Design og automatisering af regneark Excel 2

Kurset henvender sig til dig med et grundlæggende kendskab til Excel. Efter uddannelsen kan du arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark. Du lærer en række nye funktioner og at lave grundlæggende diagrammer.

Mål med kurset

Du lærer at lave en firmatotal på ét ark ud fra afdelingstal på de andre ark. Du lærer en række nye funktioner, bl.a. betingede hvis-formler, beskyttelse af regneark, import og eksport af data i flere filformater samt at lave grundlæggende diagrammer.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Det vil sige personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 380,00 kr.
AMU-nr AMU-nr.44346

Praktiske oplysninger

  • Diagrammer
  • Navngivning af celler, områder og ark – herved øges tilgængeligheden og overskueligheden af regnearket
  • Arbejde med flere ark. Oprette grupper og konsolideren af data til total statistikker
  • Opbygning og oprettelse af funktioner. Brug af funktionsguiden F(x) samt hjælp til funktionsguiden
  • Funktioner i form af betingede Hvis- og Tæl-funktioner
  • Arbejde med storedatamængder filtrering og statistik
  • Import af data fra fx fra Internettet eller Access

Kurset henvender sig til dig der har erfaring med Excel og som gerne vil være bedre. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 18. december 2018 Design og automatisering af regneark

Start 17. januar 2019 Design og automatisering af regneark

Start 14. marts 2019 Design og automatisering af regneark

Start 15. maj 2019 Design og automatisering af regneark

Start 25. juni 2019 Design og automatisering af regneark

Start 15. august 2019 Design og automatisering af regneark

Start 24. oktober 2019 Design og automatisering af regneark

Start 18. december 2019 Design og automatisering af regneark