Kontakt studievejledningen på Innovationsgymnasiet

Studievejleder
Annemarie Lübben Studievejleder

Telefon: 23 21 46 92 E-mail: anc@brock.dk
Studievejleder
Daniel Kruse Studievejleder

Telefon: 23 21 46 52 E-mail: dakr@niels.brock.dk
Studievejleder & SPS vejleder
Mia Trier Wagner Studievejleder & SPS vejleder

Telefon: 25 65 94 44 E-mail: mtw@brock.dk