Anvendelse af periodisk beregning og registrering

På kurset arbejder du med bogføring af løn, afskrivninger samt køb og salg af anlægsaktiver. Du lærer om de nødvendige beregninger og bogføring for afskrivninger, samt får viden om vurdering af anlægsaktiver i det hele taget.

Mål med kurset

Efter kurset kan du anvende periodisk beregning og registrering i forbindelse med løn, afskrivninger og salg af inventar. Du har kendskab til opbygning af en lønseddel og kan bogføre løn samt foretage afregninger til Skat m.fl.

Målgruppe Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr 47382

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet arbejder vi med kendskab til lovgivningen omkring afskrivninger og salg af anlægsaktiver og du lærer at beregne og bogføre både lineære afskrivninger og saldoafskrivninger. Vedrørende køb og salg lærer du at foretage beregninger af tab eller fortjeneste samt bogføre de afledte poster.

Du bør have lidt regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomhed eller en institution. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk