Hvad er en HHX

HHX er en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse med særligt fokus på fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi og erhvervsjura. HHX som står for højere handelseksamen kan sidestilles med det almene og tekniske gymnasium og uddannelsen giver adgang til lige så mange videregående uddannelser.

Nbudvælgelse 209685A0375 1

HHX uddannelse - Forberedelse til en karriere inden for handel og økonomi

En HHX uddannelse på HHX gymnasiet giver dig en solid faglig ballast og forbereder dig på en bred vifte af karrieremuligheder inden for handel og økonomi. Gennem de tre år på HHX vil du opnå vigtige kompetencer inden for følgende HHX fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi, erhvervsjura samt sprog og kommunikation.

HHX elever fra Niels Brock i pause på bænk

HHX - højere handelseksamen på HHX gymnasium

HHX (Højere Handelseksamen) er en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse med fokus på fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi og erhvervsjura. HHX er en uddannelse, der kan sidestilles med det almene og tekniske gymnasium, og den giver adgang til lige så mange videregående uddannelser.

Hvad kan jeg blive med en HHX uddannelse?

HHX er en gymnasial uddannelse, der giver adgang til videregående uddannelser som f.eks. en bachelorgrad inden for økonomi, handel, markedsføring, finansiering, ledelse eller andre beslægtede områder. Du kan for eksempel vælge at studere på universitetet, handelshøjskoler eller andre handelsrelaterede institutioner herunder fx CBS eller Københavns Universitet. 

Niels Brock elever på HHX JTPS trappe

HHX fag

Vores HHX fag åbner dørene for en bred vifte af faglige muligheder inden for handel, økonomi og forretningsverdenen, der kombinerer teoretisk viden med praktisk forståelse af erhvervslivet.

En central del af HHX-uddannelsen er fokus på virksomhedsøkonomi, og eleverne får en dybdegående forståelse for principperne inden for økonomi, afsætning og erhvervsjura. Dette danner grundlag for deres evne til at analysere og forstå komplekse økonomiske situationer og træffe informerede beslutninger. 

Niels Brock tilbyder et bredt udvalg af obligatoriske HHX fag, der spænder fra sprog og samfundsfag til matematik og informatik. Det er også muligt at vælge mellem forskellige HHX valgfag som kulturforståelse, innovation, markedskommunikation og finansiering. Uanset hvilket HHX fag der studeres, er en global perspektivering altid en integreret del af uddannelsen. Denne mangfoldighed i HHX fag giver studerende en bred uddannelsesbaggrund, hvilket er afgørende i en stadig mere kompleks og globaliseret forretningsverden. 

En særlig styrke ved Niels Brocks HHX fag er integrationen af erhvervslivet i undervisningen. Gennem virksomhedsbesøg, praktikophold og samarbejde med erhvervslivet får studerende mulighed for at anvende deres teoretiske viden i praktiske situationer. Dette bidrager til at skabe en bro mellem klasseværelset og den virkelige verden.

Som en del af HHX-uddannelsen lægger Niels Brock også vægt på personlig og social udvikling. Eleverne opfordres til at styrke deres kommunikations- og samarbejdsevner, hvilket er afgørende færdigheder i enhver professionel kontekst.

Portrætbillede af HHX NVG elever med blå baggrund

Hvad betyder HHX?

Hvis du overvejer at starte på Niels Brock Handelsgymnasium, er det vigtigt at kende betydningen af HHX, som står for "Højere Handelseksamen". HHX er en spændende treårig ungdomsuddannelse, der fokuserer på handel, økonomi og marketing. På Niels Brock vil du blive udfordret og få en dybdegående forståelse for erhvervsøkonomi. Uddannelsen er designet til at forberede dig på videregående uddannelse inden for områder som økonomi, handel, administration og lignende.

En bred faglig vifte

HHX-uddannelsen giver dig mulighed for at udforske en bred faglig vifte af emner, der er relevante for erhvervslivet. Udover de kernefag, der er nævnt tidligere, kan du også støde på fag som matematik, dansk, engelsk, samfundsfag og kultur- og samfundsforståelse. Denne alsidige tilgang giver dig en helhedsorienteret forståelse af både de økonomiske, samfundsmæssige og kulturelle aspekter, der påvirker virksomheder og organisationer.

Future Business 3

Styrk dit netværk og personlige kompetencer

På HHX gymnasiet får du også mulighed for at styrke dit netværk og dine personlige kompetencer. Gennem samarbejdsprojekter, studieture og events vil du kunne interagere med både medstuderende, undervisere og fagfolk i branchen. Dette vil ikke kun udvide dine horisonter, men også hjælpe dig med at udvikle vigtige færdigheder som kommunikation, samarbejde og problemløsning, der er afgørende i en karriere inden for handel og økonomi.

Praktisk anvendelse og projekter

På HHX gymnasiet vil du ikke kun få teoretisk viden, men også mulighed for at anvende dette i praksis gennem projekter og praktiske øvelser. Dette kan omfatte virkelighedsnære casestudier, hvor du får mulighed for at analysere og løse konkrete problemer, samt samarbejde med lokale virksomheder og organisationer. Disse praktiske erfaringer vil ruste dig til at håndtere virkelige udfordringer og styrke dine problemløsningskompetencer. 

På Niels Brock er der også mulighed for, at læse andre praktiske uddannelse såsom EUX Business og EUD Business

Ofte stillede spørgsmål om HHX

Når du starter på Niels Brock HHX går du først på et 3 måneders grundforløb og 2 ¾ års studieretningsforløb. Niels Brock har 4 HHX gymnasier med forskellige studieretninger. Når du søger om optagelse kan du godt søge Niels Brocks 4 HHX gymnasier som flere prioriteter. Når du er optaget på et af Niels Brocks handelsgymnasier kan du også vælge studieretning på et af de andre Niels Brock handelsgymnasier efter de første tre måneder.

Se vores lille explainer-film om HHX på vores Youtube-kanal

HHX er studieforberedende, og du kan derfor fortsætte på en videregående uddannelse, fx universiteter, handelshøjskoler, seminarier og journalistuddannelser eller på en af de korte videregående uddannelser.  

Det er de fag og niveauer, du vælger, der får indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på - med en HHX er det faktisk de fleste.

 • Afsætning B
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Erhvervsjura C
 • 2. fremmedsprog begyndersprog* A eller
 • 2. fremmedsprog fortsættersprog** B
 • Historie B
 • Informatik C
 • International økonomi B
 • Matematik B
 • Samfundsfag C
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervscase

* Spansk udbydes som sprog på studieretningerne IBB og Business & International Culture.
* Kinesisk udbydes som sprog på studieretningen IBB og Business & International Culture.

** Fransk og tysk

2. fremmedsprog er et begyndersprog på A-niveau eller et fortsættersprog på mindst B-niveau.

På HHX er der et særligt fokus på fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, økonomi og erhvervsjura. Eller valgfag som kulturforståelse, innovation, markedskommunikation og finansiering. Uanset faget præger et internationalt udsyn altid uddannelsen.

Niels Brocks gymnasier har landets højeste gennemsnit for HHX, men ellers er adgangskravene de samme som for andre handelsskoler og gymnasier. Niels Brock optager elever på baggrund af en samlet vurdering af ansøgningen. 

For at blive optaget på HHX skal du have gennemført 9. klasse i en dansk grundskole eller have modtaget tilsvarende undervisning og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Du skal også have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til 9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Hvis du søger ind efter 10. klasse, skal du endvidere i 10. klasse have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter have aflagt enten 9. eller 10. klasseprøver i disse fag.

Du kan blive indkaldt til optagelsesprøve, hvis:

 • Du mangler en eller flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
 • Din skole erklærer dig 'ikke uddannelsesparat'
 • Du har gået på en udenlandsk skole
 • Du ikke kommer direkte fra grundskolen

 

HHX, STX og HTX er alle tre gymnasiale uddannelser, der sigter mod at kunne læse videre på en længerevarende videregående uddannelse på eksempelvis universitetet. Forskellen er de obligatoriske fag og nogle af valgfagene.

På Niels Brock HHX er der et særligt fokus på fag, der har med økonomi, handel, samfund, jura og sprog at gøre. Eller valgfag som kulturforståelse, innovation, markedskommunikation og finansiering. På Niels Brock HHX tilstræber vi også at have et internationalt udsyn i vores undervisning.

På HTX er der et særligt fokus på naturvidenskabelige fag, som bioteknologi, kemi og innovation og STX favner fag af almen karakter fx oldtidskundskab, religion og de mere kunstneriske  fag.

Kontakt studievejledningen

Handelsgymnasiet JTP og Innovationsgymnasiet

Studieadministrationen: 

Telefon: 33 41 91 69

E-mail: julius@brock.dk

 

Optagelsesteamet: 

Telefon: 33 41 98 92

Email: optaghhx@brock.dk

Det Internationale Gymnasium

Studieadministrationen: 

Telefon: 33 41 91 78

E-mail: dighhx@brock.dk

 

Optagelsesteamet: 

Telefon: 33 41 98 92

E-mail: optaghhx@brock.dk

Handelsgymnasiet Nørre Voldgade

Studieadministrationen: 

Telefon: 33 41 91 78

E-mail: thorvald@brock.dk

 

Optagelsesteamet: 

Telefon: 33 41 98 92

E-mail: optaghhx@brock.dk