Anvendelse af store datamængder i regneark

På kurset lærer du om håndtering og forståelse af store datamængder i et Excel regneark. Kurset varer en dag og kræver ingen specielle forudsætninger.

Mål med kurset

Efter kurset kan du håndtere store datamængder i Excel, for eksempel ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Du har lært at foretage en hensigtsmæssig tilretning af Excel regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre eksempelvis anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Du har desuden lært - på baggrund af store regneark - at udtrække oplysninger til viderebearbejdning, for eksempel taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.
Varighed af kurset 1 dag
Pris 190,00 kr.
AMU-nr AMU-nr.40748

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren. 

Kursusforløbet henvender sig til dig der gerne vil lære mere om regnskabshåndtering. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk