Adgangskrav og optagelse

Niels Brocks gymnasier har landets højeste gennemsnit for HHX, men adgangskravene er de samme som for andre handelsskoler. Du skal søge optagelse på et af Niels Brocks fire handelsgymnasier inden 1. marts via optagelse.dk, som er den officielle ansøgningsside for alle ungdomsuddannelser. Hvis du allerede læser på en ungdomsuddannelse og vil skifte midt i forløbet skal du tilmelde dig ventelisten herunder. 

Adgangskrav på HHX

For at blive optaget på HHX skal du have gennemført 9. klasse i en dansk grundskole eller have modtaget tilsvarende undervisning og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve. 

Du kan blive indkaldt til optagelsesprøve, hvis:

 • Du mangler en eller flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver 
 • Din skole erklærer dig 'ikke uddannelsesparat 
 • Du har gået på en udenlandsk skole 
 • Du ikke kommer direkte fra grundskolen 

Niels Brock optager elever på baggrund af en samlet vurdering af ansøgningen. Vi optager ikke elever efter det såkaldte afstandskriterium, dvs. afstand mellem bopæl og gymnasiet.  Det har derfor ingen betydning, hvilken kommune du bor i. Du kan læse mere om adgangsforudsætningerne her. 

 

Venteliste

Hvis du allerede er optaget på et andet gymnasium, men hellere vil læse på et af Niels Brocks gymnasier, kan du skrive dig op på en venteliste her. 

Optagelsesprocedure

Går du i 9. eller 10. klasse hjælper din UU-vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og at søge via inden 1. marts. Hold øje med vores kalender her.

Er du gået ud af folkeskolen, skal du søge optagelse inden 1. marts.

Hvis du ikke allerede har søgt, følger her en lille guide til, hvordan det foregår:

 • Du skal bruge NemID - både dit eget og dit barns.


Sådan søger du:

 • Klik ind på www.optagelse.dk og vælg feltet "Søg ungdomsuddannelse eller 10. Klasse"
 • Log ind med NemID og udfyld alle oplysninger
 • Tryk på "Ansøgninger" og derefter "Opret ny ansøgning"
 • Udfyld alle felter
 • Nu skal du vælge uddannelsesretning og uddannelsessted
 • Du kan vælge flere og prioritere dem i rækkefølge
 • Du afslutter med at underskrive med NemID - er ansøger under 18 år skal forælder/værge også underskrive.

Ofte stillede spørgsmål

Rettidig ansøgning skal være indgivet på optagelse.dk inden 1.marts 2022. Husk at få alle underskrifter på.

Ja, Niels Brock (HHX) er ikke underlagt afstandskriterierne, som gælder for de almene gymnasier (STX), så i år kan du søge optagelse på et hvilken som helst Handelsgymnasium, uanset hvor du bor.  

Aftalen er ikke endeligt behandlet politisk, men kort fortalt går de nye regler ud på, at gymnasierne i 2023/24 vil blive inddelt i fordelingszoner eller afstandszoner. Større byer, som København, vil være fordelingszoner, hvor dine forældres indkomst vil være afgørende for hvor du kan optages. Faktisk ser det ud til at der vil være tre forskellige fordelingszoner i København, hvor fordelingen mellem høj-, middel- og lavindkomst vil være forskellig. Med andre ord vil Niels Brock blive tildelt et bestemt antal pladser til elever af forældre med forskellig indkomst.

Når du søger om optag på optagelse.dk fra skoleåret 2023/24 skal du angive 4 ønsker til gymnasium i prioriteret rækkefølge og en algoritme vil placere dig - forhåbentlig - på et af de gymnasier, du har søgt. Skulle det vise sig, at der er for mange, der søger med samme indkomstbaggrund, trækkes der lod blandt ansøgerne. 

Ventelister er allerede fra i år afskaffet for de almene gymnasier (STX), mens de fortsat eksisterer på Niels Brock og alle andre Handelsgymnasier, men afskaffes også her fra skoleåret 2023/24.

Nej. Man kan kun få orlov til at studere på udenlandske uddannelsesinstitutioner. Hvis du er optaget på Niels Brock og i stedet ønsker et efterskoleophold, vil du i så fald blive udskrevet fra Niels Brock.

 Du har retskrav på optagelse til en gymnasial uddannelse (men ikke til et bestemt gymnasium) i op til 2 år efter afsluttet 9. klasse eller 1 år efter afsluttet 10.klasse, så længe du opfylder alle adgangsforudsætninger, herunder krav til uddannelsesparathedsvurdering og resultaterne af folkeskolens afgangseksamen. 

Ja. Det er muligt at blive optaget på Niels Brock og få 1 års orlov det første skoleår, hvis du skal studere i udlandet. Det betyder, at du så starter det efterfølgende skoleår.

Det er en betingelse for orlov, at du:

1) opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse,
2) har dokumentation for optagelse på den udenlandske uddannelsesinstitution, og 
3) at Niels Brock vurderer, at udenlandsopholdet vil dygtiggøre dig fagligt.

International folkeskole (kommunale internationale grundskoler)
Hvis du kommer fra en kommunal international grundskole, svarer din afgangsprøve som udgangspunkt til folkeskolens 9. klasses afgangsprøve, og du kan derfor søge om optagelse på gymnasiet på lige fod med elever fra almindelige danske folkeskoler.

Elever fra udlandet
Du har også ret til at søge optagelse på et dansk gymnasium, når du har taget din grundskoleuddannelse i udlandet, hvis din grundskoleuddannelse i niveau kan sidestilles med et dansk afsluttet 9. eller 10. klasses folkeskoleforløb. Er du i tvivl så skriv til os på hhxDIG_studievejledere@brock.dk.

Niels Brock optager elever på baggrund af en samlet vurdering af ansøgningen.

Bemærk at Niels Brock ikke optager elever efter det såkaldte afstandskriterium, dvs. afstand mellem bopæl og gymnasiet.  Det har derfor ingen betydning, hvilken kommune du bor i.

Ja, det kan du godt på www.optagelse.dk.

Niels Brock har 4 HHX-gymnasier, der udbyder forskellige studieretninger, så du kan sagtens have de fire Niels Brock gymnasier som dine 4 prioriteter.

Du skal sende en mail til optaghhx@brock.dk eller ringe til os på 33 41 91 00, så hjælper vi dig videre.

Du kan søge i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Ansøgningsfristen er 1. marts. Du skal notere i din ansøgning at du ønsker udsættelse af din optagelse på Niels Brock og vedlægge dokumentation for at du er optaget på en High School i et helt skoleår.

 

Du kan også vente med at søge om optagelse til efter dit udlandsophold. Men så skal du være opmærksom på de nye optagelsesregler, som gælder fra skoleåret 2023/24, hvor optag på gymnasier i København (herunder Niels Brock) bliver afhængig af dine forældres indkomst (Se evt. den politiske aftale her).

Du vil modtage et bekræftelsesbrev, når vi har modtaget din ansøgning.

Senest den 1. maj 2022 vil du modtage brev fra det gymnasium, hvor du har fået reserveret en plads.

Vi sender alle breve med digital post.

Alle får en digital postkasse fra de fylder 15 år, og det er lovpligtigt at læse den post du modtager i den. Den digitale post kan læses ved at logge ind på borger.dk. Du skal bruge NemID for at logge på.

Se på www.nemid.nu hvordan du får dit NemID.

Ja, hvis du er under 18 år, sender vi brev til dig og også en kopi af brevet til dine forældre i deres digitale postkasse.

Der er flere årsager til at du kan indkaldes til en optagelsesprøve, f.eks.;

 • Hvis du ikke har modtaget undervisning i 2. fremmedsprog 5.-9. klasse
 • Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat
 • Hvis du sender din ansøgning for sent

De planlagte datoer for optagelsesprøver i 2022 er: 

 1. optagelsesprøve 27. april
 2. optagelsesprøve 10. juni
 3. optagelsesprøve 27. juni
 4. optagelsesprøve 3. august

Du finder flere oplysninger om optagelsesprøven her

Har du ikke fået svar på dit spørgsmål, kan du også kigge her:

Ofte stillede spørgsmål om adgang og optagelse | Børne– og Undervisningsministeriet.