelse, du vil søge ind på, har det som specifikt adgangskrav, og hvis du har gennemført det nærmest underliggende niveau. Hvis du fx gerne vil læse medicin på KU, som har samfundsfag som specifikt adgangskrav, kan du blive optaget på Samfundsfag B, hvis du har gennemført Samfundsfag C.  Hvis du ikke har bestået det nærmest underliggende niveau, kan vi i nogle tilfælde kræve, at du læser det ikke-beståede niveau igen. 

Samfundsfag B afsluttes med en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst af din underviser på kurset. Eksamen foregår med fysisk tilstedeværelse i København.

GSK online giver dig maksimal fleksibilitet og præcis samme undervisningsindhold og antal obligatoriske hjemmeopgaver som på suppleringsfag med almindelig fremmødeundervisning.  

Vi gør meget ud af online undervisning på GSK. Online undervisning er ikke selvstudium, hvor du er overladt til dig selv.

På GSK har du en fast underviser, som vil være tilknyttet dit kursus fra start til slut. Din underviser tilrettelægger din undervisning med stor variation, således at du har mulighed for blandt andet at gå i dialog, deltage i webinarer, læse tekster og lave skriftlige opgaver. Motivation og variation er vigtigt for læreprocessen, og det er vigtigt, at du som kursist har mulighed for sparring og løbende feedback. Online-undervisningen er bygget op, således at du arbejder grundigt med målsætninger fra læreplanen - så du ved endt kursusgang er klar til den fysiske eksamen på skolen.

Du skal sætte ca. 20 timer af hver uge til undervisning og obligatoriske skriftlige opgaver, hvis du vil have det optimale ud af dit online kursus på GSK her på Niels Brock.

Det stiller særlige krav til dig som studerende at læse online.

Du skal være kontinuerligt studieaktiv, logge ind på vores læringsplatform mitnielsbrock.dk, aflevere opgaver, læse, besvare interaktive quizzer osv..

Du skal også deltage i ugentlige webinarer, som typisk er fastlagt om eftermiddagen eller aftenen. Der er mødepligt til webinarerne.

 

At studere online er fleksibelt, men det kræver også selvdisciplin og flid. Onlineundervisningen er lige så tidskrævende som almindelig undervisning.

Hvis du ikke er studieaktiv, risikerer du at blive udmeldt og miste muligheden for at tage din eksamen.

GSK-kurser, også onlinekurser, er i udgangspunktet et éngangstilbud til dig om at kunne supplere din eksamen, så du kan komme ind på den videregående uddannelse, du ønsker.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.