Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

På kurset har du at gøre med de omkostninger, der er belagt med moms og på, hvornår virksomheden må fratrække momsen helt, delvist eller slet ikke. Ligeledes afsluttes momsregnskabet, og afregningstidspunktet fastsættes ud fra virksomhedens aktivitet og størrelse.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært at registrere dagligt forekommende bilag til finansbogholderiet, vedrørende køb og salg og omkostninger og at udarbejde en kasserapport, med tilhørende udregninger, postering og kassedifference samt afstemninger. Du har fået kendskab til momsvejledningen og dens almindelige regler, og du har lært at beregne og registrere moms samt afslutte det periodiske momsregnskab.

Målgruppe Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr 47381

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren. 

Du bør som minimum have erfaring med at varetage registrering og bogføring af daglige bilag.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 28. november 2018 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

Start 15. januar 2019 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

Start 12. marts 2019 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

Start 3. juni 2019 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

Start 29. august 2019 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

Start 24. oktober 2019 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

Start 26. november 2019 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport