Fletning af dokumenter til masseproduktion Word 4

Deltageren kan anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails. Deltageren kan vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter.

Mål med kurset

Deltageren kan anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails. Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse.

AMU-nr 44354

Praktiske oplysninger

Kurset handler om avanceret brug af tekstbehandling i  Word. Tilpasning af værktøjslinier, indstillinger, normalskabelon, genveje og integration med andre programmer.

Du lærer at anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, for eksempel breve og e-mails. Du lærer ligeledes selvstændigt at vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til den tidsmæssige gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse.

AMU-kursus, efteruddannelse

Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Det vil sige; personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Kendskab til tekstbehandling på videregående niveau.

Vi udsteder kursusbevis efter gældende regler.

Vi forbeholder os ret til ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 11. februar 2019 Fletning af dokumenter til masseproduktion

Start 6. maj 2019 Fletning af dokumenter til masseproduktion

Start 24. juni 2019 Fletning af dokumenter til masseproduktion

Start 2. september 2019 Fletning af dokumenter til masseproduktion

Start 28. oktober 2019 Fletning af dokumenter til masseproduktion

Start 9. december 2019 Fletning af dokumenter til masseproduktion