IBB

Globalt udsyn

IBB er en dansk HHX-uddannelse på engelsk, rettet mod videre studier inden for handel, økonomi, sprog og markedsføring og senere et internationalt job. På International Business Baccalaureate lærer du at tale engelsk på et højt niveau, og i undervisningen er der et stort fokus på internationale virksomhedsforhold. IBB er den helt rigtige studieretning for dig, der interesserer dig for verden, har mod på at lære at tale og skrive engelsk på et højt niveau og drømmer om at gøre karriere i udlandet.

 

Campus
Mulighederne på IBB

Hvis du vurderes egnet, kan du komme i betragtning til vores highschool linje, hvor du er i et 16 ugers studieophold på 2. semester i Californien eller Canada. Du kan også komme i betragtning til vores shippinglinje, hvor eleverne i alle 3 år udfordres med særlige problemstillinger fra en af Danmarks største brancher. Det sker i et tæt samarbejde med Danish Shipping, der er Danske Rederiers brancheorganisation.

På 2. år kommer alle på et 8-ugers studieophold i Canada, England, Irland eller Tyskland.

På 3. år skal du på 3 ugers workplacement i en international virksomhed eller organisation. Går du på shippinglinjen, skal du i praktik i en virksomhed fra branchen.

Udover klassisk gymnasiale fag som dansk, matematik og historie har du også de merkantile fag, afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi. Da kultur betyder meget, når man arbejder internationalt, har du også faget kulturforståelse C.

Vi samarbejder desuden med en række europæiske partnerskoler fra bl.a. Tyskland, Frankrig, Holland, Kroatien, Italien og Spanien omkring et fælles ErasmusProjekt (Global Days). Du får derfor mulighed for at blive vært for en udenlandsk elev. 

Om undervisningen

IBB er Danmarks eneste HHX, hvor undervisningssproget er engelsk. Det gælder selvsagt ikke sprogfagene tysk, fransk, kinesisk, spansk, samt dansk på A-niveau. Du vil hos os opleve et meget levende studiemiljø præget af vores store fokus på internationale forhold og internationale virksomheder.

Selvom uddannelsen har et internationalt præg i både opbygning og undervisning, så får elever på IBB nøjagtigt samme muligheder for at læse videre som med en eksamen fra et almindeligt handelsgymnasium. Det betyder, at de kan læse videre på universiteter, erhvervsakademier, handelshøjskoler, seminarier eller noget helt andet. En International Business Baccalaureate giver nemlig adgang til langt de fleste videregående uddannelser. 

På IBB har du 5 obligatoriske A-fag. Vælger du fem A-fag kan du gange dit fremtidige gennemsnit med 1.03, når du søger ind på en videregående uddannelse. Det betyder, at du på studieretningen IBB får et relevant indblik i virksomhedsdrift og bliver klædt på til en videregående uddannelse herhjemme eller i udlandet.

Mød os