Business & International Culture

Internationalt engagement og global ansvarlighed

Forretnings-, sprog- og kulturforståelse går hånd i hånd, hvis du drømmer om et job i en international virksomhed eller organisation. Business & International Culture (BIC) er for dig, der gerne vil arbejde internationalt og samtidig er optaget af at kunne bidrage til at løse de globale udfordringer, verden står over for.

DIG studietur London School of Economics.jpg
Kultur- og forretningsforståelse hånd i hånd

På BIC har vi studierejser til europæiske destinationer på både 1. og 2. år, hvor vi blandt andet besøger internationale virksomheder, organisationer og institutioner som London School of Economics og FNs hovedkvarter i Genève. På 3. år skal du to uger i praktik i en selvvalgt virksomhed eller organisation, gerne i udlandet.

Om undervisningen

På BIC ser vi eleverne som medskabere af såvel skole som samfund, og elevinddragelse i både udvikling og afholdelse af forskellige aktiviteter bliver prioriteret højt. Hvert år afholder eleverne på tværs af årgangene Global Council Conference (GCC), hvor du vil få mulighed for at møde mennesker, der i det daglige arbejder med globale problemstillinger. Her skal du også selv give dine bud på, hvordan vi i fællesskab kan sikre udvikling og velstand under hensyntagen til faktorer som miljø, politiske og kulturelle forskelligheder m.m. Studieretningsfagene er International økonomi og afsætning og udgør sammen med valgfagene erhvervsjura B, kulturforståelse B og samfundsfag B fundamentet for BIC. Undervisningssproget er dansk.

Mød os

Kontakt

Studievejleder
Nina Larsen Studievejleder