COOKIEPOLITIK

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om brug af cookies her

Den 2-årige HHX

Det 2-årige merkantile studenterkursus er den hurtige vej til en videregående uddannelse. Det merkantile studenterkursus er for dig, som er over 18 år, har taget folkeskolens afgangseksamen, men aldrig fik fuldendt en ungdomsuddannelse eller ikke valgte at gå den vej. Det faglige niveau svarer til en 3-årig HHX, men uddannelsens struktur og tilrettelæggelse er målrettet dig, der har nogle års erhvervserfaring.

Inno_aeldre_dreng_baggrund.jpg
NIELSBROCK_08_11_18_7142 10.52.32.jpg
Et voksent studiemiljø

På det 2-årige merkantile studenterkursus er forløbet intensivt, og studiemiljøet er mere 'voksent' end på lignende uddannelser. På det 2-årige merkantile studenterkursus ser vi det som en kæmpe styrke, at du kan bidrage med meninger og holdninger baseret på dine egne erfaringer. Det giver mangfoldige diskussioner i klasseundervisningen og bidrager til et godt undervisningsmiljø.

Om studieretningen

På det 2-årige merkantile studenterkursus bliver du undervist i fag som international økonomi, erhvervsret og afsætning. Fagene skal gøre dig klogere på verden, som den ser ud her og nu og supplere traditionelle gymnasiefag som dansk, engelsk og matematik. De fleste af vores studerende er 20-24 år, når de starter. De fleste har flere års erhvervsarbejde bag sig. Forløbet er også mere intensivt, så du skal forvente en højere lektiebyrde end på en 3-årig gymnasial uddannelse. Der er som hovedregel flere skriftlige afleveringer ugentligt. Lektiebyrden er ca. 1-2 timers arbejde dagligt.

Tilmeld nyhedsbrev

Hvis du vil vide mere om den 2-årige HHX, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her

Mød eleverne

Praktiske oplysninger

At tage en HHX på to år giver adgang til de samme uddannelser som en almindelig HHX-uddannelse. Det betyder, at det kun er dit eksamensgennemsnit, der er afgørende for, hvad du kan blive. Uddannelsen adskiller sig i sin faglige profil fra HF og det almene gymnasium ved at være orienteret mod samfundsfaglige og forretningsmæssige områder og ved, at du har samme antal A-niveauer som på den 3-årige HHX.

Det er muligt at få merit, hvis du har afsluttet det pågældende fag på samme niveau, som det afsluttes på den 2-årige HHX. Der gives kun merit for fag, som er obligatoriske på den 2-årige HHX. Eksempelvis er det muligt at få merit for samfundsfag på C-niveau, da dette fag kan afsluttes på C-niveau på 1. år. Til gengæld kan du ikke få merit for engelsk B, da engelsk afsluttes på A-niveau på den 2-årige HHX. Merit skal søges indenfor de første 14 dage af studiestart, og det er altid en vurdering, om der kan gives merit.

Når vi har modtaget din ansøgning om optagelse, foretager vi en individuel vurdering. Hvis vi finder det nødvendigt, indkalder vi dig en optagelsesprøve i dansk og matematik, hvor vi sikrer os, at dine grundlæggende færdigheder i disse to fag er tilfredsstillende.

Du får resultatet af prøven umiddelbart efter til en uddybende samtale, hvor også din uddannelsesparathed vurderes. Vi bestræber os på at give dig besked om du er optaget senest 14 dage efter din optagelsesprøve.

Du kan søge ind på den 2-årige HHX hele foråret og sommeren. Hvis du har brug for mere information, er du velkommen på et af vores infomøder i april, maj og juni måned. Her kan du møde vores studievejleder, som hjælper dig med at finde ud af, om HHX på to år er noget for dig. Infomøderne finder sted fra kl. 16:00-17:00 i elevcaféen i stuen på Handelsgymnasiet JTP, Julius Thomsens Plads 6, Frederiksberg. Find datoer og tilmeld dig via knappen Tilmeld dig infomødet øverst på siden. 

Du skal søge om optagelse hos www.optagelse.dk gennem tilmeldingslinket her på siden. Husk at medsende et CV, en motiveret ansøgning samt dit afgangsbevis fra folkeskolen. Har du gået i 10. klasse skal du både sende dit afgangsbevis fra 9. og 10. klasse. Du kan kun søge tysk begynder, såfremt du ikke har haft tysk i folkeskolen.

Der er muligt at ansøge på optagelse.dk frem til 1. august 2019. 

Skolen vurderer alle ansøgninger individuelt, og du kan blive indkaldt til en optagelsesprøve, hvor vi screener dig i dansk og matematik, for at sikre, at du har de bedste forudsætninger for at kunne gå på uddannelsen.

Et normalt gymnasieforløb afsluttes med fire fag på A-niveau. Afslutter du med 5 fag på A-niveau, kan du gange dit snit med 1,03. Som udgangspunkt skal du have haft tysk inden du påbegynder den 2-årige HHX. Har du ikke haft tysk, skal du vælge tysk begyndersprog A. 

Du finder studieplaner for begge år her

Du finder undervisningsbeskrivelser her.

It

Hvis du har tilmeldt dig skolens computerordning, får du ved skolestart udleveret en bærbar computer (MacBook eller Lenovo), der følger dig gennem din gymnasietid. 

SU

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

I elevhåndbogen finder du flere praktiske oplysninger om livet på Niels Brocks HHX gymnasier, samt studie- og ordensregler: Elevhåndbog

Du finder studie- og ordensregler her: HHX Studie- og ordensregler

Studieretningsoversigt

Klik på oversigten for at finde fagene på 2HHX.

Kontakt

Studievejleder 2-årig HHX
Lotte Hoffmann Studievejleder 2-årig HHX