Anvendelse af regneark til enkle beregninger Excel 1

Kurset henvender sig til nye og kommende bruger af Excel. Er du selvlært eller har du kun brugt en mindre del af Excel, kan du også have stor nytte af kurset. Efter uddannelsen kan du oprette regneark med enkle formler og redigere i eksisterende regneark, herunder kopiere formler og sortere data. Du kan formatere regnearksopstillinger og vælge din egen sideopsætning med sidehoved og -fod.

Mål med kurset

Du lærer at oprette nye regneark og redigere i eksisterende. Du arbejder med at oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering. Desuden kan du formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt. Du arbejder med at sortere og filtrere data i eksempelvis kunde- produkt- og medarbejderlister. Du vil eksempelvis være i stand til at udtrække en liste over medarbejdere i et bestemt område og bestemt aldersgruppe. Og du kan definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
AMU-nr 47218
Varighed af kurset 2 dage
Ufaglært/faglært 372 kr.
Videregående uddannelse 1.173 kr.

Start 20. februar 2020

Start- og slutdato: 20. februar 2020 - 21. februar 2020
Tilmeldingsfrist: 7. februar 2020 kl. 12:00

Start 19. marts 2020

Start- og slutdato: 19. marts 2020 - 20. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 6. marts 2020 kl. 12:00

Start 23. april 2020

Start- og slutdato: 23. april 2020 - 24. april 2020
Tilmeldingsfrist: 10. april 2020 kl. 12:00

Start 25. maj 2020

Start- og slutdato: 25. maj 2020 - 26. maj 2020
Tilmeldingsfrist: 12. maj 2020 kl. 12:00

Start 18. juni 2020

Start- og slutdato: 18. juni 2020 - 19. juni 2020
Tilmeldingsfrist: 5. juni 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 871,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk