PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Iværksætter­uddannelsen

På Niels Brocks helt nye iværksætteruddannelse kan du få hjælp til at starte din egen virksomhed. Her arbejder du i vores inkubatormiljø i hjertet af København, hvor du får stillet gratis workspace til rådighed i et kreativt vækst-hub sammen med andre startups. Du beskæftiger dig full time med opstart af virksomhedfår tilknyttet en mentor fra iværksættermiljøet og har adgang til ekspertbistand i form af advokat og revisor. På iværksætteruddannelsen får du samtidig mulighed for at møde erfarne iværksættere, der giver dig gode forudsætninger for at etablere eller accelerere din virksomhed. På Niels Brocks iværksætteruddannelse er det dit talent og din virksomheds potentiale, der er i fokus.

iStock-641195502.jpg
Kun 35 pladser

Iværksætteruddannelsen gennemføres i bedste iværksætterstil som en forsøgsuddannelse frem til januar 2022. Vi er begrænset til et optag på 35 elever i august 2019.

Start 26. august 2019

Start- og slutdato: 26. august 2019 - 18. juni 2019
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2, København K

Praktiske oplysninger

Hvad kræver det at starte egen virksomhed? Det får du svar på, på vores iværksætteruddannelse i København. Her får du som ung iværksætter de  allerbedste forudsætninger for at komme godt fra start med din virksomhed. Du får værktøjerne, sparringen, trygheden og netværket til at turde springe ud som iværksætter. Teoretisk og praktisk lærer du alt det, du skal vide for at starte, drifte og udvikle en virksomhed – inklusiv det at være leder/chef.

Du lærer at arbejde entreprenant og selvstændigt og opnår værdifulde kompetencer, som du kan bruge både til at starte din egen virksomhed, men også i etablerede virksomheder.

Efter beståede eksamener får du et uddannelsesbevis på, at du er iværksætter.

Iværksætteruddannelsen er skræddersyet til dimittender fra EUX Business (1. del), men er absolut relevant for unge iværksættere med en HHX, HTX, STX , HF-studentereksamen eller en teknisk EUX.

Du søger optagelse via tilmeldingslinket  her på siden. Niels Brock optager de bedst egnede på uddannelsen. Det er ikke et krav, at du allerede har etableret egen virksomhed. Men du skal kunne præsentere drømmen om at starte din egen virksomhed i en motiveret ansøgning.

Iværksætteruddannelsen varer 1 år og består af en praktisk del, hvor du etablerer og/eller udvikler og drifter din egen virksomhed, og en teoretisk del, der består af 14 ugers undervisning/coaching i obligatoriske fag og en afsluttende prøve af 1 uges varighed. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt, som betyder, at undervisningen tager udgangspunkt i dig og din virksomhed. 

Al undervisning foregår i vores nyetablerede vækst-hub, hvor du har mulighed for at netværke med andre startups og modtage sparring, feedback og idéudveksle med både etablerede og nyslåede iværksættere. 

Vores vækst-hub skal give dig de bedste forudsætninger for at starte din egen virksomhed og få succes med iværksætteri på den lange bane. Det er en god begyndelse, hvis man er en ung iværksætter, som drømmer om at gøre entreprenørskab til en levevej.

Du kommer til at have en planlagt arbejdstid på 37 timer/ugen. Du registrerer dine timer i Outlook, hvor du også skriver, når du bruger tid på fx eksterne møder og salgsarbejde. 

Du får en uddannelseskonsulent tilknyttet, som du kan sparre og planlægge arbejdstiden sammen med. 

Fag

Den teoretiske del af uddannelsen understøtter alt det, du har brug for at vide og kunne for at lykkes med din virksomhed. Der er en vekslen mellem teori og praksis. Det betyder, at det, du lærer kan du med det samme overføre til dit praktiske arbejde med virksomheden.  Den teoretiske undervisning er digitalt understøttet, så du kan tilgå fagene uden for den normale undervisningstid og består af følgende fag:

 • Innovation og startup: National og global viden og metoder om processer fra idégenerering, opstart af virksomhed til kommercialisering. Varighed 2 uger
 • Finansiering: Mikroøkonomisk teori og metode om startup-virksomheders finansieringsbehov og –muligheder samt lånefinansiering. Varighed 1 uge
 • Drift og økonomistyring: Viden og metoder om økonomistyringens centrale opgaver og styringsværktøjer. Varighed 3 uger
 • Salg og marketing: Teori og metoder om afsætningsøkonomi, markedsføring og salg. Varighed 3 uger
 • Erhvervsjura: Teori og metoder om afsætningsøkonomi, herunder lovgivning, kontrakter, selskabsret og forsikringsretslige samt aftaleretslige principper. Varighed 1,5 uger
 • Skat og moms:Viden og teori om skatteret, moms og afgifter. Varighed 1 uge
 • Administration:Viden og metoder i planlægning, projektadministration, optimering af arbejdsprocesser, databaser samt kvalitet og service. Varighed 1,5 uger
 • Ledelse og organisation: Teori og metoder om kommunikation, organisationspsykologi, strategisk ledelse. Varighed 1 uge

I den praktiske del af uddannelsen lærer du at:

 • Fremme din entreprenørelle selvtillid
 • Udvikle og drive innovationsprocesser – fra idé til implementering – i nye som eksisterende virksomheder og organisationer
 • Vurdere og formidle problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere
 • Udvikle bæredygtige og skalerbare forretningskoncepter
 • Identificere, udvikle og eksekvere forretningsmuligheder
 • Håndtere komplekse situationer i forbindelse med start af nye projekter, organisationer og virksomheder
 • Udvikle og vurdere forretningsmodeller med udgangspunkt i omverden og markedsvilkår
 • Håndtere ledelsesopgaver i konkrete situationer
 • Udføre opgaver i egen eller andres virksomheders regnskabs- og økonomifunktion
 • Anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt
 • Tage ansvar for virksomhedens administrative processer – herunder service, sagsbehandling, økonomi og statistik
 • Definere målgrupper for produkter og koncepter
 • Identificere, vurdere og håndtere juridiske, finansielle og økonomiske aspekter i relation til iværksætteri og innovation

Der er prøver i de otte obligatoriske fag samt en afsluttende fagprøve. 

Prøverne i de otte obligatoriske fag lægges så vidt muligt i forlængelse af, at du har afsluttet faget. De tilrettelægges som individuelle prøver og er elektronisk baseret. De kan besvares skriftligt og/eller mundtligt i form af videofremlæggelse. 

Den afsluttende fagprøve består af en mundtlig og en skriftlig del, der er en caseopgave og som tager udgangspunkt i din egen virksomhed. Der gives én samlet karakter for den skriftlige og mundtlige del. 

Uddannelsen til iværksætter er en forsøgsuddannelse frem til januar 2022. Den er blevet til efter mange drøftelser med iværksættere og iværksættermiljøet, som længe har efterspurgt en iværksætteruddannelse, som lærer unge iværksættere om rejsen fra opstart af virksomhed til kommercialisering og giver dem gode forudsætninger for at starte egen virksomhed. Forløbet giver dem kort sagt svar på spørgsmålene: Hvordan starter man en virksomhed? og hvad kræver det at starte egen virksomhed? Det er viden, som etablerede og erfarne iværksættere ville ønske, at de havde haft dengang de skulle til at starte egen virksomhed.   

Det har været afgørende for alle aktører omkring iværksætteruddannelsen, at uddannelsen målretter sig unge iværksættere, der er villige til at gå den ekstra mil. Det betyder, blandt andet, at uddannelsen gennemføres i bedste iværksætterstil uden mulighed for SU eller elevløn, ligesom vi i forsøgsperioden er begrænset til et optag på 35 elever i august 2019.

For at sikre opbygning af viden på området, har Niels Brock indgået aftale med Fonden for Entreprenørskab om kvantitativ følgeforskning. Fonden for Entreprenørskab er det nationale videnscenter, hvad angår entreprenørskab i det danske uddannelsessystem. Dermed sikrer vi med iværksætteruddannelsen også vidensopbygning og videndeling gennem Fondens Videnscenter. I følgeforskningsprojektet vil Fonden for Entreprenørskab bidrage til forskningsviden om en helt ny uddannelse samt dokumentere den effekt og værdi, iværksætteruddannelsen har på eleverne.

Kontakt

Dorte Kjærgaard Underviser Iværksætteruddannelsen

Telefon: 23 21 45 31 E-mail: dokj@niels.brock.dk