Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Hvis du har en HF-eksamen eller EUX 1. del, kan det supplerende overbygningsforløb (SOF) gøre dig klar til en lang videregående uddannelse. Du sammensætter selv dit overbygningsforløb sammen med vores studievejleder. Valg af fag og niveau på det supplerende overbygningsforløb afhænger af, hvad for en videregående uddannelse du ønsker at tage. Kontakt vores studievejleder, eller læs mere om dine muligheder for SOF herunder.

Niels_Brock_Voksen2334.jpg
Hvad er SOF?

Supplerende overbygningsforløb (SOF) er et tilbud til dig, der har en HF uden overbygning eller en EUX 1. del, og som ønsker at søge optag på en lang videregående uddannelse. 

Du sammensætter selv dit supplerende overbygningsforløb sammen med vores studievejleder. Valg af fag og niveau på SOF afhænger af, hvad det er for en lang videregående uddannelse du ønsker at søge optag på. Som hovedregel skal du dog som minimum supplere med et fag på A-niveau og et fag på B-niveau, og du kan læse SOF, forår- sommer- og efterår.

Du skal gennemføre overbygningsforløbet inden for et halvt år. SOF er SU-berettiget, hvis du læser mere end 16 timer om ugen og kræver ingen deltagerbetaling, hvis du påbegynder dit SOF-forløb inden for 2 år efter, du har afsluttet HF-eksamen- eller EUX 1. del. Hvis du efter du har afsluttet dit SOF-forløb mangler specifikke adgangskrav, kan du supplere med ekstra fag.

Institutioner, der tilbyder supplerende overbygningsforløb (SOF)
Her finder du en oversigt over de institutioner der tilbyder supplerende overbygningsforløb.

Kontakt studievejlederen

Studievejleder
Stefan Mortensen Studievejleder