Den 2-årige HHX

Det 2-årige studenterkursus HHX er den hurtige vej til en videregående uddannelse. Studenterkurset er for dig, som er over 18 år, har taget folkeskolens afgangseksamen og måske har en erhvervsuddannelse bag dig eller har arbejdet siden du forlod folkeskolen. Måske drømmer du om at springe ud som iværksætter, men mangler en faglig bagage. Måske vil du videre på CBS, KU eller noget tredje. Du får en målrettet gymnasieuddannelse, hvor fagene tager udgangspunkt i handel og økonomi. Det faglige niveau svarer til en 3-årig HHX, men uddannelsens struktur og tilrettelæggelse er målrettet dig, der har nogle års erhvervserfaring.

 

NIELSBROCK_08_11_18_8037.jpg
Den 2-årige HHX

På det 2-årige studenterkursus er forløbet intensivt, og studiemiljøet er mere 'voksent' end på lignende uddannelser. Vi ser ser det som en kæmpe styrke, at du kan bidrage med meninger og holdninger baseret på dine egne erfaringer. Det giver mangfoldige diskussioner i klasseundervisningen og bidrager til et godt undervisningsmiljø. 

 

Om studieretningen

På det 2-årige HHX-studenterkursus bliver du undervist i fag som international økonomi, erhvervsjura og afsætning. Fag, som gør dig klogere på verden, som den ser ud her og nu, mens du studerer de klassiske gymnasiefag som dansk og matematik. På den måde får du det bedste grundlag for at læse videre og senere opfylde arbejdsmarkedets konstant skiftende behov. De fleste af vores studerende er 20-25 år, nogle er ældre, når de starter. De fleste har flere års erhvervsarbejde bag sig. 

Hør tidligere studerende fortælle om studiet

De fleste af vores elever stryger direkte ind på videreuddannelser. Her kan du møde to af dem - en jurastuderende og en CBS-studerende.

Hør jurastuderende Lasse Mølholt fortælle, hvad der fik ham til at tage den 2-årige HHX og hvad det gav ham på både det personlige og faglige plan.

André Andersson fortæller om, hvordan fagene på den 2-årige HHX gav ham en faglig ballast da han startede på sin videreuddannelse på CBS.

Mød eleverne

Praktiske oplysninger

At tage en HHX på to år giver adgang til de samme uddannelser som en almindelig HHX-uddannelse. Det betyder, at det kun er dit eksamensgennemsnit, der er afgørende for, hvad du kan blive. Uddannelsen adskiller sig i sin faglige profil fra HF og det almene gymnasium ved at være orienteret mod samfundsfaglige og forretningsmæssige områder og ved, at du har samme antal A-niveauer som på den 3-årige HHX.

Det er muligt at få merit, hvis du har afsluttet det pågældende fag på samme niveau, som det afsluttes på den 2-årige HHX. Der gives kun merit for fag, som er obligatoriske på den 2-årige HHX. Eksempelvis er det muligt at få merit for samfundsfag på C-niveau, da dette fag kan afsluttes på C-niveau på 1. år. Til gengæld kan du ikke få merit for engelsk B, da engelsk afsluttes på A-niveau på den 2-årige HHX. Merit skal søges indenfor de første 14 dage af studiestart, og det er altid en vurdering, om der kan gives merit.

Når vi har modtaget din ansøgning om optagelse, foretager vi en individuel vurdering. Hvis vi finder det nødvendigt, indkalder vi dig en optagelsesprøve i dansk og matematik, hvor vi sikrer os, at dine grundlæggende færdigheder i disse to fag er tilfredsstillende.

Du får resultatet af prøven umiddelbart efter til en uddybende samtale, hvor også din uddannelsesparathed vurderes. Vi bestræber os på at give dig besked om du er optaget senest 14 dage efter din optagelsesprøve.

Du kan søge ind på den 2-årige HHX både vinter, forår og sommer. Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder Lotte Hoffman, som hjælper dig med at finde ud af, om HHX på to år er noget for dig. Du kan enten bede om at blive ringet op her eller kontakte hende direkte:  

E-mail:  loho@niels.brock.dk

Telefon:  23 21 46 83 

Du skal søge om optagelse hos www.optagelse.dk gennem tilmeldingslinket her på siden. Husk at medsende et CV, en motiveret ansøgning samt dit afgangsbevis fra folkeskolen. Har du gået i 10. klasse skal du både sende dit afgangsbevis fra 9. og 10. klasse. Du kan kun søge tysk begynder, såfremt du ikke har haft tysk i folkeskolen.

Der er muligt at ansøge på optagelse.dk frem til 10. august 2020. 

Skolen vurderer alle ansøgninger individuelt, og du kan blive indkaldt til en optagelsesprøve, hvor vi screener dig i dansk og matematik, for at sikre, at du har de bedste forudsætninger for at kunne gå på uddannelsen.

Et normalt gymnasieforløb afsluttes med fire fag på A-niveau. Afslutter du med 5 fag på A-niveau, kan du gange dit snit med 1,03. Som udgangspunkt skal du have haft tysk inden du påbegynder den 2-årige HHX. Har du ikke haft tysk, skal du vælge tysk begyndersprog A. 

Du finder studieplaner for begge år her

Du finder undervisningsbeskrivelser her.

It

Hvis du har tilmeldt dig skolens computerordning, får du ved skolestart udleveret en bærbar computer (MacBook eller Lenovo), der følger dig gennem din gymnasietid. 

SU

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

I elevhåndbogen finder du flere praktiske oplysninger om livet på Niels Brocks HHX gymnasier, samt studie- og ordensregler: Elevhåndbog

Du finder studie- og ordensregler her: HHX Studie- og ordensregler

Studieretningsoversigt

Klik på oversigten for at finde fagene på 2HHX.

Kontakt

Studievejleder
Lotte Hoffmann Studievejleder

Telefon: 23 21 46 83 E-mail: lhf@brock.dk

Skriv dig op til vores nyhedsbrev