Dialog og samarbejde i den offentlige forvaltning

På kurset bliver du rustet til at indgå i et anerkendende og konstruktivt samarbejde med borgere/brugere, andre myndigheder og kolleger. Du lærer desuden at håndtere konflikter ift. både interne og eksterne samarbejdsparter.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært at betjene borgeren på en respektfuld og professionel måde, under hensyntagen til borgerens individuelle behov i kontakten med den offentlige forvaltning. Du er rustet til at indgå i et anerkendende og konstruktivt samarbejde med borgere/brugere, andre myndigheder og kolleger. Du har lært at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret for at yde den bedste service til borgerne. Du kan desuden, via viden om konflikttemaer og aktiv lytning, håndtere konflikter i forhold til både interne og eksterne samarbejdsparter.

AMU-nr 44723
Varighed af kurset 2 dage
Ufaglært/faglært 252 kr.
Videregående uddannelse 1.194 kr.

Praktiske oplysninger

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk