HHX Business and Economics Elite

På Business & Economics Elite bliver du undervist i både virksomheds– og samfundsøkonomi, samt politik på et højt fagligt niveau. På Business & Economics Elite får du mulighed for at blive udfordret af mentorer fra nogle af de bedste universiteter, der alle indgår som en del af et veletableret mentorprogram. Derudover er der også mulighed for, at du kan følge Akademiet for Talentfulde Unge og Københavns Universitets Forskerspirerprogram.

DIG_dreng_pige_klasse2.jpg
HHX med økonomi på højniveau

Vil du have alle muligheder åbne? Det har elever, der vælger at læse Business & Economics Elite på Det Internationale Gymnasium. Det høje faglige niveau fylder meget på Niels Brocks internationale gymnasium og på Business & Economics Elite, der er en af Niels Brocks tre elitelinjer, har du netop mulighed for at læse fem eller seks fag på A-niveau. Business & Economics Elite er en uddannelse med høj faglighed, der udfordrer dig gennem alle tre år. Den veletablerede mentorordning på alle elitelinjer sørger for, at du har mulighed for at få faglig sparring fra de bedste på området, ligesom du bliver godt rustet til en videregående uddannelse.

Om studieretningen

Studieretningen Business & Economics Elite har, udover de klassiske handelsskolefag, særligt fokus på politik og virksomheds- og samfundsøkonomi. Derudover kombinerer studieretningen højt fagligt niveau med virksomhedsbesøg hos både små og store virksomheder, ligesom virksomhederne indgår som en fast del af undervisningen. Det betyder, at du på studieretningen Business & Economics Elite får et relevant indblik i virksomhedsdrift og bliver klædt på til en videregående uddannelse herhjemme eller i udlandet.

Praktiske oplysninger

Som student fra HHX Business & Economics Elite på Niels Brock har du adgang til videregående uddannelser herhjemme og i udlandet. Mange vælger at læse videre på universiteter som Copenhagen Business School, Københavns Universitet, London School of Economics og Oxford. De studerer typisk økonomi, internationale forhold, markedsføring, salg, sprog, jura eller journalistik. Som student fra BEE kan du også komme i et trainee-forløb i f.eks. revisionsbranchen, hvor du typisk kombinerer din uddannelse i virksomheden med at læse HD.

Niels Brocks gymnasier har landets højeste gennemsnit for HHX, men ellers er adgangskravene de samme som for andre handelsskoler. For at blive optaget på HHX skal du have gennemført 9. klasse i en dansk grundskole eller have modtaget tilsvarende undervisning og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve. 

Du kan blive indkaldt til optagelsesprøve, hvis:

 • Du mangler en eller flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
 • Din skole erklærer dig 'ikke uddannelsesparat'
 • Du har gået på en udenlandsk skole
 • Du ikke kommer direkte fra grundskolen
 • 2. år, London eller Berlin 4-5 dage 4.000kr
 • 3. år, work placement 1 uge

Omkostningerne til work placement afhænger af, om eleven vælger at rejse uden for Danmarks grænser eller finder en praktikplads hjemme. Eleven står hovedsageligt selv for planlægningen af work placement og har her rig mulighed for at forfølge sine faglige interesser. 

På Det Internationale Gymnasium har vi et stort fokus på at gøre det enkelte så dygtig, som overhovedet muligt. Det betyder, at vi har fokus på at give alle vores elever faglige udfordringer og på at pleje vores elevers faglige talenter.

På alle vores studieretninger er det derfor muligt at hæve til 5 eller 6 A-fag, og det betyder, at det faglige miljø er meget stærkt. Derudover er vi landets eneste HHX, der udbyder fagene kemi og fysik, og dermed udfordres eleverne også på tværs af fagretninger.

Derudover tilbyder vi en række særlige tilbud, der løbende opdateres og aktualiseres. Vores særlige tiltag dækker blandt andet over:

 • Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
 • Akademiet for samfundsengagerede unge (ASU)
 • Forskerspire
 • Juvenes Translatores (oversætterkonkurrence)
 • Masterclasses i samarbejde med universiteter og virksomheder

 

Samlet dækker vores programmer over mange forskellige fag og niveauer, så der er mulighed for at udfordre netop dit talent. Og det støttes af vores lærere samt vores fire uddannede talentvejledere.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte talentvejleder Gry Blom Hempel, grhe@niels.brock.dk

De dygtigste og ekstra ihærdige elever deltager i en række MasterClass-forløb, hvor der udbydes særundervisning på universitetet, inden for forskellige emner og fagretninger, der giver dig mulighed for at få en forsmag på, hvad du har i vente, når studenterhuen er kommet på. Af tidligere udbudte forløb kan nævnes:

 • Matematik
 • Jura
 • Tysk
 • Fransk
 • International økonomi og verdenshandel (i samarbejde med Maersk)
 • Revision (i samarbejde med Deloitte)
 • Privatøkonomi (i samarbejde med Finansrådet)
 • Virksomhedsanalyse (i samarbejde med E&Y)
 • Business English (i samarbejde med Cambridge University)
 • Innovation (i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen)
 • Office-pakken (i samarbejde med Microsoft)
 • Kulturledelse og økonomi (i samarbejde med Det Kongelige Teater)

Der udvikles hele tiden nye MasterClass-forløb, der er tidssvarende ift., hvad erhvervslivet efterspørger.

SAT & ACT er kendte internationale test, som ofte kræves for at får adgang til udenlandske universiteter. På DIG samarbejder vi med Danish Students Abroad og faciliterer workshops i forlængelse af vores studiecafe, således at vores elever får mulighed for at sætte sig sammen og træne til disse test, såfremt de har brug for disse til deres fremtidige studieliv. 

Deutsche Sprachdiplom kan være et relevant diplom at have på CV’et, især når det påtænkes, at Tyskland er vores største handelspartner. På DIG samarbejder vi med det tyske ZfA (Deutsche Auslandschularbeit International) og hoster derigennem gennemførelse af testen for de elever, der måtte have interesse for dette.

Derudover faciliterer vi også sprogskoleophold for de elever, der måtte ønske det. 

Udvalgte internationale mærkedage fejres sammen med eleverne. 

Skoleåret på HHX starter i august og ansøgningsfristen er altid d. 1. marts, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og er erklæret uddannelsesparat. Ved spørgsmål om optag og venteliste på HHX på Niels Brock er du meget velkommen til at kontakte vores studievejleder.

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 1. år (fra august måned) klik her

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 2. år (fra august måned) klik her

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 3. år (fra august måned) klik her

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte linnesgade@brock.dk

Du finder studieplaner for alle tre år her.

Du finder undervisningsbeskrivelser her.

Her finder du en oversigt over fag for hver studieretning.

It

Du får ved skolestart udleveret en bærbar computer (MacBook eller Lenovo), der følger dig gennem din gymnasietid, hvis du har tilmeldt dig skolens computerordning. Skolens It-afdeling tilbyder dig et kursus, så du er godt rustet til undervisningen, der konstant appellerer til en aktiv og seriøs brug af mange forskellige former for digital teknologi, som for eksempel: iBøger, programmer til både matematik og økonomi, udarbejdelse af selvstændige podcasts og anvendelse af sociale medier.

SU

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

I elevhåndbogen finder du flere praktiske oplysninger om livet på Niels Brocks HHX gymnasier, samt studie- og ordensregler: Elevhåndbog

Du finder studie- og ordensregler her: Studie- og ordensregler

Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke alkohol på skolen i forbindelse med fester og fredagscaféer. Til Niels Brocks fester sælges kun drikkevarer med alkoholprocenter på op til 6 %.

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, kan de blive bortvist. Bliver en elev taget med alkohol eller stoffer på skolen, bliver eleven permanent bortvist og om nødvendigt politianmeldt.

Læs om den flotte bygnings historie her.

Johanne Brückner 3 BEE DIG.JPG

Er du dygtig i skolen og overvejer du allerede at læse på CBS og starte egen virksomhed ligesom Johanne? Så læs med om Business & Economics eliten her.

Kontakt

Studievejleder DIG
Ane Kirstine Blaabjerg Studievejleder DIG