Virksomheds­økonomi B

Mangler du virksomhedsøkonomi på B-niveau for at komme ind på dit drømmestudie? Så har du muligheden for at supplere din studentereksamen på Niels Brock – i København eller online. Virksomhedsøkonomi B er et vigtigt fag, når du ønsker at tage en videregående økonomisk uddannelse. Du kommer til at arbejde med grundlæggende økonomiske tankegange og ræsonnementer, og så lærer du at anvende metoder og teorier til at analysere og vurdere forskellige økonomiske scenarier med udgangspunkt i virksomhedens situation og omverden. Virksomhedsøkonomi B giver dig et solidt fagligt fundament og gør dig klar til en videregående uddannelse inden for økonomi.

Du kan vælge at læse i København eller som et onlineforløb. 

Du skal være opmærksom på, at uanset om du læser et fag med fysisk fremmøde eller online, foregår eksamen altid med fysisk fremmøde på skolen.

DIG_drenge_trappe.jpg
Om faget

Virksomhedsøkonomi er et anvendelsesorienteret fag. Virksomhedens omverden ændrer sig over tid, og derfor ændrer fagets indhold sig også. Der bliver hele tiden udviklet nye teorier og modeller for, hvordan virksomheder bør handle i praksis. Det gør virksomhedsøkonomi til et aktuelt og praksisnært fag, som i høj grad giver konkrete svar på forskellige økonomiske problemstillinger. Er du interesseret i at vide mere om fagets indhold, kan du læse mere i HHX bekendtgørelsen her.

 

GSK - Virksomhedsøkonomi C-B - Dag - Juli 2024

Start- og slutdato: 8. juli 2024 - 7. august 2024
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2024 August - Sygeeksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • SU-berettiget

GSK - Virksomhedsøkonomi C-B - Online - August 2024

Start- og slutdato: 19. august 2024 - 22. november 2024
Praktisk info: Online
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • Ej SU-berettiget

GSK - Virksomhedsøkonomi 0-B - Eftermiddag - September 2024

Start- og slutdato: 9. september 2024 - 22. november 2024
Praktisk info: Dagsundervisning
Eksamensperiode: 2024 Vintereksamen
Sted: Niels Brock, GSK og SOF
  • SU-berettiget

Praktiske oplysninger

For at blive optaget på et suppleringskursus skal du have en afsluttet gymnasial eksamen. Du kan søge ind, hvis du har f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU (Grønland) eller en afsluttet erhvervsuddannelse.

Virksomhedsøkonomi B afsluttes med både en skriftlig og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen tager blandt andet udgangspunkt i din PBL (problembaseret opgave), som du skal aflevere på kurset for at kunne gå til eksamen. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst af din underviser på kurset. Den skriftlige eksamenstermin kan du se ved tilmelding. Både den mundtlige og skriftlige eksamen foregår med fysisk tilstedeværelse i København.

GSK online giver dig maksimal fleksibilitet og præcis samme undervisningsindhold og antal obligatoriske hjemmeopgaver som på suppleringsfag med almindelig fremmødeundervisning.  

Vi gør meget ud af online undervisning på GSK. Online undervisning er ikke selvstudium, hvor du er overladt til dig selv.

På GSK har du en fast underviser, som vil være tilknyttet dit kursus fra start til slut. Din underviser tilrettelægger din undervisning med stor variation, således at du har mulighed for blandt andet at gå i dialog, deltage i webinarer, læse tekster og lave skriftlige opgaver. Motivation og variation er vigtigt for læreprocessen, og det er vigtigt, at du som kursist har mulighed for sparring og løbende feedback. Online-undervisningen er bygget op, således at du arbejder grundigt med målsætninger fra læreplanen - så du ved endt kursusgang er klar til den fysiske eksamen på skolen.

Du skal sætte ca. 20 timer af hver uge til undervisning og obligatoriske skriftlige opgaver, hvis du vil have det optimale ud af dit online kursus på GSK her på Niels Brock.

Det stiller særlige krav til dig som studerende at læse online.

Du skal være kontinuerligt studieaktiv, logge ind på vores læringsplatform mitnielsbrock.dk, aflevere opgaver, læse, besvare interaktive quizzer osv..

Du skal også deltage i ugentlige webinarer, som typisk er fastlagt om eftermiddagen eller aftenen. Der er mødepligt til webinarerne.

 

At studere online er fleksibelt, men det kræver også selvdisciplin og flid. Onlineundervisningen er lige så tidskrævende som almindelig undervisning.

Hvis du ikke er studieaktiv, risikerer du at blive udmeldt og miste muligheden for at tage din eksamen.

GSK-kurser, også onlinekurser, er i udgangspunktet et éngangstilbud til dig om at kunne supplere din eksamen, så du kan komme ind på den videregående uddannelse, du ønsker.

Bemærk, at du kan kun søge om ungdomskort i perioder, hvor du samtidig er SU berettiget. Det vil sige i måneder hvor du har undervisning. Du skal søge senest 14 dage før du starter på gymnasial supplering i København.