Her kan du søge om optagelse på HHX

Ofte stillede spørgsmål omkring optagelse

Rettidig ansøgning skal være indgivet på optagelse.dk inden 1.marts 2022. Husk at få alle underskrifter på.

Ja, Niels Brock (HHX) er ikke underlagt afstandskriterierne, som gælder for de almene gymnasier (STX), så i år kan du søge optagelse på et hvilken som helst Handelsgymnasium, uanset hvor du bor.  

Aftalen er ikke endeligt behandlet politisk, men kort fortalt går de nye regler ud på, at gymnasierne i 2023/24 vil blive inddelt i fordelingszoner eller afstandszoner. Større byer, som København, vil være fordelingszoner, hvor dine forældres indkomst vil være afgørende for hvor du kan optages. Faktisk ser det ud til at der vil være tre forskellige fordelingszoner i København, hvor fordelingen mellem høj-, middel- og lavindkomst vil være forskellig. Med andre ord vil Niels Brock blive tildelt et bestemt antal pladser til elever af forældre med forskellig indkomst.

Når du søger om optag på optagelse.dk fra skoleåret 2023/24 skal du angive 4 ønsker til gymnasium i prioriteret rækkefølge og en algoritme vil placere dig - forhåbentlig - på et af de gymnasier, du har søgt. Skulle det vise sig, at der er for mange, der søger med samme indkomstbaggrund, trækkes der lod blandt ansøgerne. 

Ventelister er allerede fra i år afskaffet for de almene gymnasier (STX), mens de fortsat eksisterer på Niels Brock og alle andre handelsgymnasier, men afskaffes også her fra skoleåret 2023/24.

Du søger om optagelse på ventelisten her på siden. 

Nej, det er ikke muligt.

Alle ansøgere skal søge om optagelse på uddannelsen til det år, hvor ansøgeren ønsker at påbegynde uddannelsen (dvs. senest den 1. marts det pågældende år).

Eksempel: Ansøgere, der skal på uddannelsesophold i skoleåret 2022/23 og derfor først skal begynde på en gymnasial uddannelse i skoleåret 2023/24, skal søge om optagelse senest den 1. marts 2023.

International folkeskole (kommunale internationale grundskoler)
Hvis du kommer fra en kommunal international grundskole, svarer din afgangsprøve som udgangspunkt til folkeskolens 9. klasses afgangsprøve, og du kan derfor søge om optagelse på gymnasiet på lige fod med elever fra almindelige danske folkeskoler.

Elever fra udlandet
Du har også ret til at søge optagelse på et dansk gymnasium, når du har taget din grundskoleuddannelse i udlandet, hvis din grundskoleuddannelse i niveau kan sidestilles med et dansk afsluttet 9. eller 10. klasses folkeskoleforløb. Er du i tvivl så skriv til os på digstudie@brock.dk.

Ja det kan du godt. 

Niels Brock optager elever på baggrund af en samlet vurdering af ansøgningen.

Bemærk at Niels Brock ikke optager elever efter det såkaldte afstandskriterium, dvs. afstand mellem bopæl og gymnasiet.  Det har derfor ingen betydning, hvilken kommune du bor i.

Dem kan du læse her.

Ja, det kan du godt på www.optagelse.dk.

Niels Brock har 4 HHX-gymnasier, der udbyder forskellige studieretninger, så du kan sagtens have de fire Niels Brock gymnasier som dine 4 prioriteter.

Du skal sende en mail til optaghhx@brock.dk eller ringe til os på 33 41 91 00, så hjælper vi dig videre.

Du vil modtage et bekræftelsesbrev, når vi har modtaget din ansøgning.

Senest den 1. maj 2022 vil du modtage brev fra det gymnasium, hvor du har fået reserveret en plads.

Vi sender alle breve med digital post.

Alle får en digital postkasse fra de fylder 15 år, og det er lovpligtigt at læse den post du modtager i den. Den digitale post kan læses ved at logge ind på borger.dk. Du skal bruge NemID for at logge på.

Se på www.nemid.nu hvordan du får dit NemID.

Ja, hvis du er under 18 år, sender vi brev til dig og også en kopi af brevet til dine forældre i deres digitale postkasse.

Der er flere årsager til at du kan indkaldes til en optagelsesprøve, f.eks.;

  • Hvis du ikke har modtaget undervisning i 2. fremmedsprog 5.-9. klasse
  • Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat
  • Hvis du sender din ansøgning for sent

De planlagte datoer for optagelsesprøver i 2022 er: 

  1. optagelsesprøve 27. april
  2. optagelsesprøve 10. juni
  3. optagelsesprøve 27. juni
  4. optagelsesprøve 3. august

Du finder flere oplysninger om optagelsesprøven her

Kontakt os

Har du ikke fundet svar på dit spørgsmål kan du måske finde det her eller kontakte vores forskellige handelsgymnasier. 

Det Internationale Gymnasium studieadministrationen

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: dighhx@brock.dk
Handelsgymnasiet JTP og Innovationsgymnasiet studieadministrationen

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: julius@brock.dk
Handelsgymnasiet Nørre Voldgade studieadministrationen

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: thorvald@brock.dk