Projektleder

Er du den fødte organisator?

På denne linje bliver du ikke alene student, du bliver også projektleder. Projektledelse er ikke et fag, men en måde at arbejde på, som gennemsyrer alle fag og aktiviteter på tværs af fag. Som elev på projektledelseslinjen vil du også skulle organisere aktiviteter for hele skolen, som fx den årlige idrætsdag.

Inno_piger_tavle_swot.jpg
Virkelighedsnær projektlederuddannelse

Arbejdsopgaver bliver i stigende grad baseret på projektarbejde, der kan betyde, at kompetencer i projektledelse vil blive mere efterspurgte i arbejdsmarkedet i fremtiden. Uanset hvilken videregående uddannelse du vælger, kan erfaringerne fra en projektlederuddannelse være brugbare i dit fremtidige erhvervsliv.