Business and Economics Elite

Kombinér både virksomhed og samfund

På Business & Economics Elite bliver du undervist i både virksomheds– og samfundsøkonomi samt international økonomi og matematik på et højt fagligt niveau. Studieretningen har, ud over de klassiske merkantile fag, særligt fokus på politik, virksomheds- og samfundsøkonomi. Eleverne deltager fx i DM i samfundsfag og nationaløkonomi, og mange af ekskursionerne vil have en samfundsorienteret vinkel.

Som noget nyt er Business & Economics Elite blevet godkendt som profillinje, og dermed undtaget reglen om transporttid. Det betyder, at Det Internationale Gymnasium selv kan optage elever på studieretningen på baggrund af din motiverede ansøgning. Læs mere om profilansøgning og forrang i linket til højre. 

Business Economics Elite 3
HHX med økonomi på højniveau

Vil du have alle muligheder åbne? Det har elever, der vælger at læse Business & Economics Elite på Det Internationale Gymnasium. Det høje faglige niveau fylder meget på Niels Brocks internationale gymnasium og på Business & Economics Elite, der er en af Niels Brocks tre elitelinjer, har du netop mulighed for at læse fem eller seks fag på A-niveau. Business & Economics Elite er en uddannelse med høj faglighed, der udfordrer dig gennem alle tre år. Den veletablerede mentorordning på alle elitelinjer sørger for, at du har mulighed for at få faglig sparring fra de bedste på området, ligesom du bliver godt rustet til en videregående uddannelse.

Som noget nyt er Business & Economics Elite blevet godkendt som en særlig faglig profil, hvilket vi er meget stolte af. Det betyder, at vi selv må optage elever på studieretningen, fordi den er undtaget afstandskriteriet. 

Om undervisningen

Studieretningen Business & Economics Elite har, udover de klassiske handelsskolefag, særligt fokus på politik og virksomheds- og samfundsøkonomi. Derfor har denne studieretning Virksomhedsøkonomi A, International Økonomi A og Samfundsfag A. Derudover kombinerer studieretningen højt fagligt niveau med besøg i organisationer, virksomheder og universiteter. 

På Business Economics Elite har du 5 obligatoriske A-fag og kan derudover vælge et 6. A-fag. Vælger du fem A-fag kan du gange dit fremtidige gennemsnit med 1.03, når du søger ind på en videregående uddannelse. Vælger du seks A-fag, kan du gange det med 1.06. Det betyder, at du på studieretningen Business Economics Elite får et relevant indblik i virksomhedsdrift og bliver klædt på til en videregående uddannelse herhjemme eller i udlandet.