Debitorstyring

På kurset lærer du at udarbejde kreditpolitik, rykkerprocedurer, betalingsvilkår, foretage kreditvurdering af såvel nye som nuværende debitorer og måle og veje debitorer til årsrapporten.

Mål med kurset

Efter kurset kan du varetage den samlede debitorstyring i din virksomhed, herunder foretage løbende kreditvurdering, samt vurdere regnskaber af nye såvel som eksisterende kunder. Du har lært at bruge de relevante funktioner i et elektronisk bogføringssystem.

Målgruppe Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med debitorstyring, herunder oprettelse af debitorer, kreditvurdering, rykkerprocedurer, rentetilskrivning og betalings- og leveringsvilkår.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr 45964

Praktiske oplysninger

Under kurset lærer du at lave en debitorpolitik for virksomheden, opstille optimale betalingsbetingelser, sikre overholdelse af de aftalte kreditvilkår, gennemføre en effektiv rykkerprocedure for udestående fordringer og foretage vurdering af debitor tilgodehavender. Du får kendskab til muligheder for inddrivelse af tilgodehavender og kan registrere eventuelle tab på debitorer, og du får kendskab til principper for likviditetsstyring i en virksomhed.

Du arbejder med debitorstyring, herunder oprettelse af debitorer, kreditvurdering, rykkerprocedurer, rentetilskrivning og betalings- og leveringsvilkår.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 26. november 2018 Debitorstyring

Start 15. januar 2019 Debitorstyring

Start 12. marts 2019 Debitorstyring

Start 11. juni 2019 Debitorstyring

Start 27. august 2019 Debitorstyring

Start 3. oktober 2019 Debitorstyring

Start 18. november 2019 Debitorstyring