Anvendelse af regneark til enkle beregninger

Excel 1

På kurset Anvendelse af regneark til enkel beregninger lærer du at oprette samt redigere i eksisterende regneark. Du opretter enkle formler og vil også kunne formatere et regneark, så det er pænt og overskueligt. Har du brug for at kunne filtrere og sortere i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser og prislister, så er dette kursus det rette.

NielsBrock_7000.jpg (1)
Mål med kurset

Efter kurset kan du:

  • oprette nye og redigere eksisterende regneark
  • oprette enkle formler
  • formatere et regneark
  • sortere og filtrere data
  • definere sideopsætning til udskrivning

Målgruppe Kurset er for dig med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
AMU-nr 47218
Varighed af kurset 2 dage
Ufaglært/faglært 376 kr.
Videregående uddannelse 1.194 kr.

Start 23. april 2020

Start- og slutdato: 23. april 2020 - 24. april 2020
Tilmeldingsfrist: 10. april 2020 kl. 12:00

Onlineforløb

Start- og slutdato: 15. maj 2020 - 20. maj 2020
Sted: Online

Start 25. maj 2020

Start- og slutdato: 25. maj 2020 - 26. maj 2020
Tilmeldingsfrist: 12. maj 2020 kl. 12:00

Start 18. juni 2020

Start- og slutdato: 18. juni 2020 - 19. juni 2020
Tilmeldingsfrist: 5. juni 2020 kl. 12:00

Start 10. august 2020

Start- og slutdato: 10. august 2020 - 28. juli 2020
Tilmeldingsfrist: 10. august 2020 kl. 12:00

Start 10. september 2020

Start- og slutdato: 10. september 2020 - 11. september 2020
Tilmeldingsfrist: 28. august 2020 kl. 12:00

Start 22. oktober 2020

Start- og slutdato: 22. oktober 2020 - 23. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2020 kl. 12:00

Start 11. november 2020

Start- og slutdato: 11. november 2020 - 12. november 2020
Tilmeldingsfrist: 29. oktober 2020 kl. 12:00

Start 10. december 2020

Start- og slutdato: 10. december 2020 - 11. december 2020
Tilmeldingsfrist: 27. november 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk