Samfund, økonomi og globale studier på JTP - Mød Feline

Feline Drachmann 3 Økonomi, samfund og globale studier JTP.JPG

Hvad fik dig til at vælge Samfund, økonomi og globale studier på JTP?

Jeg har altid været meget interesseret i samfund og politik, både på nationalt og globalt plan. Derfor følte jeg, at det var en meget oplagt mulighed for mig at vælge netop denne linje, så jeg kunne blive udfordret på min politiske holdninger, og udvide mine horisonter med hensyn til samfundsfag og politik. Jeg tog også denne linje for at møde nogle andre elever som også interesserer sig for politik, fordi jeg synes det er fedt at have en fælles interesse med mine medstuderende.

Hvad er godt og anderledes ved at læse HHX på Niels Brock? 

Noget af det jeg især synes er godt på Niels Brock, er at fagligheden altid er i top. Lærerne er dygtige og engagerede, og jeg føler altid, at jeg får noget ud af undervisningen. Derudover er der et stort samspil mellem fagene, hvor samfund og økonomi altid spiller ind på den ene eller den anden måde. Det betyder blandt andet, at der altid er en mening i det man laver, i og med det er noget man også kan bruge i de andre fag. Jeg synes, at det giver en rigtig meget, at linjen er så fokuseret, fordi man får mulighed for at fordybe sig i emner som man ikke ville kunne på mange andre gymnasier.

Ved du hvad du vil bruge Samfund, økonomi og globale studier til?

Der er mange muligheder for at læse videre, og uddannelsen giver en masse gode forudsætninger som både kan bruges hvis man gerne vil noget samfundsorienteret, men også hvis man hælder mere imod det handelsorienterede. Personligt synes jeg at noget med politik kunne være spændende, men jeg synes også at kommunikation eller noget mere handelsorienteret kunne være interessant. Jeg er dog ikke nervøs for hvad jeg skal vælge når jeg er færdig, for som sagt lukker sammensætningen af fag op for mange forskellige og interessante uddannelser.

Hvilke fag kan du bedst lide og hvorfor?

Der er mange fag jeg godt kan lide, men især engelsk, dansk, erhvervsjura og samfundsfag. Engelsk og dansk kan godt minde en smule om det man lavede i folkeskolen, men som sagt så har det en meget samfundsfaglig vinkel, hvilket betyder at man ofte beskæftiger sig med emner der har samfundsmæssig relevans. Derudover er jeg meget glad for erhvervsjura, jeg havde ikke mange forventninger til faget før jeg fik det, men nu hvor jeg har det synes jeg, at det er meget spændene, og at det man lærer, egentlig spiller en større rolle, end jeg troede det ville. Derudover så er jeg selvfølgelig også meget glad for samfundsfag, man får mulighed for at beskæftige sig med samfundsmæssige problemstillinger, samt hvad det er der rører sig lige nu i samfundet.

Generelt er alle vores fag meget relevante, og størstedelen af det man lærer, kan man også mærke kan have relevans senere hen. Jeg synes også at afsætning og virksomhedsøkonomi er nogle spændende fag.

Hvilke sjove traditioner og sociale aktiviteter er der på skolen?

Niels Brock er en uddannelse, der bunder i traditioner, og det kan i den grad mærkes. Niels Brock er på samme tid en meget moderne uddannelse, hvor der er plads til alle. Nogle af de sociale aktiviteter som mange sætter pris på, er især fredagscafeerne.

Personligt synes jeg selv at, roregatta er en rigtig sjov tradition, hvor man som klasse dyster imod andre klasser, i hvem der kan ro hurtigst. Det har vist sig at være rigtig sjovt, og det er ikke noget jeg kender til på andre handelsgymnasier.

Hørt Stefan fortælle om hvorfor et af fagene på Handelsgymnasiet JTP er spændende.