Anvendelse af personaledatabaser (venteliste)

På kurset lærer du at registrere fravær, uddannelse og løn, oprette, redigere og slette poster, udarbejde udtræk fra databasen og sikre at lovgivningen overholdes i forbindelse med behandling af data.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært at anvende en personaledatabase til almindeligt forekommende personaleregistreringsopgaver såsom sygefravær, uddannelse mv., under hensyntagen til den gældende lovgivning på området. Du har desuden lært at oprette, redigere og slette poster i databasen samt foretage relevante dataudtræk og generere rapporter.

Målgruppe Du er i HR-funktionen beskæftiget med anvendelse af personaledatabaser.
Varighed af kurset 1 dag
Pris 118,00 kr.
AMU-nr 40403

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren. 

Kurset henvender sig til dig der arbejder med HR i det daglige. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk