Optag på HHX

Her kan du søge om optagelse på HHX til skoleåret 2019/2020 hvis du allerede læser en HHX.

Ofte stillede spørgsmål omkring optagelse

Niels Brock optager elever på baggrund af en samlet vurdering af ansøgningen.

Bemærk: Niels Brock optager ikke elever efter det såkaldte afstandskriterium, dvs. afstand mellem bopæl og gymnasiet.  Det har derfor ingen betydning, hvilken kommune du bor i.

Adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser er justeret. Du kan læse mere her

Ja, det kan du godt på www.optagelse.dk. Niels Brock har 4 HHX-gymnasier der udbyder forskellige studieretninger. 

 

Du skal sende en mail til digstudie@brock.dk eller ringe til os på 33 41 91 00, så hjælper vi dig videre.

Du kan søge i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal i det tilfælde notere i din ansøgning at du ønsker udsættelse af din optagelse og vedlægge dokumentation for at du er optaget på en High School i et helt skoleår.

Du kan også vente med at søge om optagelse. Ansøgere til de gymnasiale uddannelser kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, at de har afsluttet 9. klasse. Tilsvarende kan ansøgere opnå retskrav på optagelse i op til ét år efter, at de har afsluttet 10. klasse.
Dermed kan ansøgere opnå retskrav på optagelse til en gymnasial uddannelse, uanset om de har gået på en prøvefri 10. årgang eller har lavet andet efter 9. eller 10. klasse, herunder udlandsophold. Ansøgerne vil fortsat skulle leve op til alle adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser, herunder krav til uddannelsesparathedsvurderingen og resultaterne af folkeskolens afgangseksamen.*

*Ovenstående er betinget af, at lovforslag om ændring af adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser vedtages og træder i kraft den 1. april 2020.

Vi sender alle breve med digital post.

Jeg har ikke en digital postkasse?

Alle får en digital postkasse fra de fylder 15 år. Den digitale post kan læses ved at logge ind på www.borger.dk. Du skal bruge NemID for at logge på.

Nej, i ansøgningsprocessen sender vi kun breve til ansøgeren. Vær derfor opmærksom på at tjekke ansøgerens digitale postkasse. Bemærk: Er dit barn under 18 år, kan du få læseadgang til hans/hendes digitale postkasse.

Der afholdes optagelsesprøver på følgende datoer: 

  • Onsdag den 29. april 2020
  • Fredag den 12. juni 2020
  • Mandag den 29. juni 2020
  • Tirsdag den 4. august 2020

Alle ansøgere vil modtage et bekræftelsesbrev i slutningen af marts/starten af april måned. Alle ansøgere vil også senest den 1. maj 2020 modtage brev fra den institution, hvor de har fået reserveret en plads.

Vi gør opmærksom på at Niels Brock kun sender digital post.

Kontakt os

Har du ikke fundet svar på dit spørgsmål kan du måske finde det her eller kontakte vores forskellige handelsgymnasier. 

Det Internationale Gymnasium studieadministrationen

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: dighhx@brock.dk
Handelsgymnasiet JTP og Innovationsgymnasiet studieadministrationen

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: julius@brock.dk
Handelsgymnasiet Nørre Voldgade studieadministrationen

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: thorvald@brock.dk