Det Internationale Gymnasium

Det Internationale Gymnasium (DIG) giver mulighed for at opleve verden i mere end én forstand. Her kan eleverne bl.a. læse en HHX på engelsk, studere sprog som spansk, tysk, fransk eller kinesisk, have kemi og fysik, lære om forskellige kulturer, tage på spændende udlandsrejser og læse et semester i Californien.

Læs om Det Internationale Gymnasiums fem studieretninger
birgitte_faber_indgang.jpg
Internationalt udsyn

I mange brancher bliver arbejdsmiljøet mere internationalt - det tager vi højde for på Niels Brocks Internationale Gymnasium. Her sætter vi fokus på verden og giver eleverne spændende muligheder for at opleve den. I dag udbyder vi fem forskellige linjer på det internationale gymnasium, som på hver sin måde har en international dagsorden. Vores eliteelever er lige blevet interviewet i Baglandet på P1. Her fortæller de om, hvad der motiverer dem og hvorfor de elsker at gå på Det Internationale Gymnasium.

Talentpleje på Det Internationale Gymnasium

Det Internationale Gymnasium er en HHX, og som vores navn siger, er vi defineret ved, at det internationale og handel spiller en afgørende rolle i vores DNA, men derudover fylder talentarbejde og faglig udfordring meget i vores hverdag og visioner. 

Motivationen for at arbejde med talentpleje, er for os én med mange facetter. Vi har på Niels Brock i mange år arbejdet med vel- og højtbegavede unge – også dengang det projekt havde væsentlig mere modvind end i dag. På alle vores profiler er det stort set muligt at hæve til 5 eller 6 A-fag, og det betyder, at det faglige miljø er meget stærkt. Derudover er vi landets eneste HHX, der udbyder fagene kemi og fysik, og dermed udfordres eleverne også på tværs af fakulteter. 

På nuværende tidspunkt udbyder vi – udover studieretninger med 6 A-fag – også en række særlige tilbud, der løbende opdateres og aktualiseres. Vores særlige tiltag dækker blandt andet over: 

Samlet dækker vores programmer over mange forskellige fag og niveauer, så der burde være mulighed for udfordringer til talenter af mange slags, og disse støttes af vores lærere samt vores 4 uddannede talentvejledere.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte talentvejleder Gry Blom Hempel, grhe@niels.brock.dk

Vi samarbejder med: