Niels_Brock - Personligt lederskab online.jpg
 • Online
 • 27 dage
 • 16.479,00 kr.

Digital handel

Digital handel er for dig, der gerne vil arbejde indenfor handel og administration og være en del af virksomhedens online tilstedeværelse. Det kan også være for dig, der allerede har arbejdet med salg/handel og fx har været ansat indenfor detail, rejsebranchen eller været en del af oplevelsesindustrien, men ikke kan vende retur til dit tidligere job efter nedlukningerne. Så kan du bruge alle dine erhvervede kompetencer og på digital handel tillære det, du skal bruge, for at søge nyt job i verdens hurtigst voksende branche – online salg/handel og markedsføring. Alt indenfor online.

Mål med kurset

På Digital handel giver vi dig viden om og undervisning i fx kunderejsen, content, SEO, Google Analytics, Google Ads, storytelling, dataanalyse og sikkerhed, online kommunikation, websites, visuel markedsføring og præsentation fx video og selvfølgelig alle de sociale kanaler fx Facebook og Instagram, omnichannel og meget mere. Du får værktøjer og viden, som du kan anvende fra dag 1 i en virksomhed. Den viden du får kan anvendes i alle former for online salg uanset hvad, du skal sælge. At sælge og markedsføre online er et håndværk, du kan anvende i alle virksomheder – både B2B og B2C.

Vi hjælper dig også med din jobsøgning, med kontakter, dit CV osv. i de 6 uger du er på kursus hos os.

Målgruppe Kurset retter sig mod ledige i AMU-målgruppen. Kurset er på den landsdækkende positivliste over jobrettet uddannelse i op til 6 uger.

Start 16. august 2021

Start- og slutdato: 16. august 2021 - 21. september 2021
Sted: Onlineforløb
Læs mere

Dato              Ugedag          Tidspunkt                                            

44373, Anvendelse af præsentationsprogrammer                    

16.08.21         mandag     08.10-11.30            Online         

17.08.21         tirsdag       08.10-11.30            Online                  

 

45951, Kundeanalyse og e-strategi             

18.08.21         onsdag      08.10-15.30            Online

19.08.21         torsdag      08.10-15.30            Online

                    

45953, E-markedsføring og reklameindsats                     

20.08.21         fredag       08.10-15.30            Online

23.08.21         mandag     08.10-15.30            Online

                    

47562, Valg af markedsføringskanal                             24.08.21         tirsdag       08.10-15.30            Online

25.08.21         onsdag      08.10-15.30            Online

 

47301, Tekster til nettet - formulering og opbygning                  

26.08.21         torsdag      08.10-15.30            Online

27.08.21         fredag       08.10-15.30            Online

 

45859, Billedredigering i medarbejderens jobfunktion                        

30.08.21         mandag     08.10-15.30            Online

31.08.21         tirsdag       08.10-15.30            Online

 

49556, Anvendelse af sociale medier i virksomheden           

01.09.21         onsdag      08.10-15.30            Online

02.09.21         torsdag      08.10-15.30            Online

03.09.21         fredag       08.10-15.30            Online

 

47341, Sociale medier som kommunikationskanal i detail                    

06.09.21         mandag     08.10-15.30            Online

                    

40995, Nye kunder via viral markedsføring                      

07.09.21         tirsdag            08.10-15.30                            Online
08.09.21         onsdag           08.10-15.30                            Online


45563, Håndtering af data i virksomhedens it-systemer                                  09.09.21         torsdag      08.10-15.30            Online

10.09.21         fredag       08.10-15.30            Online

 

48653, Håndtering af personoplysninger               13.09.21         mandag     08.10-15.30            Online

14.09.21         tirsdag       08.10-15.30            Online

 

47189, Online kundeservice og -rådgivning  

15.09.21         onsdag      08.10-15.30            Online         
16.09.21         torsdag      08.10-15.30            Online

 

45955, E-administration og betalingssystemer

17.09.21         fredag       08.10-15.30            Online
20.09.21         mandag     08.10-15.30            Online

 

40754, Anvendelse af pivot-tabeller

21.09.21         tirsdag       08.10-15.30            Online

 

27 dage - Forbehold for ændringer.

Praktiske oplysninger

Kursusforløbet udbydes i samarbejde med Stenroos (www.stenroos.dk) og baserer sig på følgende AMU kurser under erhvervsgruppen for salg, indkøb og markedsføring:

Anvendelse af præsentationsprogrammer (2 dage):

 • Du lærer at fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.
 • Du lærer at anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

Kundeanalyse- og e-strategi (2 dage)

 • Med udgangspunkt i firmaets e-strategi, lærer du at styrke virksomhedens markedsføringsindsats med reklameplacering på onlinemedier.
 • Du lærer at målrette markedsføringen via oprettelsen/placeringen af websites indeholdende søgeord, link fra referencer og interesseforums i forhold til specifikke tilbud eller nyheder som bliver præsenteret på internettet.
 • Du lærer at styrke virksomhedens markedsføringsindsats i forhold til at udarbejde reklamemateriale til enkelte e-kampagner, som skal indrykkes i de trykte reklamemedier.
 • Du lærer at generere og behandle online besøgsdata og udarbejde forslag til justering af virksomhedens markedsføringsplaner.

E-markedsføring og reklameindsats (2 dage)

 • Du lærer at varetage det administrative arbejde med e-markedsføring og reklameplacering på onlinemedier. På kurset arbejdes med søgeord og onlinebesøgsdata til brug ved udarbejdelse af generel e-markedsføringsplanlægning og e-annonceringskampagner, herunder markedsføringsmuligheder med blogs, bannere, affiliate m.m..

Valg af markedsføringskanal (2 dage)

 • Du får viden om segmentering som værktøj til målgruppeudvælgelse samt viden om forskellige online og offline markedsføringskanaler, herunder sociale medier og internetbaserede netværk, vurdere og udvælge den mest relevante markedsføringskanal til en udvalgt målgruppe.
 • Du lærer at deltage i arbejdet med at iværksætte en markedsføringskampagne i forskellige markedsføringskanaler, fx med input til opsætning af annoncer, valg af søgeord, mv.

Tekster til nettet - formulering og opbygning (2 dage)

 • Du lærer at skrive og redigere tekster til hjemmesider, intranet og andre elektroniske kanaler, så de udnytter mediets særlige præmisser og fremstår overskuelige og brugervenlige. Endvidere kan du anvende teknikker til at gøre teksterne søgemaskineoptimerede ved at anvende nøgleord, præcise sidetitler og links. Endeligt kan du vurdere anvendelsen af og inddrage nye elektroniske kommunikationsmedier.

Billedredigering i medarbejderens jobfunktion (2 dage)

 • Du lærer på et grundlæggende niveau redigere digitale billeder ved udførelsen af arbejdsopgaver hvor der benyttes digitale billeder som dokumentation.
 • Du lærer også på en simpel måde at lave billedredigering til brug for opgaver såsom sagsdokumentationteknisk dokumentation, præsentationsmateriale til salg, hjemmeside og produktblade, instruktion og undervisning samt e-handel.
 • Du lærer at klargøre digitale billeder til udgivelse i digitale formater og på print.

Anvendelse af sociale medier i virksomheden (3 dage)

 • Du lærer at anvende sociale medier til markedsføring og branding af virksomheden. Du kan formulere tekst, anvende billeder, konkurrencer, storytelling og andre midler på de sociale medier, til at kommunikere med virksomhedens kunder, leverandører og andre interessenter.
 • Du lærer at bruge sociale medier til målrettet at fastholde og tiltrække kunder, samt udbygge kundeloyalitet i virksomheden.
 • Du lærer at medvirke ved udvikling af virksomhedens e-koncept og kan anvende sociale medier, der understøtter virksomhedens e-strategi. Deltageren kender lovmæssige krav ved brug af sociale medier, herunder GDPR.

Sociale medier som kommunikationskanal i detail (1 dag)

 • Du vil få kendskab til forskellige sociale medier og til hvordan detailhandelsvirksomheder kan anvende sociale medier som kommunikationskanal til kunder og medarbejdere.

Nye kunder via viral markedsføring (2 dage)

 • Du lærer at bruge viral markedsføring til at styrke virksomhedens online markedsføringsindsats. Der arbejdes med forskellige virale markedsføringsmedier og -kanaler, bl.a. sociale netværk, nichesites, communities, blogs mm.
 • Du lærer at placere/uploade markedsføringskampagnen i de relevante medier.

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer (2 dage)

 • Du vil lære at bruge virksomhedens it-system til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
 • Du lærer at håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen/konsekvensen af at anvende gyldige/ugyldige data.

Håndtering af personoplysninger (2 dage)

 • Efter kurset kan du behandle personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og selvstændigt skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger samt identificere risici herved og klarlægge procedure for håndtering af berigtigelse og sletning af data samt håndtering ved databrud.

Online kundeservice og rådgivning (2 dage) 

 • Du lærer at servicere, rådgive og kommunikere med kunder og samarbejdspartnere på online fora såsom blogs og e-nyhedsbreve og derved øge kendskabet til og tilfredsheden med virksomhedens produkter og services.

E-administration og betalingssystemer (2 dage)

 • Med udgangspunkt i et valgt system lærer du at bruge elektroniske kommunikations- og transaktionsløsninger for at optimere administrative arbejdsgange ved online salg og forsendelser af varer.
 • Du lærer at bruge transaktions- og betalingsdata for genbestilling af varer og bogføring af køb og salg elektronisk. Du kan også generere og behandle besøgs- og salgsstatistikker for tilpasning af firmaets salgsstrategier.

Anvendelse af pivot-tabeller (1 dag)

 • Du lærer at analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller fx statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram.
 • Du lærer at præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer.

Efter denne 6-ugers jobrettede uddannelse kan du fx søge job som:

 • E-handelsassistent
 • E-commerce salgsassistent
 • E-mailmarketing medarbejder
 • Webshopmedarbejder
 • Webshopassistent
 • Social Media Manager
 • Online salg- og kundeservice
 • SEO-medarbejder
 • E-mailmarketing medarbejder

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Undervisningen foregår primært online fra 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Det er din uddannelsesbaggrund, der er afgørende for, om du kan få uddannelse, mens du er ledig. 6 ugers jobrettet uddannelse er som udgangspunkt målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse i bagagen.

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

 • Er ledig og ufaglært
 • Er ledig og faglært
 • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse 

Din arbejdsløshedskasse træffer afgørelse om din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og dit jobcenter skal vejlede dig om muligheden for 6 ugers kurserne for ledige, hvis du anmoder om det, og det er også dit jobcenter, der betaler for din uddannelse.

I Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, står der blandt andet: 

Adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 1. Ledige, der er dagpengeberettigede efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan deltage i jobrettet uddannelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Retten gælder for:

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), har ikke ret til jobrettet uddannelse efter denne bekendtgørelse.

§ 3. 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år.

§ 4. En person, som er påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, kan fortsætte med uddannelsen som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag i dagpengeperioden, forudsat at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse, og at personen er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse. Det er ikke en betingelse, at personen har deltaget i en samtale i jobcentret. jf. § 7.

Når du søger 6 ugers jobrettet uddannelse kan du vælge forløb fra Positivlisten, som offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet. Den landsdækkende positivliste udarbejdes af de relevante ministerier i et samarbejde med Beskæftigelsesrådet.

Niels Brock udbyder ovenstående forløb samt en række andre af disse forløb fra positivlisten.

Her kan du læse mere om praktiske oplysninger vedrørende kurser for ledige. Læs her.

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Løntabsgodtgørelse i forbindelse med voksen- og efteruddannelse (VEU)

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor fuld pris for at tage projektlederuddannelsen.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

 

Prøver i AMU

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær
Kristina Christiansen Kursussekretær

Telefon: 33 41 91 13 E-mail: kec@brock.dk