Den 2-årige HHX

Det 2-årige studenterkursus HHX er den hurtige vej til en videregående uddannelse. Studenterkurset er for dig, som er over 18 år, har taget folkeskolens afgangseksamen og måske har en erhvervsuddannelse bag dig eller har arbejdet siden du forlod folkeskolen. Måske drømmer du om at springe ud som iværksætter, men mangler en faglig bagage. Måske vil du videre på CBS, KU eller noget tredje. Du får en målrettet gymnasieuddannelse, hvor fagene tager udgangspunkt i handel og økonomi. Det faglige niveau svarer til en 3-årig HHX, men uddannelsens struktur og tilrettelæggelse er målrettet dig, der har nogle års erhvervserfaring.

OBS: Den 2-årige HHX kører som en forsøgsuddannelse fra Undervisningsministeriet frem til juli 2021. Vi optager derfor ikke flere elever på uddannelsen.

NV34_grafik_blue.png
NIELSBROCK_08_11_18_8037.jpg
Den 2-årige HHX

På det 2-årige studenterkursus er forløbet intensivt, og studiemiljøet er mere 'voksent' end på lignende uddannelser. Vi ser ser det som en kæmpe styrke, at du kan bidrage med meninger og holdninger baseret på dine egne erfaringer. Det giver mangfoldige diskussioner i klasseundervisningen og bidrager til et godt undervisningsmiljø. 

 

Om studieretningen

På det 2-årige HHX-studenterkursus bliver du undervist i fag som international økonomi, erhvervsjura og afsætning. Fag, som gør dig klogere på verden, som den ser ud her og nu, mens du studerer de klassiske gymnasiefag som dansk og matematik. På den måde får du det bedste grundlag for at læse videre og senere opfylde arbejdsmarkedets konstant skiftende behov. De fleste af vores studerende er 20-25 år, nogle er ældre, når de starter. De fleste har flere års erhvervsarbejde bag sig. 

Hør tidligere studerende fortælle om studiet

De fleste af vores elever stryger direkte ind på videreuddannelser. Her kan du møde to af dem - en jurastuderende og en CBS-studerende.

Hør jurastuderende Lasse Mølholt fortælle, hvad der fik ham til at tage den 2-årige HHX og hvad det gav ham på både det personlige og faglige plan.

André Andersson fortæller om, hvordan fagene på den 2-årige HHX gav ham en faglig ballast da han startede på sin videreuddannelse på CBS.

Mød eleverne

Praktiske oplysninger

At tage en HHX på to år giver adgang til de samme uddannelser som en almindelig HHX-uddannelse. Det betyder, at det kun er dit eksamensgennemsnit, der er afgørende for, hvad du kan blive. Uddannelsen adskiller sig i sin faglige profil fra HF og det almene gymnasium ved at være orienteret mod samfundsfaglige og forretningsmæssige områder og ved, at du har samme antal A-niveauer som på den 3-årige HHX.

Uddannelsen bliver lukket, så du kan ikke søge om optagelse.

Et normalt gymnasieforløb afsluttes med fire fag på A-niveau. Afslutter du med 5 fag på A-niveau, kan du gange dit snit med 1,03. Som udgangspunkt skal du have haft tysk inden du påbegynder den 2-årige HHX. Har du ikke haft tysk, skal du vælge tysk begyndersprog A. 

Du finder studieplaner for begge år her

Du finder undervisningsbeskrivelser her.

Hvis du har tilmeldt dig skolens computerordning, får du ved skolestart udleveret en bærbar computer (MacBook eller Lenovo), der følger dig gennem din gymnasietid. 

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

I elevhåndbogen finder du flere praktiske oplysninger om livet på Niels Brocks HHX gymnasier, samt studie- og ordensregler: Elevhåndbog

Du finder studie- og ordensregler her: HHX Studie- og ordensregler

Studieretningsoversigt

Klik på oversigten for at finde fagene på 2HHX.

Kontakt

Studievejleder og SPS vejleder på NVG og 2HHX
Lotte Hoffmann Studievejleder og SPS vejleder på NVG og 2HHX

Telefon: 23 21 46 83 E-mail: lhf@brock.dk