Anvendelse af Pivot-tabeller

På kurset lærer du at analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller, såsom statistikker, interaktive rapporter og analyse af data fra økonomiprogram.

Mål med kurset

Efter kurset er du rustet til at analysere store datamængder ved hjælp af Excel pivot-tabeller, såsom statistikker, interaktive rapporter og analyse af data fra økonomiprogram. Du har desuden lært at præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.
AMU-nr 40754
Varighed af kurset 1 dag
Ufaglært/faglært 186 kr.
Videregående uddannelse 696 kr.

Start 26. februar 2019

Start- og slutdato: 26. februar 2020 - 26. februar 2020
Tilmeldingsfrist: 2. februar 2020 kl. 12:00

Start 26. marts 2020

Start- og slutdato: 26. marts 2020 - 26. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 2. marts 2020 kl. 12:00

Start 25. maj 2020

Start- og slutdato: 25. maj 2020 - 25. maj 2020
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 871,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk