Business, finans & matematik

Matematik i praksis

Hvis du vil have matematik på højeste niveau og ønsker at beskæftige dig med virksomhedsøkonomi og finansiering, så er denne linje relevant for dig. Der er et utal af job i det private erhvervsliv, hvor matematik i samspil med økonomiske fag har en central rolle i forhold til at skabe stærke virksomheder. Eller i den finansielle sektor, hvor risikostyring, investering i værdipapirer og analytikere findes i mange udformninger

Niels Brock HHX studietur til EU parlamentet.jpg
Studietur til Europas finansielle centrum

På studieretningsprofilen Økonomi lærer du at bruge det, du lærer i undervisningen på problemstillinger fra virkeligheden. Du kommer bl.a. på studietur til Bruxelles, hvor vi besøger NATO og Europa-Parlamentet samt AUDI og bryggeriet Stella Artois. Vi har særlig fokus på den merkantile dannelse i samspil med den almene dannelse, når vi på tredje år har en kort studietur til Oslo, hvor vi besøger Munch Museet og Nasjonalgalleriet.

Om undervisningen

Du kommer til at arbejde med praksisnære problemstillinger og virkelige cases, hvor fagene virksomhedsøkonomi og finansiering supplerer hinanden, og dermed bidrager til at styrke din faglighed. Du kommer bl.a. også til at arbejde med analyser af regnskaber og finansiel strategi for en konkret virksomhed, hvor du skal forholde dig til styrker og svagheder i virksom - heden. Der er en naturlig kobling til investering i f.eks. aktier, hvor fagenes samspil styrker dig. Matematisk viden skaber også grundlaget for et stærkt fundament under finansiering på B-niveau, hvor vi bl.a. arbejder med optimering af investeringsporteføljer.

Kontakt

Studievejleder
Kristina Olsen Studievejleder

Telefon: 33 41 94 21 E-mail: ols@brock.dk