HHX Business & Science Elite

På Business & Science Elite har du mere tilfælles med de andre, end at I bare går på et naturvidenskabeligt elitegymnasium. Du er ambitiøs og arbejdsom – og så interesserer du dig naturligvis både for forretning og naturvidenskab. Business & Science Elite er nemlig en studieretning, der kombinerer forretningsforståelse med naturvidenskab på højt niveau. Det betyder, at når du tager en HHX-uddannelse på Business & Science Elite, bliver du klogere på økonomi og markedsføring og læser samtidig fysik og kemi på B niveau.

 

DIG_dreng_pige_science.jpg
Science og talent 2020

På Business Science Elite kombinerer vi forretningsforståelse med naturvidenskab – og det er en kombination, der vil være stor efterspørgsel efter på universiteter og arbejdspladser i de kommende år. På studieretningen er der et højt fagligt niveau og alle elever bliver en del af en veletableret mentorordning.

Som følge af en klar talentstrategi i 2019, er vi blevet certificeret i Science og Talent 2020. Bag certificeringen står Astra - det nationale naturfagscenters talentindsats, Science Talenter.

Studieretning

På Business Science Elite har du mere tilfælles med de andre elever end, at I bare går på et naturvidenskabeligt elitegymnasium. I er ambitiøse og arbejdsomme – og så interesserer I jer naturligvis både for forretning og naturvidenskab. Business og Science Elite er nemlig en studieretning, der kombinerer forretningsforståelse med naturvidenskab på højt niveau. Det betyder, at elever, der tager en HHX-uddannelse på Business Elite, bliver klogere på økonomi og markedsføring og samtidig læser fysik og kemi på B niveau.

Praktiske oplysninger

En uddannelse fra et naturvidenskabeligt elitegymnasium giver samme muligheder for at læse videre som en uddannelse fra et almindeligt handelsgymnasium. En studentereksamen fra Business og Science Elite giver nemlig adgang til de fleste videregående uddannelser. Fordelen ved at have udfordret dig selv på Business og Science Elite er, at du har været en del af et ambitiøst studiemiljø med både naturvidenskab og økonomi på et højt niveau. Det høje faglige niveau gør overgangen fra gymnasie til videregående uddannelse lettere og spredningen i faglighed giver dig et godt grundlag for at træffe en beslutning om, hvilken videregående uddannelse, du vil søge ind på.

Niels Brocks gymnasier har landets højeste gennemsnit for HHX, men ellers er adgangskravene de samme som for andre handelsskoler. For at blive optaget på HHX skal du have gennemført 9. klasse i en dansk grundskole eller have modtaget tilsvarende undervisning og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve. 

Du kan blive indkaldt til optagelsesprøve, hvis:

 • Du mangler en eller flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
 • Din skole erklærer dig 'ikke uddannelsesparat'
 • Du har gået på en udenlandsk skole
 • Du ikke kommer direkte fra grundskolen
 • 2. år, London eller Berlin 4-5 dage 4.000kr
 • 3. år, work placement 1 uge

Omkostningerne til work placement afhænger af, om eleven vælger at rejse uden for Danmarks grænser eller finder en praktikplads hjemme. Eleven står hovedsageligt selv for planlægningen af work placement og har her rig mulighed for at forfølge sine faglige interesser. 

På et naturvidenskabeligt elitegymnasium er alle med til at skabe et ambitiøst studiemiljø. Det betyder, at du som elev på Business & Science Elite stiller store krav til dig selv og forventer, at undervisningen foregår på et højt fagligt niveau. Det behov imødekommer vi ved at skabe nogle gode rammer, der hjælper dig med at indfri dit potentiale og nå dit mål. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde en veletableret mentorordning, som giver dig modspil, inspiration og hjælper dig videre mod dit karrieremål. 

På Det Internationale Gymnasium har vi et stort fokus på at gøre det enkelte så dygtig, som overhovedet muligt. Det betyder, at vi har fokus på at give alle vores elever faglige udfordringer og på at pleje vores elevers faglige talenter.

På alle vores studieretninger er det derfor muligt at hæve til 5 eller 6 A-fag, og det betyder, at det faglige miljø er meget stærkt. Derudover er vi landets eneste HHX, der udbyder fagene kemi og fysik, og dermed udfordres eleverne også på tværs af fagretninger.

Derudover tilbyder vi en række særlige tilbud, der løbende opdateres og aktualiseres. Vores særlige tiltag dækker blandt andet over:

 • Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
 • Akademiet for samfundsengagerede unge (ASU)
 • Forskerspire
 • Juvenes Translatores (oversætterkonkurrence)
 • Masterclasses i samarbejde med universiteter og virksomheder

 

Samlet dækker vores programmer over mange forskellige fag og niveauer, så der er mulighed for at udfordre netop dit talent. Og det støttes af vores lærere samt vores fire uddannede talentvejledere.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte talentvejleder Gry Blom Hempel, grhe@niels.brock.dk

De dygtigste og ekstra ihærdige elever deltager i en række MasterClass-forløb, hvor der udbydes særundervisning på universitetet, inden for forskellige emner og fagretninger, der giver dig mulighed for at få en forsmag på, hvad du har i vente, når studenterhuen er kommet på. Af tidligere udbudte forløb kan nævnes:

 • Matematik
 • Jura
 • Tysk
 • Fransk
 • International økonomi og verdenshandel (i samarbejde med Maersk)
 • Revision (i samarbejde med Deloitte)
 • Privatøkonomi (i samarbejde med Finansrådet)
 • Virksomhedsanalyse (i samarbejde med E&Y)
 • Business English (i samarbejde med Cambridge University)
 • Innovation (i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen)
 • Office-pakken (i samarbejde med Microsoft)
 • Kulturledelse og økonomi (i samarbejde med Det Kongelige Teater)

Der udvikles hele tiden nye MasterClass-forløb, der er tidssvarende ift., hvad erhvervslivet efterspørger.

SAT & ACT er kendte internationale test, som ofte kræves for at får adgang til udenlandske universiteter. På DIG samarbejder vi med Danish Students Abroad og faciliterer workshops i forlængelse af vores studiecafe, således at vores elever får mulighed for at sætte sig sammen og træne til disse test, såfremt de har brug for disse til deres fremtidige studieliv. 

Deutsche Sprachdiplom kan være et relevant diplom at have på CV’et, især når det påtænkes, at Tyskland er vores største handelspartner. På DIG samarbejder vi med det tyske ZfA (Deutsche Auslandschularbeit International) og hoster derigennem gennemførelse af testen for de elever, der måtte have interesse for dette.

Derudover faciliterer vi også sprogskoleophold for de elever, der måtte ønske det. 

Udvalgte internationale mærkedage fejres sammen med eleverne. 

Skoleåret på HHX starter i august og ansøgningsfristen er altid d. 1. marts, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og er erklæret uddannelsesparat. Ved spørgsmål om optag og venteliste på HHX på Niels Brock er du meget velkommen til at kontakte vores studievejleder.

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 1. år (fra august måned) klik her

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 2. år (fra august måned) klik her

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 3. år (fra august måned) klik her

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte linnesgade@brock.dk

Du finder studieplaner for alle tre år her.

Du finder undervisningsbeskrivelser her.

Her finder du en oversigt over fag for hver studieretning.

 

It

Du får ved skolestart udleveret en bærbar computer (MacBook eller Lenovo), der følger dig gennem din gymnasietid, hvis du har tilmeldt dig skolens computerordning. Skolens It-afdeling tilbyder dig et kursus, så du er godt rustet til undervisningen, der konstant appellerer til en aktiv og seriøs brug af mange forskellige former for digital teknologi, som for eksempel: iBøger, programmer til både matematik og økonomi, udarbejdelse af selvstændige podcasts og anvendelse af sociale medier.

SU

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

I elevhåndbogen finder du flere praktiske oplysninger om livet på Niels Brocks HHX gymnasier, samt studie- og ordensregler: Elevhåndbog

Du finder studie- og ordensregler her: Studie- og ordensregler

Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke alkohol på skolen i forbindelse med fester og fredagscaféer. Til Niels Brocks fester sælges kun drikkevarer med alkoholprocenter på op til 6 %.

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, kan de blive bortvist. Bliver en elev taget med alkohol eller stoffer på skolen, bliver eleven permanent bortvist og om nødvendigt politianmeldt.

Læs om den flotte bygnings historie her.

Mød en elev

Kontakt

Studievejleder DIG
Ane Kirstine Blaabjerg Studievejleder DIG