Når du klikker dig ind på websitet indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Vi indsamler oplysninger på to forskellige måder. Enten via cookies, eller når du selv indtaster data på vores hjemmeside. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Studieretningsoversigter

Her finder du mere information om studieretningerne på Niels Brocks HHX ungdomsuddannelser. Nedenfor kan du både klikke på linket til det handelsgymnasium du vil se en oversigt for og downloade studieretningsoversigten.

Det Internationale Gymnasium

Handelsgymnasiet JTP

Innovationsgymnasiet

Handelsgymnasiet Nørre Voldgade