Forrang og profilansøgninger

Særlige kriterier for fagprofiler på Det Internationale Gymnasium, Handelsgymnasiet Nørre Voldgade og Handelsgymnasiet JTP

Linjerne Business Elite, Business & Economics Elite, Business & Science Elite og IBB Shipping på Det Internationale Gymnasium, UX Design på Handelsgymnasiet Nørre Voldgade og Eliteidræt på Handelsgymnasiet JTP er blevet godkendt som særligt faglige profiler, hvilket vi er meget stolte af. Det betyder, at Det Internationale Gymnasium, Handelsgymnasiet Nørre Voldgade og JTP selv vurderer og optager ansøgere til disse linjer. De er altså fritaget fra regler om transporttid. Du ansøger med 'forrang', som du kan læse mere om nedenfor. 

Ansøgningsprocedure

Når du søger enten Business Elite, Business & Economics Elite, Business & Science Elite eller IBB Shipping på Det Internationale Gymnasium, Eliteidræt på JTP eller UX Design-linjen (med fagkombination It A, Afsætning A og International økonomi A) på Handelsgymnasiet Nørre Voldgade, foregår det ligesom de øvrige ansøgninger på optagelse.dk. Men disse linjer har forrang – det betyder, at de er undtaget regler om transporttid og at gymnasierne selv bestemmer, hvem de optager på linjen på baggrund af ansøgningerne.

Derfor er det vigtigt, at du husker at krydse JA af i feltet  ”Skal du tilføje forrang”, når du søger på optagelse.dk

Se de tre korte videoer om, hvordan du ansøger med forrang:

Ansøg på Det Internationale Gymnasium: Elitelinjerne og IBB Shipping

Ansøg på Handelsgymnasiet Nørre Voldgade: UX Design

Ansøg på Handelsgymnasiet JTP: Eliteidræt

Det betyder meget for os og for de elever, du går sammen med, at du aktivt vælger en studieretning med en særligt fagprofil til. 

Husk, at du også bidrager til den gode stemning ved at deltage - du behøver altså ikke at være den, der igangsætter og finder på en masse nyt, der er lige så meget brug for elever, der gerne vil være med som dem der understøtter og videreudvikler. Vi har ambitioner på dine vegne. Du skal have forventninger til dig selv og dine kammerater.

Når du søger forrang lægger vi vægt på flere ting:

 • Elitelinjerne: Her skal du vedlægge en motiveret ansøgning når du søger på optagelse.dk. En motiveret ansøgning skal indeholde lidt om dig selv samt din motivation for at søge optagelse på Elitelinjerne og skal fylde 1/2 - 1 side.  
 • For Eliteidræt gælder det, at du kan søge om forrang, hvis du har en sportslig godkendelse med enten Team Danmark, Team Copenhagen eller Frederiksberg Idrætsunion (læs nedenfor).
 • Vi ser på hvilke karakterer, du har opnået i nogle enkelte fag, der er relevante for den studieretning, som du søger optag på.

Udvælgelsen er en helhedsbedømmelse.

Særligt for JTP

Kriterier for optag af elever af sportsligt godkendte elever, der har søgt forrang på Handelsgymnasiet JTP

For at få reserveret en foreløbig plads på Handelsgymnasiet JTP på baggrund af ansøgning om forrang og dermed få plads i en af de klasser, som Handelsgymnasiet JTP har reserveret til eliteidrætselever, skal ansøgeren kunne dokumentere en sportslig godkendelse fra

 • Team Danmark
 • Team Copenhagen
 • Frederiksberg Idrætsunion
 • Eller det kan være ansøgere, som af en anden kommunal eliteidrætsorganisation eller en af KL udpeget kommunal instans er vurderet til at have status som eliteidrætsudøver, når det efter organisationens henholdsvis instansens vurdering er af væsentlig betydning for ansøgerens idrætslige udvikling, at ansøgeren optages på den pågældende institution.

Det er forbundene, der giver udøverne denne godkendelse.

I skoleåret 2024-25 har Handelsgymnasiet JTP kapacitet til at optage 3 eliteidrætsklasser.

I tilfælde af at søgningen overstiger skolens kapacitet sker pladsreservationen til ansøgere efter en helhedsvurdering ud fra det faglige og idrætsmæssige niveau.

I tilfælde af at søgningen stadig overstiger skolens kapacitet, sker pladsreservationen efter følgende kriterier:

 1. Ansøgere fra Team Danmark
 2. Ansøgere fra Team Copenhagen
 3. Ansøgere fra Frederiksberg Idrætsunion
 4. Ansøgere, som af en anden kommunal eliteidrætsorganisation eller en af KL udpeget kommunal instans, er vurderet til at have status som eliteidrætsudøver, når det efter organisationens henholdsvis instansens vurdering er af væsentlig betydning for ansøgerens idrætslige udvikling, at ansøgeren optages på den pågældende institution og det vurderes, at der er sammenhæng mellem bopæl, uddannelsessted og træningssted.
 5. I tilfælde af, at der ikke kan vælges mellem 2 eller flere ansøgere ud fra ovenstående kriterier vil der blive foretaget lodtrækning

Kontakt

Optagelseskontoret

Telefon: 33 41 98 92 E-mail: optaghhx@brock.dk