Adgangskrav og optagelse

Niels Brocks gymnasier har landets højeste gennemsnit for HHX, men ellers er adgangskravene de samme som for andre handelsskoler. Du skal søge optagelse på et af Niels Brocks fem handelsgymnasier via optagelse.dk, som er den officielle ansøgningsside for alle ungdomsuddannelser.

Adgangskrav på HHX

For at blive optaget på HHX skal du have gennemført 9. klasse i en dansk grundskole eller have modtaget tilsvarende undervisning og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve. 

Du kan blive indkaldt til optagelsesprøve, hvis:

  • Du mangler en eller flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver ✔️
  • Din skole erklærer dig 'ikke uddannelsesparat ✔️
  • Du har gået på en udenlandsk skole ✔️
  • Du ikke kommer direkte fra grundskolen ✔️

Niels Brock optager elever på baggrund af en samlet vurdering af ansøgningen. Vi optager ikke elever efter det såkaldte afstandskriterium, dvs. afstand mellem bopæl og gymnasiet.  Det har derfor ingen betydning, hvilken kommune du bor i. Du kan læse mere om adgangsforudsætningerne her. 

 

Optagelsesprocedure 

Går du i 9. eller 10. klasse hjælper din UU-vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og at søge via inden 1. marts. Hold øje med vores kalender her.

Er du gået ud af folkeskolen, skal du søge optagelse inden 1. marts.

Venteliste

Hvis du allerede er optaget på et andet gymnasium, men hellere vil læse på et af Niels Brocks gymnasier, kan du skrive dig op på en venteliste her. 

Ofte stillede spørgsmål

Ja, det kan du godt på www.optagelse.dk. Niels Brock har 5 HHX-gymnasier der udbyder forskellige studieretninger: JTPDet internationale gymnasiumInnovationsgymnasietNørre Voldgade og er du over 18 år kan du vælge en 2-årig HHX

Du skal sende en mail til digstudie@brock.dk eller ringe til os på 33 41 91 00, så hjælper vi dig videre.

Du kan søge i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal i det tilfælde notere i din ansøgning at du ønsker udsættelse af din optagelse og vedlægge dokumentation for at du er optaget på en high school i et helt skoleår.

Du kan også vente med at søge om optagelse. Ansøgere til de gymnasiale uddannelser kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, at de har afsluttet 9. klasse. Tilsvarende kan ansøgere opnå retskrav på optagelse i op til ét år efter, at de har afsluttet 10. klasse.
Dermed kan ansøgere opnå retskrav på optagelse til en gymnasial uddannelse, uanset om de har gået på en prøvefri 10. årgang eller har lavet andet efter 9. eller 10. klasse, herunder udlandsophold. Ansøgerne vil fortsat skulle leve op til alle adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser, herunder krav til uddannelsesparathedsvurderingen og resultaterne af folkeskolens afgangseksamen.

Vi sender alle breve med digital post.

Jeg har ikke en digital postkasse?

Alle får en digital postkasse fra de fylder 15 år. Den digitale post kan læses ved at logge ind på www.borger.dk. Du skal bruge NemID for at logge på.

Nej, i ansøgningsprocessen sender vi kun breve til ansøgeren. Vær derfor opmærksom på at tjekke ansøgerens digitale postkasse. Bemærk: Er dit barn under 18 år, kan du få læseadgang til hans/hendes digitale postkasse.

Hold øje med vores kalender her.

Alle ansøgere vil modtage et bekræftelsesbrev i slutningen af marts/starten af april måned. Alle ansøgere vil også senest den 1. maj 2021 modtage brev fra den institution, hvor de har fået reserveret en plads.

Vi gør opmærksom på at Niels Brock kun sender digital post.