Niels Brock Institut for Vækstledelse

Petra Kleis 2021 IFV1
Hvorfor Niels Brock og Institut for Vækstledelse?

Niels Brocks Institut for Vækstledelse er oprettet med det formål at udvikle nytænkende uddannelser og kurser rettet mod erhvervslivet med et særligt fokus på at bidrage til fremtidens bæredygtige udvikling og vækst. Danske virksomheder står i forvejen stærkt i forhold til bæredygtige løsninger, men efterspørgslen stiger fortsat, og konkurrencen på de globale markeder bliver hårdere. Bæredygtighed handler ikke blot om at udvise ansvarlighed, men i stigende grad om at integrere verdensmålene i virksomhedens kerneforretning for fortsat at tiltrække investorer og talentfulde medarbejdere og imødekomme krav fra forbrugere i hele verden.

Niels Brock klæder virksomhedsledere på, så de er rustet til at lede virksomhederne ind i fremtiden. Vi har oprettet en række skræddersyede lederkurser, som tilpasses den enkelte virksomheds og branches aktuelle behov.

Fokus på fremtiden

Indholdet er tilpasset din virksomheds/branches aktuelle og fremtidige behov

Maksimal fleksibilitet

Tilpasset undervisning i egen virksomhed eller hos Niels Brock – og enten online, offline eller en kombination

Høj kvalitet

Niels Brock har 140 års erfaring i undervisning indenfor handel og vi rekrutterer altid de bedste undervisere

Om Institut for Vækstledelse

Petra Kleis 2021 IFV3
Sådan foregår et undervisningsforløb sammen med Niels Brock

Vi kan tilpasse undervisningen, så den foregår enten i egen virksomhed eller hos Niels Brock – og enten online, offline eller en kombination. Dermed sikres fleksibilitet for den enkelte virksomhed, selvfølgelig uden at gå på kompromis med det relationelle eller det høje kvalitetsniveau. Sammen med Niels Brock er der mulighed for at udvikle sig som leder uanset ledelsesniveau, da vores uddannelser kan tilpasses den enkelte. Vores dygtige undervisere har en dybtliggende forståelse for handel, som er ledestjernen i vores 140 års erfaring med undervisning. Herunder kan du læse, hvordan vi griber undervisningsforløbene an.

Bæredygtighed er et nyt grundvilkår for erhvervslivet 

Det fundament, som mange virksomheder baserer deres forretningsmodel på, er under forandring. Klimaforandringer, ulighed, urbanisering og andre udfordringer påvirker økonomien i hele verden og griber ind i hver eneste virksomhed og private husstand. Mange af udfordringerne relaterer sig til verdensmålene og en ikke-bæredygtig udvikling. Bæredygtighed er på mange parametre solidt forankret i dansk erhvervsliv, og danske virksomheder har en enestående mulighed for at levere på verdensmålene. Institut for Vækstledelse bidrager uddannelsesmæssigt til virksomhedernes arbejde med at efterleve verdensmålene og udvikle sig i en bæredygtig retning.

Skræddersyede uddannelser for virksomheder og brancher

På Institut for Vækstledelse skaber vi værdi for den enkelte deltager og for virksomheden. Vores undervisning tager udgangspunkt i vores Master Classes inden for Management og Ledelse, men med mulighed for at skræddersy uddannelses- og kursusforløb til virksomhedens aktuelle og fremtidige behov. Uddannelsernes indhold kan relatere sig til alt fra FN’s 17 verdensmål til distanceledelse, nærværende ledelse og ledelse med forståelse for sårbarhed. Vores tone er uhøjtidelig og fokus ligger på det praksisnære, så der kan omsætte teorien direkte til eget arbejdsliv. Målet er at give dig og virksomheden redskaberne til at navigere sikkert og bæredygtigt ind i fremtiden.

Samarbejde med Institut for Fremtidsforskning

Det er viden om fremtiden, der er med til at uddanne virksomheder til vækst. Derfor har vi indgået et samarbejde med Institut for Fremtidsforskning, som skal være med til at pejle vores uddannelser i den rigtige retning. Sammen tuner vi os ind på udviklingen i samfundet, udefrakommende trends og potentialer, der kan omsættes til bæredygtig vækst hos virksomheder og brancher. Målet er uddannelser, der klæder virksomheder på til at arbejde med de globale megatrends, som skal konsolidere virksomhederne til fremtiden.

Samarbejde med Jesper Elling

Den globale pandemi har ændret markant på brancher, markeder og konkurrencesituation. Vi kan derfor i samarbejde med væksteksperten Jesper Elling tilbyde kursus- og inspirationsindlæg, hvor virksomheder bliver præsenteret for vigtigheden af at have en ambitiøs vækststrategi for at sikre en optimal udvikling, fremdrift, lønsomhed og evt. EXIT værdi.

Hvad siger vores kursister

Samarbejdspartnere

For at kunne tilbyde dig uddannelse af højeste kvalitet og de rigtige akkrediteringer, udbyder vi vores lederuddannelser i samarbejde med kendte partnere:

Kontakt

Hvis du er interesseret i at høre mere om Institut for Vækstledelse og vores skræddersyede forløb, kan du kontakte partnerskabschef Betina Sehje. 

Partnerskabschef
Betina Sehje Partnerskabschef

Telefon: 2565 9434 E-mail: bks@brock.dk