Kompetencegivende kursusforløb for ledige

Op til 6 ugers jobrettet uddannelse i hele din dagpengeperiode

Du har sikkert også hørt det mange gange. Arbejdsgivere har tilbøjelighed til at vælge proaktive kandidater med de rette kompetencer. Derfor er det vigtigt, at du efteruddanner dig, især hvis du mangler kompetencerne til det job, du drømmer om. Det kan være en styrke at have viden om persontyper, hvis du vil arbejde med ledelse eller kundeservice eller debit og kredit, hvis du vil arbejde med bogholderi og regnskab.

Hos Niels Brock har vi lang erfaring med at hjælpe ledige på vej i job og vi vil også rigtig gerne hjælpe dig. Vi tilbyder flere skræddersyede forløb til dig, der har ret til en gratis jobrettet uddannelse i op til 6 uger i hele din dagpengeperiode.
Alle vores kurser for ledige er på den landsdækkende positivliste. Kurserne afholdes centralt i København og dækker emner som ledelse, digital handel, regnskab og IT. Du kan downloade vores efterårskatalog og læse mere om de forskellige forløb herunder.

6 Ugers Jobrettet
Vælg mellem følgende kompetencegivende forløb

Praktiske oplysninger

I Bekendtgørelsen om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, står der blandt andet: 

Adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 1. Ledige, der er dagpengeberettigede efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan deltage i jobrettet uddannelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Retten gælder for:

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), har ikke ret til jobrettet uddannelse efter denne bekendtgørelse.

§ 3. 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år.

§ 4. En person, som er påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, kan fortsætte med uddannelsen som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag i dagpengeperioden, forudsat at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse, og at personen er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse. Det er ikke en betingelse, at personen har deltaget i en samtale i jobcentret. jf. § 7.

Et kompetenceforløb har typisk en varighed på 13-30 dage og lever derfor fuldt op til de rettigheder, du har som ledig i forbindelse med 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du er først endeligt tilmeldt, når vi har modtaget underskrevet AR237 fra din A-kasse. Som en ekstra service, har vi dog præudfyldt en AR237 for hvert oprettet hold, som du finder på hver kursusside, når du vil tilmelde dig.

  • Du downloader en blanket, når du klikker Tilmeld her, hvis du er ledig.
  • Når du har udfyldt blanketten, skal du sende den til din A-kasse som sender videre til dit jobcenter og tilbage til Niels Brock kursuscenter. 

Det er din uddannelsesbaggrund, der er afgørende for, om du kan få uddannelse, mens du er ledig. 6 ugers jobrettet uddannelse er som udgangspunkt målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse i bagagen.

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse 

Din arbejdsløshedskasse træffer afgørelse om din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og dit jobcenter skal vejlede dig om muligheden for 6 ugers kurserne for ledige, hvis du anmoder om det, og det er også dit jobcenter, der betaler for din uddannelse.
Som ledig kan du maksimalt deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb. Det vil sige, at vælger du et kursus på 1 dag, har du opbrugt din ret til yderligere jobrettet uddannelse. Det er altså en god ide at prioritere længere forløb, når du skal vælge kurser for ledige.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i den jobrettede uddannelse, skal du både framelde dig hos kursusafdeling for efteruddannelser, på kursus@brock.dk og hos dit jobcenter.

Framelding skal ske før første kursusdag for din jobrettede uddannelse. Sker frameldingen efter kursusstart, vil jobcentret eller a-kassen blive opkrævet fuld deltagerbetaling.

Når du søger 6 ugers jobrettet uddannelse kan du vælge forløb fra Positivlisten, som offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet. Den landsdækkende positivliste udarbejdes af de relevante ministerier i et samarbejde med Beskæftigelsesrådet.

Niels Brock udbyder ovenstående forløb samt en række andre af disse forløb fra positivlisten.

Niels Brock har ikke et udbud fra den Regionale positivliste.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

FAQ

Er du ledig i 1. ledighedsperiode har du ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Du kan downloade og udfyld en AR237 blanket på kursussiden og sende den videre til din A-kasse.

Er du i 2. ledighedsperiode skal du henvende dig til dit jobcenter, som vil udarbejde en købsaftale, som skal sendes til Niels Brock.

Du er tilmeldt, når vi modtager den godkendte AR237 retur fra din A-kasse eller en købsaftale fra dit jobcenter.

Hvis du gerne vil tilmeldes enkelte hold i stedet for 6 ugers forløb, kan du også det. Når du har udvalgt de kurser du gerne vil tilmeldes kontakter du Kristina Christiansen på mail kec@brock.dk og beder om en AR237, som du skal udfylde og sende videre til din A-kasse.

Du betragtes som værende i arbejde i fritstillingsperioden og du skal tilmelde dig via efteruddannelse.dk med din NEM-ID.

Du kan søge befordringsgodtgørelse efter samme regler som for SKAT.

Du kan hente ansøgningen i receptionen eller på følgende link og derefter sende den til din A-kasse.

DI_business_par_pige_griner.jpg

Forårskatalog 2022

Vi har samlet alle vores hold for ledige i et efterårskatalog som du kan downloade her. Alle kurserne er en del af den landsdækkende positivliste og er 6 ugers gratis uddannelse, som giver dig tid til at fordybe dig og forbedre dine kompetencer til arbejdsmarkedet.

Kontakt

Kursussekretær
Kristina Christiansen Kursussekretær

Telefon: 33 41 91 13 E-mail: kec@brock.dk