HHX Besøgsdage

Her finder du information om besøgsdage på Niels Brocks handelsgymnasier. Besøgsdagene er udelukkende for potentielt kommende elever, hvor forældre ikke kan deltage.

Dette skal du vide inden du tilmelder dig en besøgsdag:

  • Du er først tilmeldt en besøgsdag, når du har modtaget en bekræftelsesmail med mødetid og sted.
  • Hvis du er tilmeldt en besøgsdag og ønsker at melde afbud eller ændre den dag du har valgt, skal du skrive til en af nedenstående mailadresser senest 3 hverdage før besøgsdagen.
  • Du kan dermed ikke sende en ny tilmelding med en ny dato på samme gymnasium.
  • Du kan udelukkende tilmelde dig én besøgsdag pr. gymnasium.
  • På selve dagen skal du medbringe bekræftelsesmailen og en bærbar computer, hvis du har en.
  • Besøgsdagene starter mellem kl. 8.00 og 8.45 alt efter hvilket gymnasium du skal besøge. Det præcise tidspunkt, vil du få i bekræftelsesmailen. 
  • Sluttidspunktet afhænger af skemaet for den klasse du skal besøge.

Skriv til HHX gymnasierne hvis du har spørgsmål:

Handelsgymnasiet JTP: julius@brock.dk

Innovationsgymnasiet: julius@brock.dk

Det Internationale Gymnasium: linnesgade@brock.dk

Handelsgymnasiet Nørre Voldgade: thorvald@brock.dk

Her kan du tilmelde dig en besøgsdag på et af HHX gymnasierne

[DDMMÅÅ-XXXX]