AMU-kurser

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelse, og et AMU-kursus er en erhvervsrettet uddannelse eller efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere i både private og offentlige virksomheder. Efteruddannelse på AMU-kursus er offentligt støttet og foregår på H. C. Andersens Boulevard centralt i København. Lige ved Vesterport St. 

Et AMU-kursus på Niels Brock er for dig, der har eller søger at opkvalificere dig indenfor kontor, handel eller detail. 

Hvorfor skal du vælge et AMU forløb hos Niels Brock?

AMU kurser er offentligt støttede, så

deltagerprisen er attraktiv
Du kan tilmelde dig et kursus til 126 kr pr dag, hvis du tilhører AMU-målgruppen

Arbejdgivere kan få

løntabsgodtgørelse på 892 kr pr dag
for at kompetenceudvikle en fuldtidsansat medarbejder

Vi har erfarne og dygtige

undervisere med praksiserfaring
og det du lærer kan umiddelbart omsættes i daglig praksis

Du får dokumentation for dine kompetencer med et

kursusbevis
alle kurser afsluttes med en prøve

Du kan vælge mellem følgende kategorier

Er jeg en del af AMU-målgruppen hvis:

Hvis du har en praktisk uddannelse indenfor et bestemt erhverv, fx. frisør, ekspedient, smed eller tømrer, er du i AMU-målgruppen. 

Hvis du er ledig, og kan få kurset gennem din a-kasse, dvs. som 6 ugers selvvalgt uddannelse, så er kurset gratis for dig. Du skal bruge en blanket AR237 som skal udfyldes af dig og din a-kasse inden vi kan tilmelde dig. Er det dit jobcenter der skal godkende din tilmelding, skal jobcentret sende et betalingstilsagn til os.

Hvis du har en videregående uddannelse er du som udgangspunkt ikke i AMU-målgruppen, men deltagerprisen er også attraktiv for dig, for den kan ligge helt nede på 720 kr pr kursusdag.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

FAQ

Du finder alle Niels Brocks AMU forløb her. Når du har fundet det AMU kursus du gerne vil på, klikker du på tilmeld knappen på siden og bliver sendt videre til voksenuddannelse.dk. Tilmelding skal ske via voksenuddannelse.dk og det kræver en digital signatur/NEM-ID for at tilmelde sig på voksenuddannelse.dk

Du tilmelder dig det AMU forløb du vil på med din NEM-ID og oplyser at du er i job samt dit firmas cvr. Dernæst vælger du, at du selv skal betale.

Dit firma tilmelder dig med digital signatur til kurset på voksenuddannelse.dk – som regel er det din personaleafdeling, der kan tilmelde dig.

Du betragtes som værende i arbejde i fritstillingsperioden og du skal tilmelde dig via voksenuddannelse.dk med din NEM-ID.

Det kræver en digital signatur for dit firma for at kunne foretage tilmelding samt ansøgning om VEU godtgørelse på voksenuddannelse.dk. 

Er der tvivl om firmaet har en digital signatur med rettigheder til voksenuddannelse.dk, kan dette tjekkes på www.virk.dk under Medarbejdersignatur/Få og tildel rettigheder.

Dit firma kan søge VEU godtgørelse på voksenuddannelse.dk. Dette sker i forbindelse med tilmeldingen. Der kan søges VEU for kursister på AMU kurser med en uddannelse til og med faglært.

I 2021 er løntabsgodtgørelsen på 892 kr pr kursusdag for at kompetenceudvikle din medarbejder. 

Du kan søge befordringsgodtgørelse efter samme regler som for SKAT. Befordringsgodtgørelse søges i forbindelse med tilmeldingen på voksenuddannelse.dk med din NEM-ID.

Har du en uddannelse til og med faglært vil du være under AMU bekendtgørelsen – dvs. at du skal betale den lave pris samt, at der kan søges VEU godtgørelse.

Har du en videregående uddannelse vil prisen for AMU kurser være den fulde pris – se om uddannelsen er videregående på ”Tilhører du AMU-målgruppen?” på selve siden. 

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk
Kursussekretær
Kristina Christiansen Kursussekretær

Telefon: 33 41 91 13 E-mail: kec@brock.dk