Årsafslutning af bogholderiet

Kurset er til dig, der medvirker til årsafslutning af virksomhedens bogholderi. På kurset lærer du at foretage nødvendige efterposteringer, samt selvstændigt foretage enkle regnskabsopstillinger.

Mål med kurset

Efter kurset er du i stand til at medvirke til årsafslutning af virksomhedens bogholderi. Du kan endvidere assistere ved regnskabsudarbejdelsen ved anvendelse af årsafslutningsark, foretage efterposteringer til regnskabet og udarbejde enkle regnskabsopstillinger.

Målgruppe Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/økonomiafdeling.
AMU-nr 40008
Varighed af kurset 2 dage
Ufaglært/faglært 248 kr.
Videregående uddannelse 1.173 kr.

Start 30. marts 2020

Start- og slutdato: 30. marts 2020 - 31. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 9. marts 2020 kl. 12:00

Start 30 marts 2020

Start- og slutdato: 30. marts 2020 - 31. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 9. marts 2020 kl. 12:00

Start 18. juni 2020

Start- og slutdato: 18. juni 2020 - 19. juni 2020
Tilmeldingsfrist: 28. maj 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 871,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk