HHX Business & International Culture

På Business & International Culture (BIC) går forretnings-, sprog- og kulturforståelse hånd i hånd. Udover de klassiske handelsskolefag får du også fag, der giver dig et større indblik i andre landes kultur, samfundsforhold og forretningsdrift. Yderligere er der på BIC studierejser til europæiske destinationer på både 1. og 2. år, og på 3. år skal du i praktik i en international virksomhed eller organisation.

DIG_pige_kigger_sofa.jpg
Kultur- og forretningsforståelse hånd i hånd

På HHX Business & International Culture udbyder vi en uddannelse, der svarer til det nuværende og fremtidige behov på arbejdsmarkedet. I dag arbejder mennesker, virksomheder og organisationer i stort omfang på kryds og tværs af landegrænser, hvilket kun gør forståelse for fremmede kulturer samt indsigt i internationale forrentningsvilkår endnu mere vigtig.

Om studieretningen – Internationalt engagement og globalt ansvar

Undervisningssproget er dansk, men den internationale studieretning BIC er for dig, der kan lide at beskæftige dig med det internationale felt og samtidig bidrage til at løse de globale udfordringer, som virksomheder rundt omkring i verden står overfor.   BIC ser vi eleverne som medskabere af både skole og samfund, og elevinddragelse i både udvikling og afholdelse af forskellige aktiviteter bliver prioriteret højt. Du skal regne med at sætte tid af til deltagelse i aktiviteter uden for skolen - som fx besøg i danske og udenlandske virksomheder og organisationer samt deltagelse i relevante politiske, handelsmæssige og kulturelle begivenheder. Studieretningsfagene er International Økonomi og Afsætning, og udgør sammen med valgfagene Erhvervsjura B, Kulturforståelse B og Samfundsfag B fundamentet for BIC. Samtidig vægter vi den sproglige profil højt, og derfor har du mulighed for at tilvælge et verdenssprog som kinesisk eller spansk, eller du kan dygtiggøre dig inden for fransk eller tysk.    

Praktiske oplysninger

At tage en HHX med BIC betyder ikke nødvendigvis, at du skal arbejde i udlandet i fremtiden, men det er et oplagt springbræt til det. Udover at have en international vinkel på alt, hvad du arbejder med i løbet af de tre år, bliver du naturligvis også undervist i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag på et niveau, der giver adgang til de fleste videregående uddannelser. Det betyder, at du har mere eller mindre frit valg på alle uddannelseshylder og kan læse alt fra jura og økonomi til markedsføring og journalistik. Hvis du brænder for international handel eller internationalt samarbejde som fx EU eller FN, er det selvfølgelig oplagt at læse videre på en international videregående uddannelse, enten i Danmark eller i udlandet.

Niels Brocks gymnasier har landets højeste gennemsnit for HHX, men ellers er adgangskravene de samme som for andre handelsskoler. For at blive optaget på HHX skal du have gennemført 9. klasse i en dansk grundskole eller have modtaget tilsvarende undervisning og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve. 

Du kan blive indkaldt til optagelsesprøve, hvis:

 • Du mangler en eller flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
 • Din skole erklærer dig 'ikke uddannelsesparat'
 • Du har gået på en udenlandsk skole
 • Du ikke kommer direkte fra grundskolen

På en international studieretning er der internationale events. Det betyder bl.a., at vi hvert år afholder Global Council Conference, hvor eleverne på BIC får mulighed for at møde mennesker, der i det daglige arbejder med globale problemstillinger i et internationalt miljø. Her får du også mulighed for selv at give bud på, hvordan vi i fællesskab kan sikre udvikling og velstand under hensyntagen til faktorer som miljø, politiske og kulturelle forskelligheder m.m. 

European Youth Week er et EU-event, som finder sted hvert andet år. Lande som deltager i Erasmus+ kan deltage med relevante emner op til Europaparlamentsvalget. Her kommer vores elever på banen, det er nemlig op til dem at stable fx EU-relaterede workshops eller andre events på benene. Vores elever opnår herigennem forståelse for de europæiske institutioner og herunder især Europaparlamentet. 

SAT & ACT er kendte internationale test, som ofte kræves for at får adgang til udenlandske universiteter. På DIG samarbejder vi med Danish Students Abroad og faciliterer workshops i forlængelse af vores studiecafe, således at vores elever får mulighed for at sætte sig sammen og træne til disse test, såfremt de har brug for disse til deres fremtidige studieliv. 

Deutsche Sprachdiplom kan være et relevant diplom at have på CV’et, især når det påtænkes, at Tyskland er vores største handelspartner. På DIG samarbejder vi med det tyske ZfA (Deutsche Auslandschularbeit International) og hoster derigennem gennemførelse af testen for de elever, der måtte have interesse for dette.

Derudover faciliterer vi også sprogskoleophold for de elever, der måtte ønske det. 

Udvalgte internationale mærkedage fejres sammen med eleverne. 

 

På Det Internationale Gymnasium har vi et stort fokus på at gøre det enkelte så dygtig, som overhovedet muligt. Det betyder, at vi har fokus på at give alle vores elever faglige udfordringer og på at pleje vores elevers faglige talenter.

På alle vores studieretninger er det derfor muligt at hæve til 5 eller 6 A-fag, og det betyder, at det faglige miljø er meget stærkt. Derudover er vi landets eneste HHX, der udbyder fagene kemi og fysik, og dermed udfordres eleverne også på tværs af fagretninger.

Derudover tilbyder vi en række særlige tilbud, der løbende opdateres og aktualiseres. Vores særlige tiltag dækker blandt andet over:

 • Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
 • Akademiet for samfundsengagerede unge (ASU)
 • Forskerspire
 • Juvenes Translatores (oversætterkonkurrence)
 • Masterclasses i samarbejde med universiteter og virksomheder

Samlet dækker vores programmer over mange forskellige fag og niveauer, så der er mulighed for at udfordre netop dit talent. Og det støttes af vores lærere samt vores fire uddannede talentvejledere.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte talentvejleder Gry Blom Hempel, grhe@niels.brock.dk

De dygtigste og ekstra ihærdige elever deltager i en række MasterClass-forløb, hvor der udbydes særundervisning på universitetet, inden for forskellige emner og fagretninger, der giver dig mulighed for at få en forsmag på, hvad du har i vente, når studenterhuen er kommet på. Af tidligere udbudte forløb kan nævnes:

 • Matematik
 • Jura
 • Tysk
 • Fransk
 • International økonomi og verdenshandel (i samarbejde med Maersk)
 • Revision (i samarbejde med Deloitte)
 • Privatøkonomi (i samarbejde med Finansrådet)
 • Virksomhedsanalyse (i samarbejde med E&Y)
 • Business English (i samarbejde med Cambridge University)
 • Innovation (i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen)
 • Office-pakken (i samarbejde med Microsoft)
 • Kulturledelse og økonomi (i samarbejde med Det Kongelige Teater)

 Der udvikles hele tiden nye MasterClass-forløb, der er tidssvarende ift., hvad erhvervslivet efterspørger.

 1. år, 2. semester: London (4-5 dage)
 2. år, 1. semester: Bruxelles og Geneve (10-12 dage) 
 3. år, 1. semester: Work placement (2 uger) 

Som elev på BIC skal du at afsætte ca. 14.000 kr. i alt + forplejning og lommepenge til de to rejser på 1. og 2. år.  

Omkostningerne til Work placement afhænger af, om eleven vælger at rejse uden for Danmarks grænser eller finder en praktikplads hjemme. Eleven står hovedsageligt selv for planlægningen af Work placement og har her rig mulighed for at forfølge sine faglige interesser 

 

Skoleåret på HHX starter i august og ansøgningsfristen er altid d. 1. marts, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og er erklæret uddannelsesparat. Ved spørgsmål om optag og venteliste på HHX på Niels Brock er du meget velkommen til at kontakte vores studievejleder.

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 1. år (fra august måned) klik her

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 2. år (fra august måned) klik her

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 3. år (fra august måned) klik her

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte  linnesgade@brock.dk

Du finder studieplaner for alle tre år her.

Du finder undervisningsbeskrivelser her.

Her finder du en oversigt over fag for hver studieretning.

 

It

Du får ved skolestart udleveret en bærbar computer (MacBook eller Lenovo), der følger dig gennem din gymnasietid, hvis du har tilmeldt dig skolens computerordning. Skolens It-afdeling tilbyder dig et kursus, så du er godt rustet til undervisningen, der konstant appellerer til en aktiv og seriøs brug af mange forskellige former for digital teknologi, som for eksempel: iBøger, programmer til både matematik og økonomi, udarbejdelse af selvstændige podcasts og anvendelse af sociale medier.

SU

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

I elevhåndbogen finder du flere praktiske oplysninger om livet på Niels Brocks HHX gymnasier, samt studie- og ordensregler: Elevhåndbog

Du finder studie- og ordensregler her: Studie- og ordensregler

Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke alkohol på skolen i forbindelse med fester og fredagscaféer. Til Niels Brocks fester sælges kun drikkevarer med alkoholprocenter på op til 6 %.

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, kan de blive bortvist. Bliver en elev taget med alkohol eller stoffer på skolen, bliver eleven permanent bortvist og om nødvendigt politianmeldt.

Læs om den flotte bygnings historie her.

Mød en elev

Kontakt

Studievejleder DIG
Nina Larsen Studievejleder DIG