Dialog og samarbejde i den offentlige forvaltning

På kurset bliver du rustet til at indgå i et anerkendende og konstruktivt samarbejde med borgere/brugere, andre myndigheder og kolleger. Du lærer desuden at håndtere konflikter ift. både interne og eksterne samarbejdsparter.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært at betjene borgeren på en respektfuld og professionel måde, under hensyntagen til borgerens individuelle behov i kontakten med den offentlige forvaltning. Du er rustet til at indgå i et anerkendende og konstruktivt samarbejde med borgere/brugere, andre myndigheder og kolleger. Du har lært at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret for at yde den bedste service til borgerne. Du kan desuden, via viden om konflikttemaer og aktiv lytning, håndtere konflikter i forhold til både interne og eksterne samarbejdsparter.

Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr AMU-nr.44723

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren.

Kursus henvender sig til dig med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk