Eliteprogrammer

På Det Internationale Gymnasium har vi tre eliteprogrammer: Business elite, Business & Economics elite og Business & Science elite

Fælles for elitelinjerne er, at eleverne har et højt drive og er fagligt ambitiøse og nysgerrige. De arbejder både med at gå i detaljen og med at vide mere om den større sammenhæng. Derfor har elite-klasserne 5-6 A-fag, flere B-fag og ekstra meget supplerende stof og flere udfordringer sammenlignet med andre klasser. Vi giver desuden plads til udviklingen af dine unikke kompetencer og sørger for, at alle bidrager til fællesskabet i klassen på den bedst mulige måde. Eliten har desuden mange gæstelærere fra både små og store virksomheder, som kommer og fortæller om deres arbejde eller et aktuelt emne.

Alle tre elitelinjer har en veletableret mentorordning. Du har også mulighed for at følge Akademiet for Talentfulde Unge, Science talenter og Forskerspirerprogrammerne. Fordelen ved at have udfordret dig selv på elite-programmerne er, at studenter fra studieretningen ofte er godt rustet både fagligt og socialt til at starte på en videregående uddannelse. På langt de fleste videregående uddannelser er læsemængden, arbejdsbyrden og eksamenspresset nemlig større end på en ungdomsuddannelse. Derfor er elite-programmerne en god mulighed for at forberede dig til næste skridt i uddannelsessystemet.

Hvis du gerne vil vide, hvordan du kan søge ind på elitelinjerne, kan du læse mere her via linket til højre. 

Udvælgelseskriterier

Det betyder meget for os og for de elever, du går sammen med, at du aktivt vælger Det Internationale Gymnasium til. I din personlige ansøgning skal vi kunne læse, at du gerne vil deltage aktivt og gerne vil bidrage. Husk, at du også bidrager til den gode stemning ved at deltage - du behøver altså ikke at være den, der igangsætter og finder på en masse nyt, der er lige så meget brug for elever, der gerne vil være med som, understøtter og videreudvikler. Vi har ambitioner på dine vegne. Du skal have forventninger til dig selv og dine kammerater.

Der lægger en skriftlig ansøgning til grund for at blive optaget på profilgymnasiet. I denne lægger vi vægt på flere ting:

· Vi vil gerne høre om dine begrundelserne for, at du gerne vil gå på den særlige studieretning, som du ønsker på Det Internationale Gymnasium.

· Vi vil gerne gøre, hvad du mener, du kan bidrage med i hverdagen på denne studieretning.

· Vi ser på hvilke karakterer, du har opnået i nogle enkelte fag, der er relevante for den studieretning, som du søger optag på.

Udvælgelsen er en helhedsbedømmelse.

Vi lægger vægt på, at du selv har skrevet ansøgningen – dig og din personlige tilgang til skole og livet skal skinne igennem. I din ansøgning skal du på max 1 side forklare, hvorfor du har valgt denne profil – og hvordan du både kan bidrage til og udvikle dig på den. Det kan du fx gøre ved at beskrive:

· Hvad interesserer du dig for, og hvad du har deltaget i af klubber, konkurrencer og elevaktiviteter

· Hvilke hverv har du engagereret dig i igennem folkeskolen, fx Elevråd, skolepatrulje, skoleforestilling o. lign.

· Hvorfor du synes, at studieretningen er relevant for dig

· Hvorfor og hvordan du er interesseret i økonomi, handel, samfundsdebatten og verdensforhold – fx om du er interesseret i at besøge organisationer og besøge virksomheder

· Hvorfor og hvordan du måske allerede deltager i samfundsdebatten

· Hvorfor og hvordan du er interesseret i naturvidenskab, økonomi og handel

· Hvordan du tager ansvar for dig selv og andre – og hvordan du begår dig, når du ude repræsenterer din skole, men også som en del af Det Internationale Gymnasium kan bidrage til relevante elevaktiviteter

Vedhæft gerne materiale, som du mener, er relevant.

 

Derudover er der en række særlige kriterier afhængig af studieretning

· Business Elite: Din personlig ansøgning og dine karakterer i dansk og matematik samt dit generelle karakterniveau.

· Business & Economics Elite: Din personlig ansøgning og dine karakterer i dansk, engelsk, matematik samt samfundsfag.

· Business & Science Elite: Din personlig ansøgning og dine karakterer i dansk, matematik samt naturvidenskabelige/natur og teknikfag.

· IBB Shipping: Din personlig ansøgning og dine karakterer i dansk, engelsk, andre sprog (tysk, fransk, spansk, kinesisk) og matematik samt dit generelle karakterniveau.

Hvad skal du gøre, når du søger om optag på en af DIGs profilstudieretninger? Du skal via optagelse.dk vælge gymnasium og studieretning, og så skal du vedhæfte din personlige ansøgning.