Åbent værksted

Niels Brock Videreuddannelse udbyder fleksibel uddannelse via vores åbne værksted. Du kan se mulighederne nedenfor.

Mål med kurset

I værkstedet kan du selv bestemme, hvilke datoer og dage, du følger kurset. Så længe du bare holder dig til de uger, hvor værkstedet er åbent. I værkstedet styrer du selv din egen indlæring, men der er hele tiden en underviser tilstede. Du arbejder med selvinstruerende materialer og kan i løbet af dagen modtage små oplæg fra underviseren og evt. arbejde sammen med andre deltagere.

DU KAN TILMELDE DIG FØLGENDE IT-KURSER 

 • 47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster – 2 dage
 • 47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram – 1 dag
 • 47215 Opstilling og layout i tekst – 2 dage
 • 44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion – 1 dag
 • 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger – 2 dage
 • 44346 Design og automatisering af regneark – 2 dage
 • 40750 Præsentation af tal i regneark – 1 dag
 • 45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer – 2 dage
 • 47293 E-mail til jobbrug – 2 dage
 • 40749 Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer – 1 dag
 • 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer – 2 dage
 • 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug – 1 dag

Varighed af kurset 4 dage

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk