SPS-vejledningen

SPS står for specialpædagogisk støtte. Det er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Hvis du tidligere har modtaget støtte eller har brug for støtte her og nu, så kan du kontakte SPS-vejledningen for handelsgymnasierne her.

Hvem kan få SPS?

Du kan få SPS på en ungdomsuddannelse, hvis du har behov for støtte og samtidig har dokumentation for din funktionsnedsættelse. Dokumentationen kan fx være fra en læge eller psykiater, der beskriver din funktionsnedsættelse. Hvis du er ordblind, er dokumentationen Ordblindetesten eller en ordblindeudredning.  

Inno_pige_bagtrappe_nedefra.jpg

Kontakt en SPS-vejleder

Studievejleder og SPS vejleder
Laura Hansen Studievejleder og SPS vejleder

Telefon: 22 25 27 60 E-mail: lah@brock.dk
Studievejleder og SPS vejleder
Lotte Hoffmann Studievejleder og SPS vejleder

Telefon: 23 21 46 83 E-mail: lhf@brock.dk