Søg om optagelse på HHX

Her kan du søge om optagelse på et af Niels Brocks handelsgymnasier til skoleåret 2021-22. 

Ofte stillede spørgsmål omkring optagelse

Niels Brock optager elever på baggrund af en samlet vurdering af ansøgningen.

Bemærk: Niels Brock optager ikke elever efter det såkaldte afstandskriterium, dvs. afstand mellem bopæl og gymnasiet.  Det har derfor ingen betydning, hvilken kommune du bor i.

Adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser er justeret. Du kan læse mere her

Vi sender alle breve med digital post.

Jeg har ikke en digital postkasse?

Alle får en digital postkasse fra de fylder 15 år. Den digitale post kan læses ved at logge ind på www.borger.dk. Du skal bruge NemID for at logge på.

Alle ansøgere vil også senest den 1. maj 2020 modtage brev fra den institution, hvor de har fået reserveret en plads.

Vi gør opmærksom på at Niels Brock kun sender digital post.

Du kan se her, hvornår der er optagelsesprøver.

 

Du skal sende en mail til digstudie@brock.dk eller ringe til os på 33 41 91 00, så hjælper vi dig videre.

Du kan søge i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal i det tilfælde notere i din ansøgning at du ønsker udsættelse af din optagelse og vedlægge dokumentation for at du er optaget på en High School i et helt skoleår.

Du kan også vente med at søge om optagelse. Ansøgere til de gymnasiale uddannelser kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, at de har afsluttet 9. klasse. Tilsvarende kan ansøgere opnå retskrav på optagelse i op til ét år efter, at de har afsluttet 10. klasse.
Dermed kan ansøgere opnå retskrav på optagelse til en gymnasial uddannelse, uanset om de har gået på en prøvefri 10. årgang eller har lavet andet efter 9. eller 10. klasse, herunder udlandsophold. Ansøgerne vil fortsat skulle leve op til alle adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser, herunder krav til uddannelsesparathedsvurderingen og resultaterne af folkeskolens afgangseksamen.*

*Ovenstående er betinget af, at lovforslag om ændring af adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser vedtages og træder i kraft den 1. april 2020.

Ja, det kan du godt på www.optagelse.dk. Niels Brock har 4 HHX-gymnasier der udbyder forskellige studieretninger. 

 

Nej, i ansøgningsprocessen sender vi kun breve til ansøgeren. Vær derfor opmærksom på at tjekke ansøgerens digitale postkasse. Bemærk: Er dit barn under 18 år, kan du få læseadgang til hans/hendes digitale postkasse.

Nej, det er ikke et krav.
Ønsker du at gøre os opmærksomme på noget, som ikke allerede fremgår af din studievalgsportfolio eller som kommentar i selve ansøgningen, kan du vedhæfte en motiveret ansøgning som bilag på www.optagelse.dk, før du sender din ansøgning til os.
Der er ikke nogen formalia/skema til en motiveret ansøgning.

Kontakt os

Har du ikke fundet svar på dit spørgsmål kan du måske finde det her eller kontakte vores forskellige handelsgymnasier. 

Det Internationale Gymnasium studieadministrationen

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: dighhx@brock.dk
Handelsgymnasiet JTP og Innovationsgymnasiet studieadministrationen

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: julius@brock.dk
Handelsgymnasiet Nørre Voldgade studieadministrationen

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: thorvald@brock.dk