PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Iværksætter­uddannelsen

På Niels Brocks helt nye iværksætteruddannelse arbejder du i vores inkubatormiljø i hjertet af København, hvor du får stillet gratis workspace til rådighed i et kreativt vækst-hub sammen med andre startups. Du beskæftiger dig full time med opstart, drift og udvikling af din egen virksomhed. Du får en mentor fra iværksættermiljøet og har adgang til ekspertbistand i form af advokat og revisor. Samtidig får du mulighed for at møde erfarne iværksættere, og der fokuseres vedholdende på, at du får de bedste forudsætninger for at etablere eller accelerere din virksomhed. På Niels Brocks iværksætteruddannelse er det dit og din virksomheds talent/potentiale, der er i fokus.

Joshua.jpg
Marius_annahita.jpg
Kun 35 pladser

Uddannelsen gennemføres i bedste iværksætterstil som en forsøgsuddannelse frem til januar 2022. Vi er begrænset til et optag på 35 elever i august 2019.

Praktiske oplysninger

På denne uddannelse får du de allerbedste forudsætninger for at komme godt fra start med din virksomhed. Teoretisk og praktisk lærer du alt det, du skal vide for at starte, drifte og udvikle en virksomhed – inklusiv det at være leder/chef.

Du lærer at arbejde entreprenant og selvstændigt og opnår værdifulde kompetencer, som du kan bruge både i egen, men også i etablerede virksomheder.

Efter beståede eksamener får du et uddannelsesbevis på, at du er iværksætter.

Uddannelsen er skræddersyet til dimittender fra EUX Business (1. del), men er absolut relevant for studenter med en HHX, HTX, STX eller HF-studentereksamen.

Du søger optagelse via tilmeldingslinket (link) her på siden. Niels Brock optager de bedst egnede på uddannelsen. Det er ikke et krav, at du allerede har etableret egen virksomhed. Men du skal kunne præsentere drømmen om den – en gennemarbejdet plan og beskrivelse.

Uddannelsen til iværksætter varer 1 år og består af en praktisk del, hvor du etablerer og/eller udvikler og drifter din egen virksomhed, og en teoretisk del, der består af 14 ugers undervisning/coaching i obligatoriske fag og en afsluttende prøve af 1 uges varighed. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt, som betyder, at undervisningen tager udgangspunkt i dig og din virksomhed. 

Al undervisning foregår i vores nyetablerede vækst-hub, hvor du har mulighed for at netværke med andre startups og modtage sparring, feedback og idéudveksle med både etablerede og nyslåede iværksættere. 

Fag

Den teoretiske del af uddannelsen understøtter alt det, du har brug for at vide og kunne for at lykkes med din virksomhed. Der er en vekslen mellem teori og praksis. Det betyder, at det du lærer kan du med det samme overføre til dit praktiske arbejde med virksomheden.  Den teoretiske undervisning er digitalt understøttet og består af følgende fag:

 • Innovation og startup: National og global viden og metoder om processer fra idégenerering, opstart af virksomhed til kommercialisering. Varighed 2 uger
 • Finansiering: Mikroøkonomisk teori og metode om startup-virksomheders finansieringsbehov og –muligheder samt lånefinansiering. Varighed 1 uge
 • Drift og økonomistyring: Viden og metoder om økonomistyringens centrale opgaver og styringsværktøjer. Varighed 3 uger
 • Salg og marketing: Teori og metoder om afsætningsøkonomi, markedsføring og salg. Varighed 3 uger
 • Erhvervsjura: Teori og metoder om afsætningsøkonomi, herunder lovgivning, kontrakter, selskabsret og forsikringsretslige samt aftaleretslige principper. Varighed 1,5 uger
 • Skat og moms:Viden og teori om skatteret, moms og afgifter. Varighed 1 uge
 • Administration:Viden og metoder i planlægning, projektadministration, optimering af arbejdsprocesser, databaser samt kvalitet og service. Varighed 1,5 uger
 • Ledelse og organisation: Teori og metoder om kommunikation, organisationspsykologi, strategisk ledelse. Varighed 1 uge

I den praktiske del af uddannelsen lærer du at:

 • Fremme din entreprenørelle selvtillid
 • Udvikle og drive innovationsprocesser – fra idé til implementering – i nye som eksisterende virksomheder og organisationer
 • Vurdere og formidle problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere
 • Udvikle bæredygtige og skalerbare forretningskoncepter
 • Identificere, udvikle og eksekvere forretningsmuligheder
 • Håndtere komplekse situationer i forbindelse med start af nye projekter, organisationer og virksomheder
 • Udvikle og vurdere forretningsmodeller med udgangspunkt i omverden og markedsvilkår
 • Håndtere ledelsesopgaver i konkrete situationer
 • Udføre opgaver i egen eller andres virksomheders regnskabs- og økonomifunktion
 • Anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt
 • Tage ansvar for virksomhedens administrative processer – herunder service, sagsbehandling, økonomi og statistik
 • Definere målgrupper for produkter og koncepter
 • Identificere, vurdere og håndtere juridiske, finansielle og økonomiske aspekter i relation til iværksætteri og innovation

Uddannelsen til iværksætter er en forsøgsuddannelse frem til januar 2022. Den er blevet til efter mange drøftelser med iværksættere og iværksættermiljøet. Det har været afgørende for alle aktører omkring uddannelsen, at uddannelsen målretter sig entreprenante unge, der er villige til at gå den ekstra mil. Det betyder, blandt andet, at uddannelsen gennemføres i bedste iværksætterstil uden mulighed for SU eller elevløn, ligesom vi i forsøgsperioden er begrænset til et optag på 35 elever i august 2019.

For at sikre opbygning af viden på området, har Niels Brock indgået aftale med Fonden for Entreprenørskab om kvantitativ følgeforskning. Fonden for Entreprenørskab er det nationale videnscenter, hvad angår entreprenørskab i det danske uddannelsessystem.  Dermed sikrer vi med uddannelsen også vidensopbygning og videndeling gennem Fondens Videnscenter. I følgeforskningsprojektet vil Fonden for Entreprenørskab bidrage til forskningsviden om en helt ny uddannelse samt dokumentere den effekt og værdi, uddannelsen har på eleverne.

Kontakt

Rektor
Annemerete Esmark Thers Rektor

Telefon: 33 41 93 44 E-mail: aet@brock.dk

Start 26. august 2019 Deadline 5. august 2019