Business & International Culture

Internationalt engagement

Forretnings-, sprog- og kulturforståelse går hånd i hånd, hvis du drømmer om et job i en international virksomhed eller organisation. Business & International Culture (BIC) er for dig, der gerne vil arbejde internationalt og bidrage til at løse de globale udfordringer, verden står overfor. Undervisningssproget er dansk.

Elevinddragelse i udvikling og afholdelse af forskellige aktiviteter bliver prioriteret højt. Du skal gennem undervisning og projekter være med til at give dine bud på, hvordan vi i fællesskab kan sikre udvikling og velstand med respekt for miljø og politiske og kulturelle forskelligheder.

LSE
Kultur- og forretningsforståelse hånd i hånd

På BIC har vi studierejser til en europæisk destination på 2. år, hvor vi blandt andet besøger internationale virksomheder og organisationer i nordeuropæiske lande. På 3. år skal du to uger i praktik i en selvvalgt virksomhed eller organisation, gerne i udlandet.

Om undervisningen

På BIC ser vi eleverne som medskabere af såvel skole som samfund, og elevinddragelse i både udvikling og afholdelse af forskellige aktiviteter bliver prioriteret højt fx gennem deltagelse i NordPlus, UNESCO og Erasmus-projekter i samarbejde med europæiske og nordiske partnerskoler. Her arbejder eleverne sammen med udenlandske elever på globale problemstillinger. Her skal du også selv give dine bud på, hvordan vi i fællesskab kan sikre udvikling og velstand under hensyntagen til faktorer som miljø, politiske og kulturelle forskelligheder m.m. Studieretningsfagene er International økonomi og afsætning og udgør sammen med valgfagene kulturforståelse B og samfundsfag B fundamentet for BIC. Undervisningssproget er dansk.

På Business & International Culture kan du have 5 A-fag. Vælger du fem A-fag kan du gange dit fremtidige gennemsnit med 1.03, når du søger ind på en videregående uddannelse. Det betyder, at du på studieretningen Business & International Culture får et relevant indblik i virksomhedsdrift og bliver klædt på til en videregående uddannelse herhjemme eller i udlandet.

Niels Brock Linnesgade 2021 87808

Embracing a global future - read about us in English

In many industries, the working environment becomes more international - we take that into account at the Niels Brock International Gymnasium in Copenhagen. Learn more about us in an English version.

Mød os