SPS-vejledningen

SPS står for specialpædagogisk støtte. Det er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Hvis du tidligere har modtaget støtte eller har brug for støtte her og nu, så kan du kontakte SPS-vejledningen for handelsgymnasierne her.

Hvem kan få SPS?

Du kan få SPS på en ungdomsuddannelse, hvis du har behov for støtte og samtidig har dokumentation for din funktionsnedsættelse. Dokumentationen kan fx være fra en læge eller psykiater, der beskriver din funktionsnedsættelse. Hvis du er ordblind, er dokumentationen Ordblindetesten eller en ordblindeudredning.  

Inno_pige_bagtrappe_nedefra.jpg

Kontakt en SPS-vejleder

Studievejleder og SPS vejleder på JTP
Laura Hansen Studievejleder og SPS vejleder på JTP

Telefon: 22 25 27 60 E-mail: lah@brock.dk
Studievejleder og SPS vejleder på NVG
Lotte Hoffmann Studievejleder og SPS vejleder på NVG

Telefon: 23 21 46 83 E-mail: lhf@brock.dk
Studievejleder og SPS vejleder på Det Internationale Gymnasium
Ane Kirstine Blaabjerg Studievejleder og SPS vejleder på Det Internationale Gymnasium

Sofia Amanda Mikkelsen Læsevejleder