Adgangskrav og optagelse

Niels Brocks gymnasier har landets højeste gennemsnit for HHX, men adgangskravene er de samme som for andre handelsskoler. Du skal søge optagelse på et af Niels Brocks fire handelsgymnasier inden 1. marts via optagelse.dk, som er den officielle ansøgningsside for alle ungdomsuddannelser. 

Nbudvælgelse 83 DSC2046
Adgangskrav på HHX

For at blive optaget på HHX skal du have gennemført 9. klasse i en dansk grundskole eller have modtaget tilsvarende undervisning og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve. 

Du kan blive indkaldt til optagelsesprøve, hvis:

 • Du mangler en eller flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver 
 • Din skole erklærer dig 'ikke uddannelsesparat 
 • Du har gået på en udenlandsk skole 
 • Du ikke kommer direkte fra grundskolen 

På elitelinjerne og IBB Shipping på Det Internationale Gymnasium, på UX Design-linjen på Handelsgymnasiet Nørre Voldgade samt på Eliteidrætslinjen på Handelsgymnasiet JTP gælder særlige regler for optag, som du kan læse mere om under gymnasiernes egne sider. 

Optagelsesprocedure

Går du i 9. eller 10. klasse hjælper din UU-vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og at søge via optagelse.dk inden 13. marts. Hold øje med vores kalender her.

Sådan søger du:

 • Klik ind på www.optagelse.dk og vælg feltet "Søg ungdomsuddannelse eller 10. Klasse"
 • Log ind med NemID og udfyld alle oplysninger
 • Tryk på "Ansøgninger" og derefter "Opret ny ansøgning"
 • Udfyld alle felter
 • Nu skal du vælge uddannelsesretning og uddannelsessted
 • Du kan vælge flere og prioritere dem i rækkefølge
 • Du afslutter med at underskrive med NemID - er ansøger under 18 år skal forælder/værge også underskrive.

Hvis du mener, at du opfylder adgangskravene til grundforløb 1, men ikke kan søge ind via www.optagelse.dk, beder vi dig sende din ansøgning til os ved at klikke her, hvorefter vi vil behandle din ansøgning manuelt. Du bedes vedhæfte en word-fil eller lignende, hvor du skriver hvilken uddannelse på grundforløb 1, du ønsker at søge ind på.

Business, Finans & Matematik 1

Særlige kriterier for Det Internationale Gymnasium, Handelsgymnasiet Nørre Voldgade og Handelsgymnasiet JTP

Linjerne Business Elite, Business & Economics Elite, Business & Science Elite og IBB Shipping på Det Internationale Gymnasium, Eliteidræt på Handelsgymnasiet JTP og UX Design på Handelsgymnasiet Nørre Voldgade er blevet godkendt som særligt faglige profiler, hvilket vi er meget stolte af. Det betyder, at gymnasierne selv vurderer og optager ansøgere til disse linjer. De er altså fritaget fra loven om transporttid.

Ofte stillede spørgsmål

Man kan søge fra 15. januar 2024 til og med den 1. marts 2024. Husk at få alle underskrifter på.

 

Ja, Niels Brock (HHX) er ikke underlagt transporttid, med mindre, at gymnasiet er oversøgt. Derefter vil transporttid på længere end 45 minutter og de algoritmer der indgår i fordelingen træde i kraft.  

Dette gælder dog ikke for elitelinjerne og IBB Shipping-linjen på Det Internationale Gymnasium, Eliteidræt på JTP samt UX Design-linjen på Handelsgymnasiet Nørre Voldgade. Disse linjer er undtaget, fordi de er godkendt som en særligt faglig profil. For dem gælder, at hhv. Det Internationale Gymnasium, Handelsgymnasiet JTP og Handelsgymnasiet Nørre Voldgade selv optager elever på studieretningerne, også selvom de bor udenfor nærområdet. 

For skoleåret 2024/2025 modtog Handelsgymnasiet JTP og Niels Brocks Innovationsgymnasium flere førsteprioritetsansøgere end elevkapaciteten.

Til de gymnasiale uddannelser bliver ansøgerne som udgangspunkt fordelt på baggrund af prioriteter og transporttiden fra ansøgerens bopæl til gymnasiets adresse opgjort i hele minutter. For skoleåret 2024/2025 var den maksimale rejsetid:

 • 24 minutter for Handelsgymnasiet JTP
 • 45 minutter for Niels Brocks Innovationsgymnasium.

Det er ansøgere med kortest transporttid blandt ansøgere med samme prioritet, der først har fået reserveret en plads, efter at ansøgere med forrang har fået plads.

Har flere ansøgere til samme gymnasium haft samme transporttid i hele minutter, og gymnasiet ikke har haft pladser til alle, er der trukket lod blandt disse ansøgere. 

Nej, man har ikke mulighed for at få orlov og skal dermed søge i det skoleår man ønsker optagelse fra.

Hvis du kommer fra en kommunal international grundskole, svarer din afgangsprøve som udgangspunkt til folkeskolens 9. klasses afgangsprøve, og du kan derfor søge om optagelse på gymnasiet på lige fod med elever fra almindelige danske folkeskoler.

Elever fra udlandet
Du har også ret til at søge optagelse på et dansk gymnasium, når du har taget din grundskoleuddannelse i udlandet, hvis din grundskoleuddannelse i niveau kan sidestilles med et dansk afsluttet 9. eller 10. klasses folkeskoleforløb. Er du i tvivl så skriv til os på digstudie@brock.dk.

Ja – hvis du ikke har en dansk bopæls- eller folkeregisteradresse fastsættes din transporttid til 23 minutter, hvis du har søgt om optagelse med MitId og kan slås op i det centrale personregister.

Niels Brock optager elever på baggrund af en samlet vurdering af ansøgningen.

Derudover skal du selvfølge opfylde undervisningsministeriet optagelseskrav, du kan læse dem nedenfor via uvm.dk

 

Dem kan du læse her.

Ja, det kan du godt på www.optagelse.dk.

Niels Brock har 4 HHX-gymnasier, der udbyder forskellige studieretninger, så du kan sagtens have de fire Niels Brock gymnasier som dine 4 prioriteter.

Du vil modtage et bekræftelsesbrev fra optagelse.dk, når de har modtaget din ansøgning.

Senest den 8. maj 2024 vil du modtage brev fra det gymnasium, hvor du har fået reserveret en plads.

Vi sender alle breve med digital post.

Alle får en digital postkasse fra de fylder 15 år, og det er lovpligtigt at læse den post du modtager i den. Den digitale post kan læses ved at logge ind på borger.dk. Du skal bruge NemID for at logge på.

Se på www.nemid.nu hvordan du får dit NemID.

Ja, hvis du er under 18 år, sender vi brev til dig og også en kopi af brevet til dine forældre i deres digitale postkasse.

Der er flere årsager til at du kan indkaldes til en optagelsesprøve, f.eks.;

 • Hvis du ikke har modtaget undervisning i 2. fremmedsprog 5.-9. klasse
 • Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat
 • Hvis du sender din ansøgning for sent

Der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser på følgende datoer i 2024:

 • onsdag den 24. april
 • fredag den 14. juni
 • mandag den 1. juli
 • tirsdag den 6. august
 • mandag den 26. august

 

Det Internationale Gymnasiums elitelinjer Business Elite, Business & Economics Elite og Business & Science Elite er blevet godkendt som særligt faglige profiler, hvilket vi er meget stolte af. Det betyder, at Det Internationale Gymnasium selv vurderer og optager ansøgere til studieretningerne. 

Som på vores andre gymnasier åbnes der for ansøgninger den 15. februar og ansøgningsfristen er den 1. marts.

Du søger gymnasium samt den specifikke studieretning og uploader din personlige ansøgning på optagelse.dk

Profilansøgninger: Hvis du søger Business Elite, Business & Economics Elite Business & Science Elite samt IBB Shipping bliver det betragtet som profilansøgninger og så vurderer Det Internationale Gymnasium selv, hvem der skal optages. 

Vurderingskriterier: Helhedsvurdering, personlig ansøgning samt karakterer generelt og karakterer i nogle specifikke fag, der er relevante for studieretningen.

UX Design linjen på Handelsgymnasiet Nørre Voldgade er blevet godkendt som særlig faglig profil, hvilket vi er meget stolte af. Det betyder, at Handelsgymnasiet Nørre Voldgade selv vurderer og optager ansøgere til studieretningen. 

Som på vores andre gymnasier åbnes der for ansøgninger den 15. februar og ansøgningsfristen er den 1. marts.

Du søger gymnasium samt den specifikke studieretning og uploader din personlige ansøgning på optagelse.dk

Vurderingskriterier: Helhedsvurdering, personlig ansøgning samt karakterer generelt og karakterer i nogle specifikke fag, der er relevante for studieretningen.

Hvis du har en sportslig godkendelse fra enten Team Danmark eller Team Copenhagen, kan du søge vores Eliteidræts-studieretning med forrang.

Dette betyder, at Handelsgymnasiet JTP selv vurderer og optager ansøgere med sportslig godkendelse til studieretningen. 

Har du ikke en sportslig godkendelse fra en af tidligere nævnte organisationer, kan du fortsat godt blive optaget på studieretningen. Din ansøgning skal dog først forbi regionen i forhold til afstandskriteriet.

Som på vores andre gymnasier åbnes der for ansøgninger den 15. januar og ansøgningsfristen er den 1. marts.

Har du ikke fået svar på dit spørgsmål, kan du også kigge her:

Ofte stillede spørgsmål om adgang og optagelse | Børne– og Undervisningsministeriet.