IBB shipping

På IBB shipping har Oliver og hans klassekammerater rigtig meget karrierelære, så de både kan vælge at læse videre på universitetet eller at komme i traineelære i en shippingvirksomhed efter gymnasiet.