Samfund, Økonomi & Globale studier

Det globale marked

Har du en stærk interesse for politik, økonomi og globale samfundsforhold og ambitioner om at videreuddanne dig inden for de økonomiske og samfundsvidenskabelige fag? Den øgede globalisering har medført en lang række udfordringer både globalt og nationalt. Globale udfordringer kræver globale løsninger, og det er netop omdrejningspunktet i HHX studieretningsprofilen Samfund, Økonomi & Globale studier.

Petra Kleis billede af elever på HHX JTP på trappen
Fokus på udfordringer i en globaliseret verden

Du har måske allerede kendskab til internationale problemstillinger og har interesse i at arbejde med løsninger på de udfordringer, vi står over for som verdensborgere i en globaliseret verden. Med denne studieretningsprofil får du en bred merkantil uddannelse, hvor samfundsfag på A-niveau supplerer sociologiske, metodiske, politiske og internationale perspektiver på aktuelle problemstillinger. Du får udviklet dine globale og demokratiske kompetencer

Om undervisningen

Vi har fokus på samspillet mellem fagene og arbejder med problembaseret læring inden for overordnede temaer. For eksempel har vi forløb, hvor vi undersøger, hvordan vi som borgere påvirkes af globale forandringer, hvor sociologi og international politik fra samfundsfag i sam - spil med international økonomi giver den nødvendige viden. Og forløb, hvor vi undersøger, hvilke løsninger der findes på klima- og migrationsudfordringerne. Her skal du bruge engelsk og samfundsfag til at sætte fokus på væsentlige aktører i verdenssamfundet.

Mød os