HHX Business Elite

Det Internationale Gymnasium kan med rette kaldes et elitegymnasium. Her arbejder vi hårdt og drømmer stort – og det gælder også for dig på Business Elite. Studieretningen er for dig, som interesserer dig for handel, sprog, økonomi og samfundsforhold – og som er topmotiveret og gerne vil gøre en ekstra indsats for at nå dit mål. På Business Elite kan du bl.a. udfordre dig selv med 6 fag på A-niveau og få undervisning i virksomheder og på videregående uddannelsesinstitutioner.

Er du allerede tilmeldt et andet gymnasium, men vil hellere skifte til et af Niels Brocks HHX gymnasier, kan du skrive dig op via linket til højre. 

DIG_drenge_business_gang.jpg
Høj faglighed og store drømme

Høj faglighed er kendetegnende for studieretningen Business Elite. Her har du typisk store faglige ambitioner, og du vælger enten 5 eller 6 fag på A-niveau. På uddannelsen bliver du en del af en mentorordning og får samtidig mulighed for at deltage i et forskerspireprogram eller blive optaget i Akademiet for Talentfulde Unge.

Om studieretningen

Business Elite er en del af Niels Brock Elite, som består af tre studieretninger med særligt højt fagligt niveau. Niels Brock Elite er for ambitiøse og dygtige elever, og studieretningen Business Elite er for dig som især interesserer dig for handel, sprog, økonomi og samfundsforhold. Eleverne på Business Elite er forskellige, men fælles for jer er, at I stiller store krav til jer selv og ønsker, at undervisningen foregår på et højt fagligt niveau. Vælger du Business Elite skal du være klar til at yde en særlig indsats. 

Praktiske oplysninger

Business Elite er et godt springbræt til videregående studier på universitetet, CBS og udenlandske uddannelsesinstitutioner som Oxford, MIT og Harvard, hvor du eksempelvis kan læse jura, økonomi, samfundsvidenskab eller humaniora. Du har desuden gode muligheder for at blive trainee i internationale virksomheder. 

Fordelen ved at have udfordret dig selv på Business Elite er, at studenter fra studieretningen ofte er godt rustet, både fagligt og socialt, til at starte på en videregående uddannelse. På langt de fleste videregående uddannelser er læsemængden, arbejdsbyrden og eksamenspresset nemlig større end på en ungdomsuddannelse. Derfor er Business Elite en god mulighed for at forberede dig til næste skridt i uddannelsessystemet.

Mulighed for 6 fag på A-niveau

På Business Elite har du 5 obligatoriske A-fag og kan derudover vælge et 6. A-fag. Vælger du fem A-fag kan du gange dit fremtidige gennemsnit med 1.03, når du søger ind på en videregående uddannelse. Vælger du seks A-fag, kan du gange det med 1.06.

Niels Brocks gymnasier har landets højeste gennemsnit for HHX, men ellers er adgangskravene de samme som for andre handelsskoler. For at blive optaget på HHX skal du have gennemført 9. klasse i en dansk grundskole eller have modtaget tilsvarende undervisning og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve. 

Du kan blive indkaldt til optagelsesprøve, hvis:

 • Du mangler en eller flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
 • Din skole erklærer dig 'ikke uddannelsesparat'
 • Du har gået på en udenlandsk skole
 • Du ikke kommer direkte fra grundskolen
 • 2. år, London eller Berlin 4-5 dage 4.000kr
 • 3. år, work placement 1 uge

Omkostningerne til work placement afhænger af, om eleven vælger at rejse uden for Danmarks grænser eller finder en praktikplads hjemme. Eleven står hovedsageligt selv for planlægningen af work placement og har her rig mulighed for at forfølge sine faglige interesser.  

Som elev på Business Elite er du typisk detaljeorienteret, men også nysgerrig efter at vide mere om den større sammenhæng. Derfor har Business Elite-klasserne ekstra meget supplerende stof sammenlignet med almindelige klasser. Du vil som Business Elite-elev opleve tæt kontakt til lærerne og får bl.a. tilbudt tre individuelle elevsamtaler årligt. Vi giver desuden plads til udviklingen af dine unikke kompetencer og sørger for, at de bidrager til fællesskabet i klassen på den bedst mulige måde.

På Det Internationale Gymnasium har vi et stort fokus på at gøre det enkelte så dygtig, som overhovedet muligt. Det betyder, at vi har fokus på at give alle vores elever faglige udfordringer og på at pleje vores elevers faglige talenter.

På alle vores studieretninger er det derfor muligt at hæve til 5 eller 6 A-fag, og det betyder, at det faglige miljø er meget stærkt. Derudover er vi landets eneste HHX, der udbyder fagene kemi og fysik, og dermed udfordres eleverne også på tværs af fagretninger.

Derudover tilbyder vi en række særlige tilbud, der løbende opdateres og aktualiseres. Vores særlige tiltag dækker blandt andet over:

 • Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
 • Akademiet for samfundsengagerede unge (ASU)
 • Forskerspire
 • Juvenes Translatores (oversætterkonkurrence)
 • Masterclasses i samarbejde med universiteter og virksomheder

 

Samlet dækker vores programmer over mange forskellige fag og niveauer, så der er mulighed for at udfordre netop dit talent. Og det støttes af vores lærere samt vores fire uddannede talentvejledere.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte talentvejleder Gry Blom Hempel, grhe@niels.brock.dk

Business Elite kører med en trebenet mentorordning på den måde, at du i 1. g får tilknyttet en mentor fra 3. g. I 2. g. får du en tidligere elev som mentor, og i 3. g. kan du få en mentor fra erhvervslivet eller en højere læreanstalt. I mødes cirka fire gange om året. Mentorordningen giver dig modspil og inspiration, og hjælper dig videre mod dine karrieremål. Business Elite har desuden mange gæstelærere fra erhvervslivet, som kommer og fortæller om deres arbejde eller et aktuelt emne.

De dygtigste og ekstra ihærdige elever deltager i en række MasterClass-forløb, hvor der udbydes særundervisning på universitetet, inden for forskellige emner og fagretninger, der giver dig mulighed for at få en forsmag på, hvad du har i vente, når studenterhuen er kommet på. Af tidligere udbudte forløb kan nævnes:

 • Matematik
 • Jura
 • Tysk
 • Fransk
 • International økonomi og verdenshandel (i samarbejde med Maersk)
 • Revision (i samarbejde med Deloitte)
 • Privatøkonomi (i samarbejde med Finansrådet)
 • Virksomhedsanalyse (i samarbejde med E&Y)
 • Business English (i samarbejde med Cambridge University)
 • Innovation (i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen)
 • Office-pakken (i samarbejde med Microsoft)
 • Kulturledelse og økonomi (i samarbejde med Det Kongelige Teater)

Der udvikles hele tiden nye MasterClass-forløb, der er tidssvarende ift., hvad erhvervslivet efterspørger.

SAT & ACT er kendte internationale test, som ofte kræves for at får adgang til udenlandske universiteter. På DIG samarbejder vi med Danish Students Abroad og faciliterer workshops i forlængelse af vores studiecafe, således at vores elever får mulighed for at sætte sig sammen og træne til disse test, såfremt de har brug for disse til deres fremtidige studieliv. 

Deutsche Sprachdiplom kan være et relevant diplom at have på CV’et, især når det påtænkes, at Tyskland er vores største handelspartner. På DIG samarbejder vi med det tyske ZfA (Deutsche Auslandschularbeit International) og hoster derigennem gennemførelse af testen for de elever, der måtte have interesse for dette.

Derudover faciliterer vi også sprogskoleophold for de elever, der måtte ønske det. 

Udvalgte internationale mærkedage fejres sammen med eleverne. 

Skoleåret på HHX starter i august og ansøgningsfristen er altid d. 1. marts, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og er erklæret uddannelsesparat. Ved spørgsmål om optag og venteliste på HHX på Niels Brock er du meget velkommen til at kontakte vores studievejleder.

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 1. år (fra august måned) klik her

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 2. år (fra august måned) klik her

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 3. år (fra august måned) klik her

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte  linnesgade@brock.dk

Du finder studieplaner for alle tre år her.

Du finder undervisningsbeskrivelser her.

Her finder du en oversigt over fag for hver studieretning.

 

It

Du får ved skolestart udleveret en bærbar computer (MacBook eller Lenovo), der følger dig gennem din gymnasietid, hvis du har tilmeldt dig skolens computerordning. Skolens IT-afdeling tilbyder dig et kursus, så du er godt rustet til undervisningen, der konstant appellerer til en aktiv og seriøs brug af mange forskellige former for digital teknologi som for eksempel: iBøger, programmer til både matematik og økonomi, udarbejdelse af selvstændige podcasts og anvendelse af sociale medier.

SU

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

I elevhåndbogen finder du flere praktiske oplysninger om livet på Niels Brocks HHX gymnasier, samt studie- og ordensregler: Elevhåndbog

Du finder studie- og ordensregler her: Studie- og ordensregler

Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke alkohol på skolen i forbindelse med fester og fredagscaféer. Til Niels Brocks fester sælges kun drikkevarer med alkoholprocenter på op til 6 %.

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, kan de blive bortvist. Bliver en elev taget med alkohol eller stoffer på skolen, bliver eleven permanent bortvist og om nødvendigt politianmeldt.

Læs om den flotte bygnings historie her.

Mød en elev

Kontakt

Studievejleder DIG
Ane Kirstine Blaabjerg Studievejleder DIG