Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

På kurset har du at gøre med de omkostninger, der er belagt med moms og på, hvornår virksomheden må fratrække momsen helt, delvist eller slet ikke. Ligeledes afsluttes momsregnskabet, og afregningstidspunktet fastsættes ud fra virksomhedens aktivitet og størrelse.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært at registrere dagligt forekommende bilag til finansbogholderiet, vedrørende køb og salg og omkostninger og at udarbejde en kasserapport, med tilhørende udregninger, postering og kassedifference samt afstemninger. Du har fået kendskab til momsvejledningen og dens almindelige regler, og du har lært at beregne og registrere moms samt afslutte det periodiske momsregnskab.

Målgruppe Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.
AMU-nr 47381
Varighed af kurset 2 dage
Ufaglært/faglært 252 kr.
Videregående uddannelse 1.194 kr.

Start 3. juni 2020

Start- og slutdato: 3. juni 2020 - 4. juni 2020
Tilmeldingsfrist: 17. maj 2020 kl. 12:00

Start 26. august 2020

Start- og slutdato: 26. august 2020 - 27. august 2020
Tilmeldingsfrist: 9. august 2020 kl. 12:00

Start 21. oktober 2020

Start- og slutdato: 21. oktober 2020 - 22. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 4. oktober 2020 kl. 12:00

Start 25. november 2020

Start- og slutdato: 25. november 2020 - 26. november 2020
Tilmeldingsfrist: 8. november 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk