Engelsk 2

Bliv mere sikker på engelsk. Du lærer om situationsbestemte dialoger, træner dit skriftlige engelsk og arbejder med sagsbehandling af engelske meddelelser.

Mål med kurset

Efter kurset kan du, i jobfunktioner hvor der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, bruge engelsk i komplekse og avancerede jobrelaterede kommunikative situationer, hvilket sætter dig i stand til at udføre dine daglige arbejdsfunktioner med brug af engelsk. Du kan på dette niveau bruge engelsk situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
Varighed af kurset 5 dage
Pris 950,00 kr.
AMU-nr 44978

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren.

Du bør have gennemført Engelsk 1 eller være på niveau med andre der har gennemført kurset.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 10. december 2018 Engelsk 2 jobrelateret fremmedsprog nuanceret

Start 4. februar 2019 Engelsk 2 jobrelateret fremmedsprog nuanceret

Start 8. april 2019 Engelsk 2 jobrelateret fremmedsprog nuanceret

Start 17. juni 2019 Engelsk 2 jobrelateret fremmedsprog nuanceret

Start 16. september 2019 Engelsk 2 jobrelateret fremmedsprog nuanceret

Start 28. oktober 2019 Engelsk 2 jobrelateret fremmedsprog nuanceret

Start 9. december 2019 Engelsk 2 jobrelateret fremmedsprog nuanceret