Business & International Culture

Internationalt engagement

Forretnings-, sprog- og kulturforståelse går hånd i hånd, hvis du drømmer om et job i en international virksomhed eller organisation. Business & International Culture (BIC) er for dig, der gerne vil arbejde internationalt og bidrage til at løse de globale udfordringer, verden står overfor. Undervisningssproget er dansk.

Elevinddragelse i udvikling og afholdelse af forskellige aktiviteter bliver prioriteret højt. Du skal gennem undervisning og projekter være med til at give dine bud på, hvordan vi i fællesskab kan sikre udvikling og velstand med respekt for miljø og politiske og kulturelle forskelligheder.

LSE
Kultur- og forretningsforståelse hånd i hånd

På BIC har vi studierejser til en europæisk destination på 2. år, hvor vi blandt andet besøger internationale virksomheder, organisationer og institutioner som fx. London School of Economics og FNs hovedkvarter i Genève. På 3. år skal du to uger i praktik i en selvvalgt virksomhed eller organisation, gerne i udlandet.

Om undervisningen

På BIC ser vi eleverne som medskabere af såvel skole som samfund, og elevinddragelse i både udvikling og afholdelse af forskellige aktiviteter bliver prioriteret højt. Hvert år afholder eleverne på tværs af årgangene Global Council Conference (GCC), hvor du vil få mulighed for at møde mennesker, der i det daglige arbejder med globale problemstillinger. Her skal du også selv give dine bud på, hvordan vi i fællesskab kan sikre udvikling og velstand under hensyntagen til faktorer som miljø, politiske og kulturelle forskelligheder m.m. Studieretningsfagene er International økonomi og afsætning og udgør sammen med valgfagene kulturforståelse B og samfundsfag B fundamentet for BIC. Undervisningssproget er dansk.

På Business & International Culture kan du have 5 A-fag. Vælger du fem A-fag kan du gange dit fremtidige gennemsnit med 1.03, når du søger ind på en videregående uddannelse. Det betyder, at du på studieretningen Business & International Culture får et relevant indblik i virksomhedsdrift og bliver klædt på til en videregående uddannelse herhjemme eller i udlandet.

Niels Brock Linnesgade 2021 87808

Embracing a global future - read about us in English

In many industries, the working environment becomes more international - we take that into account at the Niels Brock International Gymnasium in Copenhagen. Learn more about us in an English version.

Mød os