Behandling af insolvensskifte

På kurset lærer du i samarbejde med advokaten at forberede og ekspedere almindeligt forekommende dokumenter i forbindelse med behandling af betalingsstandsninger, konkursboer og tvangsakkorder.

Mål med kurset

Efter kurset er du i stand til at forberede og i samarbejde med advokaten ekspedere almindeligt forekommende dokumenter i forbindelse med behandling af betalingsstandsninger, konkursboer og tvangsakkorder.

Målgruppe Målgruppen er primært uddannede advokatsekretærer, der har fået nye arbejdsområder og derfor har brug for indsigt i det nye område, og advokatsekretærer der i forvejen arbejder med området men som har brug for en brush up. Derudover henvender uddannelsen sig også til personer der ikke er advokatsekretæruddannede, men har brug for specifikke moduler inden for området til at understøtte deres primære arbejdsfunktion.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr AMU-nr.45844

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren. 

Kursus er målrettet dig der har en administrativ funktion på et advokatkontor. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk