Det Internationale Gymnasium

På Niels Brocks Internationale Gymnasium (DIG) kan du opleve verden i mere end én forstand. Uddannelsen byder blandt andet på et internationalt studiemiljø, spændende udlandsrejser og mulighed for at læse et helt semester i Californien. Udover de klassiske handelsskolefag, tilbyder Det Internationale Gymnasium sprogfag som spansk, tysk, fransk og kinesisk – og har du mod på det, kan du også læse din HHX på engelsk.

Er du allerede tilmeldt et andet gymnasium, men hellere vil skifte til Det Internationale Gymnasium ved Niels Brock, kan du skrive dig op via linket til højre.

Læs om Det Internationale Gymnasiums fem studieretninger
birgitte_faber_indgang.jpg
Internationalt udsyn

I mange brancher bliver arbejdsmiljøet mere internationalt - det tager vi højde for på Niels Brocks Internationale Gymnasium. Det høje faglige niveau og det internationale fokus på Det Internationale Gymnasiums fem forskellige HHX-linjer giver dig fordele, uanset om du skal læse på en videregående uddannelse i Danmark eller udlandet. Vores eliteelever er blevet interviewet i Baglandet på P1. Her fortæller de om, hvad der motiverer dem og hvorfor de elsker at gå på Det Internationale Gymnasium.

Talentpleje på Det Internationale Gymnasium

Det Internationale Gymnasium er et HHX, og som vores navn siger, er vi defineret ved, at det internationale og handel spiller en afgørende rolle i vores DNA, men derudover fylder talentarbejde og faglig udfordring meget i vores hverdag og visioner.

Motivationen for at arbejde med talentpleje, er for os én med mange facetter. Vi har på Niels Brock i mange år arbejdet med vel- og højtbegavede unge – også dengang det projekt havde væsentlig mere modvind end i dag. På alle vores linjer er det stort set muligt at hæve det faglige niveau til 5 eller 6 A-fag, og det betyder, at det faglige miljø er meget stærkt. Derudover er vi landets eneste HHX, der udbyder fagene kemi og fysik, hvilket udfordrer eleverne på tværs af fakulteter.

På nuværende tidspunkt udbyder vi – udover studieretninger med 6 A-fag – også en række særlige tilbud, der løbende opdateres og aktualiseres. Vores særlige tiltag dækker blandt andet over:

At være UNESCO-skole betyder at være en del af et verdensomspændende skolenetværk med fokus på undervisningsforløb og materialer, der sætter globalt medborgerskab, interkulturel forståelse, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling på elevers og læreres dagsorden. Dvs. verdensmål bliver tænkt ind i undervisningen og i den daglige praksis i huset (fx tøj-bytte-dag i kantinen, grønne rengøringsmidler til rengøringspersonalet, ingen plastik-bestik i kantinen mv… ). Derudover åbner det døre ift. at kunne deltage i seminarer hvor der arbejdes med FN’s verdensmål.

Samlet dækker vores programmer over mange forskellige fag og niveauer, så der er mulighed for udfordringer til talenter af mange slags. Disse støttes af vores lærere samt vores 4 uddannede talentvejledere.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte talentvejleder Gry Blom Hempel, grhe@niels.brock.dk

Istandsættelse i Linnésgade over sommeren

Vi glæder os over, at skolens smukke bygning i Linnésgade nu istandsættes.

Dette er lykkedes med hjælp fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med 3 mio. kr. og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond  med 750.000 kr. til istandsættelse og konservering af zinkfigurer og frisebånd på Niels Brocks Internationale Gymnasium.

Hermed bidrager også fondene til bevarelse af stadsarkitekt Ludvig Fengers (1833-1905) unikke bygning, der oprindeligt blev bygget til det tekniske selskab.

Istandsættelsen pågår til efterårsferien, og kan medføre gener for afdelingens elever og medarbejdere, men vi ser frem til at se det flotte resultat, der indtil videre gemmer sig bag stillads.

Vi samarbejder med: