Projektleder

Er du den fødte organisator?

På denne linje bliver du ikke alene student, du bliver også projektleder. Projektledelse er ikke et fag, men en måde at arbejde på, som gennemsyrer alle fag og aktiviteter på tværs af fag. Som elev på projektledelseslinjen vil du også skulle organisere aktiviteter for hele skolen, som fx den årlige idrætsdag.

Inno_piger_tavle_swot.jpg
Virkelighedsnær projektlederuddannelse

Arbejdsopgaver bliver i stigende grad baseret på projektarbejde, der kan betyde, at kompetencer i projektledelse vil blive mere efterspurgte i arbejdsmarkedet i fremtiden. Uanset hvilken videregående uddannelse du vælger, kan erfaringerne fra en projektlederuddannelse være brugbare i dit fremtidige erhvervsliv.

Om undervisningen

De fleste virksomheder arbejder med projektledelse til f.eks. udvikling og markedsføring af nye produkter, forandring af arbejdsgange eller organisering af events. På projektlederlinjen har vi fokus på at skabe kreative ideer og føre dem ud i livet. Projektledelsesdelen foregår i et treårigt MasterClass-forløb, hvor du bliver introduceret til forskellige projektværktøjer.

Mød en elev

Niels_Brock_22okt_198282.jpg

Mazen valgte projektlederlinjen, da han så styrken i hvordan man får andre til at samarbejde og omdanne problemstillinger til projekter, som kan føres ud i livet.

Kontakt

Studievejleder
Annemarie Lübben Studievejleder

Telefon: 23 21 46 92 E-mail: anc@brock.dk
Studievejleder
Daniel Kruse Studievejleder

Telefon: 23 21 46 52 E-mail: dakr@niels.brock.dk
Studievejleder
Gry Bonde Jacobsen Studievejleder

Telefon: 23 21 46 65 E-mail: gbj@brock.dk