HHX IBB

IBB er en dansk HHX-uddannelse på engelsk, rettet mod videre studier inden for handel, økonomi, sprog og markedsføring og senere et internationalt job. På International Business Baccalaureate lærer du at tale engelsk på et højt niveau, og i undervisningen er der et stort fokus på internationale virksomhedsforhold. IBB er den helt rigtige studieretning for dig, der interesserer dig for verden, har mod på at lære at tale og skrive engelsk på et højt niveau og drømmer om at gøre karriere i udlandet.

Er du allerede tilmeldt et andet gymnasium, men vil hellere skifte til et af Niels Brocks HHX gymnasier, kan du skrive dig op via linket til højre. 

DIG_drenge_trappe.jpg
Oplev verden på IBB

På International Business Baccalaureate får du mulighed for at opleve verden i mere end én forstand. Undervejs får du masser af udlandsoplevelser. Du kommer bl.a. på et 8 ugers ophold i et engelsktalende land som f.eks. Canada, England, Irland eller USA, har et 2-ugers praktikophold i en udenlandsk virksomhed, og nogle elever får mulighed for at læse hele andet semester i Californien. Men det er ikke kun på studierejser, at du på IBB oplever verden – det gør du også i undervisningen. Fx foregår undervisningen på engelsk, og der er mulighed for at lære andre af verdens sprog, heriblandt tysk, fransk og kinesisk.

Om studieretningen

International Business Baccalaureate er en studieretning rettet mod videre studier og job inden for handel, økonomi, sprog og markedsføring. Selvom størstedelen af undervisningen foregår på engelsk, så er der stadig Dansk på A-niveau. Uddannelsen har et internationalt præg i både opbygning og undervisning, så får elever på IBB nøjagtigt samme muligheder for at læse videre som med en eksamen fra et almindeligt handelsgymnasium. Det betyder, at de kan læse videre på universiteter, erhvervsakademier, handelshøjskoler, seminarier eller noget helt andet. En International Business Baccalaureate giver nemlig adgang til langt de fleste videregående uddannelser. 

Praktiske oplysninger

En eksamen fra HHX IBB giver adgang til alle uddannelser på lige fod med STX. IBB giver adgang til videregående studier på udenlandske uddannelsesinstitutioner foruden danske universiteter og CBS. Du kan f. eks. læse sprog, markedsføring eller Cand. Merc. Du har desuden gode muligheder for at blive trainee i internationale virksomheder.

Niels Brocks gymnasier har landets højeste gennemsnit for HHX, men ellers er adgangskravene de samme som for andre handelsskoler. For at blive optaget på HHX skal du have gennemført 9. klasse i en dansk grundskole eller have modtaget tilsvarende undervisning og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve. Særligt for IIB er  at Dansk A er et obligatorisk fag og det er en dansk studentereksamen. 

Du kan blive indkaldt til optagelsesprøve, hvis:

 • Du mangler en eller flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
 • Din skole erklærer dig 'ikke uddannelsesparat'
 • Du har gået på en udenlandsk skole
 • Du ikke kommer direkte fra grundskolen

Vi tillægger det stor betydning, at man på en international uddannelse prioriterer at opleve internationale forhold i praksis. Derfor anbefaler vi, at du tager et længere ophold i udlandet. Opholdene er seriøse og spændende, giver et stort fagligt udbytte og er med til at udvikle dig personligt.

1. år: Valgfrit 4 måneders studieophold i Solvang (ansøgningsfrist m/ motiveret ansøgning senest d. 10. august).

2. år: Obligatorisk 8 ugers studieophold i enten Canada, England, Irland eller Tyskland.

3. år: Obligatorisk 2 ugers praktikophold i en udenlandsk virksomhed - du finder selv praktikvirksomheden, men vi hjælper dig også gerne.

Rejseudgifter på IBB

Hvis du har ansøgt samt fået plads på det valgfri semester på High School i USA på 1. år, skal du påregne udgifter til dette studieophold.

På IBB skal der påregnes udgifter til det obligatoriske studieophold i 8 uger på 2. år, samt udgifter til 2 ugers workplacement på 3. år, som ligeledes er obligatorisk.

Vælger du at ansøge om at tage andet semester i Solvang, Californien, skal du påregne følgende udgifter:

Undervisningen betales af Niels Brock. Udgifter til transport, lokaltransport under opholdet, ophold (boligudgifter herunder vask af tøj o.lign., morgenmad og aftensmad), forsikring og visum er i alt ca. 35.000 kr. for semestret.

Udgifterne til de obligatoriske 8 uger på 2. år ligger på mellem 15.000 og 25.500 kr. afhængig af destination. Undervisningen betales af Niels Brock. Udgifter til transport, lokaltransport under opholdet, ophold (boligudgifter herunder vask af tøj o.lign., morgenmad og aftensmad) og forsikring.

Udgifter til praktikopholdet på 3. år afhænger meget af, hvor du vælger at tage i praktik. Der er mulighed for at tage i praktik i en udenlandsk virksomhed med placering i Danmark eller rejse til udlandet i praktik.

På Det Internationale Gymnasium har vi et stort fokus på at gøre det enkelte så dygtig, som overhovedet muligt. Det betyder, at vi har fokus på at give alle vores elever faglige udfordringer og på at pleje vores elevers faglige talenter.

På alle vores studieretninger er det derfor muligt at hæve til 5 eller 6 A-fag, og det betyder, at det faglige miljø er meget stærkt. Derudover er vi landets eneste HHX, der udbyder fagene kemi og fysik, og dermed udfordres eleverne også på tværs af fagretninger.

Derudover tilbyder vi en række særlige tilbud, der løbende opdateres og aktualiseres. Vores særlige tiltag dækker blandt andet over:

 • Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
 • Akademiet for samfundsengagerede unge (ASU)
 • Forskerspire
 • Juvenes Translatores (oversætterkonkurrence)
 • Masterclasses i samarbejde med universiteter og virksomheder

 

Samlet dækker vores programmer over mange forskellige fag og niveauer, så der er mulighed for at udfordre netop dit talent. Og det støttes af vores lærere samt vores fire uddannede talentvejledere.

 

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte talentvejleder Gry Blom Hempel, grhe@niels.brock.dk

De dygtigste og ekstra ihærdige elever deltager i en række MasterClass-forløb, hvor der udbydes særundervisning på universitetet, inden for forskellige emner og fagretninger, der giver dig mulighed for at få en forsmag på, hvad du har i vente, når studenterhuen er kommet på. Af tidligere udbudte forløb kan nævnes:

 • Matematik
 • Jura
 • Tysk
 • Fransk
 • International økonomi og verdenshandel (i samarbejde med Maersk)
 • Revision (i samarbejde med Deloitte)
 • Privatøkonomi (i samarbejde med Finansrådet)
 • Virksomhedsanalyse (i samarbejde med E&Y)
 • Business English (i samarbejde med Cambridge University)
 • Innovation (i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen)
 • Office-pakken (i samarbejde med Microsoft)
 • Kulturledelse og økonomi (i samarbejde med Det Kongelige Teater)

Der udvikles hele tiden nye MasterClass-forløb, der er tidssvarende ift., hvad erhvervslivet efterspørger.

Global Days afholdes for vores førsteårselever i løbet af det første skoleår; både i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder – men også i samarbejde med vores europæiske partnerskoler. Her opnår eleverne et bedre kendskab til EU samt til FN’s verdensmål. 

European Youth Week er et EU-event, som finder sted hvert andet år. Lande som deltager i Erasmus+ kan deltage med relevante emner op til Europaparlamentsvalget. Her kommer vores elever på banen, det er nemlig op til dem at stable fx EU-relaterede workshops eller andre events på benene. Vores elever opnår herigennem forståelse for de europæiske institutioner og herunder især Europaparlamentet. 

SAT & ACT er kendte internationale test, som ofte kræves for at får adgang til udenlandske universiteter. På DIG samarbejder vi med Danish Students Abroad og faciliterer workshops i forlængelse af vores studiecafe, således at vores elever får mulighed for at sætte sig sammen og træne til disse test, såfremt de har brug for disse til deres fremtidige studieliv. 

Deutsche Sprachdiplom kan være et relevant diplom at have på CV’et, især når det påtænkes, at Tyskland er vores største handelspartner. På DIG samarbejder vi med det tyske ZfA (Deutsche Auslandschularbeit International) og hoster derigennem gennemførelse af testen for de elever, der måtte have interesse for dette.

Derudover faciliterer vi også sprogskoleophold for de elever, der måtte ønske det. 

Udvalgte internationale mærkedage fejres sammen med eleverne. 

Skoleåret på HHX starter i august og ansøgningsfristen er altid d. 1. marts, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og er erklæret uddannelsesparat. Er du interesseret i Solvang i 2. semester, så skal du skrive det i din ansøgning.

Ved spørgsmål om optag og venteliste på HHX på Niels Brock er du meget velkommen til at kontakte vores studievejleder.

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 1. år (fra august måned) klik her

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 2. år (fra august måned) klik her

Søger du om optag eller venteliste på et af Niels Brocks gymnasier på 3. år (fra august måned) klik her

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte  linnesgade@brock.dk

Du finder studieplaner for alle tre år her.

Du finder undervisningsbeskrivelser her.

Her finder du en oversigt over fag for hver studieretning.

 

It

Du får ved skolestart udleveret en bærbar computer (MacBook eller Lenovo), der følger dig gennem din gymnasietid, hvis du har tilmeldt dig skolens computerordning. Skolens It-afdeling tilbyder dig et kursus, så du er godt rustet til undervisningen, der konstant appellerer til en aktiv og seriøs brug af mange forskellige former for digital teknologi, som for eksempel: iBøger, programmer til både matematik og økonomi, udarbejdelse af selvstændige podcasts og anvendelse af sociale medier.

SU

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

I elevhåndbogen finder du flere praktiske oplysninger om livet på Niels Brocks HHX gymnasier, samt studie- og ordensregler: Elevhåndbog

Du finder studie- og ordensregler her: Studie- og ordensregler

Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke alkohol på skolen i forbindelse med fester og fredagscaféer. Til Niels Brocks fester sælges kun drikkevarer med alkoholprocenter på op til 6 %.

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, kan de blive bortvist. Bliver en elev taget med alkohol eller stoffer på skolen, bliver eleven permanent bortvist og om nødvendigt politianmeldt.

Læs om den flotte bygnings historie her.

Mød en elev og en underviser

Hør underviser Joan fortælle om hvor stor en rolle det internationale spiller i både handelsgymnasiets mindset men også i de mange udlandsophold som eleverne på især IBB tager på.

Kontakt

Studievejleder DIG
Maj Britt Kristensen Studievejleder DIG