Tysk B

Har du brug for Tysk B for at komme ind på drømmestudiet? Suppler din studentereksamen med et GSK-kursus på Niels Brock i København. På Tysk B får du blandt andet undervisning i grundlæggende tysk grammatik, og får et basalt ordforråd, der gør dig i stand til at diskutere på tysk.

Mål med kurset

Efter at have taget Tysk B har du blandt andet fået undervisning i grundlæggende tysk grammatik, og fået et basalt ordforråd, der gør dig i stand til at diskutere på tysk. I undervisningen har du fået gennemgået de grundlæggende principper for det tyske sprogs opbygning og grammatik, og du har lært at udtrykke dig skriftligt på tysk med et basalt ordforråd og grundlæggende grammatisk korrekthed. Du er blevet præsenteret for et bredt udsnit af nyere skønlitterære tekster, heraf mindst én roman, og andre kunstneriske udtryksformer. Du har desuden fået indsigt i grundlæggende erhvervsrelateret sprogbrug ud fra et arbejde med en virksomheds eksterne og interne kommunikation.