Design og automatisering af regneark Excel 2

Kurset henvender sig til dig med et grundlæggende kendskab til Excel. Efter uddannelsen kan du arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark. Du lærer en række nye funktioner og at lave grundlæggende diagrammer.

Mål med kurset

Du lærer at lave en firmatotal på ét ark ud fra afdelingstal på de andre ark. Du lærer en række nye funktioner, bl.a. betingede hvis-formler, beskyttelse af regneark, import og eksport af data i flere filformater samt at lave grundlæggende diagrammer.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Det vil sige personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
AMU-nr 44346
Varighed af kurset 2 dage
Ufaglært/faglært 372 kr.
Videregående uddannelse 1.234 kr.

Start 12. marts 2020

Start- og slutdato: 12. marts 2020 - 13. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 27. februar 2020 kl. 12:00

Start 14. maj 2020

Start- og slutdato: 14. maj 2020 - 15. maj 2020
Tilmeldingsfrist: 30. april 2020 kl. 12:00

Start 25. juni 2020

Start- og slutdato: 25. juni 2020 - 26. juni 2020
Tilmeldingsfrist: 11. juni 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 871,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk