Det Internationale Gymnasium

Hvad er en uddannelse i international business?

det internationale gymnasium på Niels Brock har du mulighed for at læse HHX uddannelser med fokus på international business. Så hvis du ønsker at læse på en international skole i København, er det internationale gymnasium et godt bud. 

En uddannelse i international business fokuserer på forretningsprincipper i en global kontekst. Formålet med en sådan uddannelse er at forberede studerende til at forstå og navigere i den internationale og komplekse verden af international økonomi, handel og forretningsforbindelser. 

Peter Bang Sudergaard
Rektor Peter Bang-Sudergaard

Internationalt udsyn

Vores udbud af linjer spænder bredt: Den største studieretningslinje er International Business Baccalaureate (forkortes IBB), hvor al undervisning foregår på engelsk – med undtagelse af sprogfagene. På denne linje kan du vælge mellem tre toninger: ”Den klassiske” IBB, IBB Shipping og IBB High School. På Business & International Culture ruster vi dig til at arbejde med international handel samtidig med, at du vil kunne bidrage til at løse globale udfordringer. På elite-linjerne har du mulighed for at blive ekstra fagligt udfordret samt deltage i Akademiet for Talentfulde Unge, Forskerspirer og vores mentorordning. På Det Internationale Gymnasium tilbydes alle elever også en bred vifte af interessante faglige udfordringer som fx masterclasses, workplacement/virksomhedspraktik og tysk sprogdiplombevis. Vi er medlem af European Parliament Ambassador School Programme (EPAS) samt deltager i ERASMUS-projekter sammen med europæiske partnerskoler. Det betyder, at vi hele tiden holder os opdateret på vores viden og faglighed om EU, fx ved at deltage i diverse events og seminarer. Vi deltager desuden på Det Danske Europæiske Ungdomsparlaments nationale konference med udvalgte elever. Derudover er Niels Brock optaget i UNESCO-skolenetværket med specielt fokus på bæredygtighed i både fag og skoledrift. Det faglige fylder meget på Det Internationale Gymnasium, men vi gør også meget ud af, at vores elever trives socialt. Vi er stolte af vores elevråd og festudvalg, som er gode til at skabe engagement, arrangementer samt at være aktive i udviklingen af fx. masterclass-forløb, UNESCO-projekter, sportsarrangementer og elev-klubber.

Studieretninger med fokus på international business:

På det Internationale Gymnasium adskiller vi os ved det ekstra høje faglige niveau, vores rejseaktivitet og de globale temaer, der løber som en rød tråd gennem vores undervisning.

Vi udbyder følgende linjer:

Studieretningsoversigt

Værd at vide:

FAQ

Det Internationale Gymnasium på Niels Brock adskiller sig blandt andet ved at have en masse globale temaer og høj rejseaktivitet. Med en ungdomsuddannelse på Det Internationale Gymnasium vil du blive udfordret fagligt og få en masse kompetencer, så du kan navigere internationalt og møde andre kulturer. Kompetencer som er og bliver mere og mere relevante i takt med globaliseringen.

På Det Internationale Gymnasium tilbyder vi fem forskellige linjer / studieretninger. Den største linje er IBB, som er en forkortelse af International Business Baccalaureate. De andre fire linjer er Business Elite, Business Science Elite, Business Economics Elite og Business & International Culture. Er du i tvivl om hvilken studieretning der er den helt rigtige for dig, kan du læse meget mere om hver retning her.

IBB står for International Business Baccalaureate og er vores største studieretning på Det Internationale Gymnasium hos Niels Brock. IBB er en engelsksproget studieretning og derfor får du blandt andet store engelske sprogkundskaber. Fokus er på internationale forhold og virksomheder. Det er en linje der er enormt relevant for dig, der interesserer dig for verden og drømmer om en karriere i udlandet.

En uddannelse i international business åbner døre til en bred vifte af spændende karrieremuligheder i den globale forretningsverden. Eksempler på jobs med en uddannelse i international business kunne være inden for internationale virksomheder, handel, eksport og import, international økonomi, globale markedsførings- og salgspositioner og meget mere.